Tarım Takvimi

|

TARIM TAKVİMİ

OCAK

– Ekolojik koşullar gözönüne alınarak budama işlemi yapılır.

– Çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise bu ayda mutlaka verilmelidir.

– Kışı meyve ağaçlarında geçiren zararlılara karşı ilaçlama mutlaka yapılmalıdır.

– Fidan dikimi yapılır.

ŞUBAT

– Ocak ayında yapılması gereken işlerden, gerçekleştirememiş olanlar sonuçlandırılır.

– Uygun hava koşullarında toprak işlemesine başlanır.

.

MART

– Yüksek yörelerde fidan dikimi sürdürülür.

– Toprak işleme bitirilir.

– Gübreleme işlemi tamamlanır.

– Budama tamamlanır.

– Tarımsal mücadeleye devam edilir.

NİSAN

– Fidanlıklarda ot çapası yapılır.

– Nisan ayının ilk haftasında , yabani meyve ağaçlarında ve çeşit değiştirmelerde , kalem aşısı işleri sonuçlandırılır.

– Meyve bahçelerinde toprak işlemesi bitirilir.

– Tüplü fidanların dikimi yapılır.

MAYIS

– Yeni kurulan bahçelerdeki fidanlar sulanır ve ot çapası yapılır.

– Yeşil sürgün budaması yapılır.

– Ayın son haftasında , obur dallar ile piçleri temizlemek zorunludur.

.- Meyve a ğaçlarında , zirai mücadele işleri sürdürülür.

-Tüplü fidan dikimine devam edilir.

HAZİRAN

– Ot mücadelesi sürdürülür.

– Ekolojik duruma göre sulama yapılır

– Ay sonuna doğru şeftali, erik, kiraz ve yazlık elma hasadı yapılır.

– Elma ve armutlarda karaleke, elma iç kurdu, kırmızı örümcek ve diğer zararlılara karşı mücadele işleri sürdürülür.

TEMMUZ

– Meyve bahçelerinde ot alma ve sulama işlerine devam edilir.

– Elma içkurdu, kırmızı örümcek, yaprak galerileri ve diğer zararlılara karşı ilaçla mücadele sürdürülür.

– Çöğür tavaları sulanır, otları alınır ve yapılan göz aşıları kontrol edilir.

AĞUSTOS

– Evvelce yapılmış sürgün aşılarından süren sürgünlerin, rüzgardan kırılmaması için bağlama işlemi yapılır.

– Havalar kurak gidiyorsa sulama işlemi sürdürülür.

– Fidanlıklarda ve meyve bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

EYLÜL

– Çeşitli meyve türlerinde hasada başlanır.

– Meyve bahçelerinde ve fidanlıklarda zirai işlemleri sürdürülür. (Tüketici sağlığı yönünden, meyveli ağaçlarda ilaçlı mücadeleye, hasada 21 gün kala son verilmelidir.)

EKİM

– Hasadın tamamlandığı bahçelere çiftlik gübresi verilir.

– Fidan çukurlarının yerleri işaretlenir ve çukurlar açılır.

– Fidanlıklarda manas ve diğer toprakaltı zararlılarına karşı toprak ilaçlaması ve benzeri mücadele yöntemleri uygulanır.

– Kurumuş, hastalıklı ağaç ve dallar budama yoluyla çıkarılıp, yokedilir.

KASIM

-Fidan dikimine hava koşullarına göre başlanır(Fidan dikiminde en iyi sonuç alınır)

– Fidan çukurlarının açılmasına devam edilir.

– Fidanlıklarda söküm ve hendekleme işlerine başlanır.

– Fidan taşımacılığında karantina kontrolleri yapılır.

– Genç meyve bahçelerinde şekil budaması yapılır.

– Kışı ılık geçen yerlerde, kış budamasına başlanır.

– Fidan dikim işleri yapılır.

– Toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulaması da sürdürülür. Aynı zamanda, fosforlu ve potaslı gübrelerin verilmesine de başlanır.

ARALIK

– Yeni kurulacak bahçeler ile ilgili işlerin yapılmasına başlanır.

– Kışlık budama,-sakıncalı durumların dışında yapılır.

-Fidan dikimine devam edilir.(Fidan dikiminde en iyi sonuç alınır)

Previous

Tarımda Yeni Dünya Düzeni.

Pamuk Lifinin Iplik Kalitesine Etkisi

Next

Yorum yapın