Tekstil Kimyası Sorular-cevaplar

|

TEKSTİL KİMYASI

SORULAR – CEVAPLAR

S1: Pamuğun yoğunluğu ne kadardır ve yaygın olarak hangi boyalarla boyanır?

C1: Pamuğun yoğunluğu 1,52 – 1,54 gr/cm3 tür. Pamuk yaygın olarak reaktif ve indigo boyalarla boyanır.

S2: Yüzey gerilim nedir?

C2: Su yüzeyindeki moleküller arası çekim kuvvetlerinin toplamıdır.

S3: Yüzey aktif madde nedir ve bu maddelerin çeşitleri nelerdir?

C3: Yüzey gerilimi arttıran veya azaltan maddelere denir. Çeşitleri: Anyonik, katyonik ve nanyonik maddeler.

S4: Asetat hangi boyar madde ile boyanır ve nasıl bir liftir?

C4: Dispers boya maddelerle boyanır. Nanyonik bir liftir.

S5: Pamuğa suyun etkisi nasıldır?

C5: % 50 oranda enine şişme, % 1 oranda boyuna uzama gösterir.

S6: Pamuğun kimyasal bileşimini yazınız.

C6: Pamuğun kimyasal bileşimi:

Selüloz % 80 – 90

Homoselüloz – pektinler % 4 – 6

Mum ve yağlar % 0,4 – 1

Proteinler % 1,5

Kül % 0,7 – 1,8

Su % 6 – 8,5

S7: Bakır sayısı nedir?

C7: 100 gr ipliğin veya kumaşın indirgediği bakırın gram miktarıdır.

S8: İyot sayısı nedir?

C8:1 gr kuru selülozun yükseltgenmesi için gerekli olan iyot çözeltisinin mm cinsinden değeridir.

S9: İndirgen ve yükseltgen maddelerin selüloz lifine etkisi nasıldır?

C9: İndirgen maddelerin selüloz lifine etkisi yoktur. Yükseltgen maddeler ise selülozu oksiselüloza çevirirler, parçalanma ürünleri verirler.

S10: Yaş proses nedir?

C10: Bir tekstil terbiye işleminde kimyasal bir maddenin suda çözünerek kumaşla işlem görmesine denir.

S11: Yaş üstü proses nedir?

C11: Yaş bir proses tamamlandıktan sonra farklı bir kimyasal maddenin suda çözünerek aynı kumaşla tekrar işlem görmesine denir.

S12: Dispers çözelti nedir?

C12: Tanecik büyüklüğü 1 mikron olan taneciklerden ibaret çözeltilerdir.

S13: Migratör nedir?

C13: Boyama sonrası kumaş üzerinde farklı şekil ve sayılarda kümeleşen boya moleküllerinin kumaş üzerinde eşit dağılmasını sağlayan maddelerdir.

S14: Boyama nedir?

C14: Tekstil materyalinin renkli hale getirilmesine boyama denir.

S15: Baskı nedir?

C15: Kısmi olarak tekstil materyalinin renkli hale getirilmesine baskı denir.

S16: Apre nedir?

C16: Kumaşa boyamadan sonra kazandırılan son işleme apre denir. (kir iticilik, yumuşatma, su geçirmezlik vs.)

S17: Lekelenme ile boyama arasındaki fark nedir?

C17: Boyama boyarmaddenin lif yüzeyinde bir tabaka şeklinde dağılmasıyla meydana gelir. Lekelenme ise düzgün olmayan kısmi boyamadır. İstenilen bir olay değildir.

S18: Nem alımı nedir?

C18: Bir lifi kuruyana kadar ısıttıktan sonra %65’lik nem ortamında geri kazanımına denir.

S19: Emülgatör nedir?

C19: Birbiri içerisinde çözünmeyen iki sıvınınhomojen bir karışım hale gelmesini sağlayan yardımcı maddedir.

S20: Dispergir maddesi nedir?

C20: Bir sıvı içerisinde çözünmeyen katı bir maddenin homojen şekilde dağılmasını sağlayan yardımcı maddeye denir.

__________________

Previous

Uluslararasi Kuruluşlar

Bilim Felsefesi

Next

Yorum yapın