Hedef Pazar Kanada’nin Hazirgiyim Ve Tekstil Sektörü Pazar Analizi

|

HEDEF PAZAR KANADA’NIN

HAZIRGİYİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜ PAZAR ANALİZİ

GİRİŞ

GENEL ÜLKE BİLGİLERİ

Nüfus

Ekonomi

KANADA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ

Tekstil

Hazırgiyim

İthalat ve İhracat

Rakipler

Gümrük Vergileri

Ücretler

Üretim Merkezleri

HAZIRGİYİM ÜRÜNLERİ PERAKENDE PİYASASI

Harcama Tutarları

TÜKETİCİ GRUPLARINA GÖRE PAZAR YAPISI

13-19 Yaş Grubu

Kadın Giyim Eşyaları

Erkek Dış Giyim

PAZARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Etiketleme ve Paketleme

Pazara Giriş

Fuarlar

Başarı Örnekleri

ÜLKELER İTİBARİYLE TEKSTİL VE HAZIRGİYİM İTHALATI

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN İNTERNET SİTELERİ

GİRİŞ:

Geleneksel pazarlarımızda rekabetin sürekli arttığı tekstil ve konfeksiyon sektöründe yeni pazar arayışları artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Geleneksel pazarlardaki müşterilerimizin işgücünün daha ucuz olduğu ülkelere kaymaya başlamaları da bizleri yeni pazar arayışlarına iten bir diğer unsurdur. 2005 yılında kotaların kalkacak olması bu arayışın bir an önce sonuçlandırılmasını da gerekli kılmaktadır.

Kanada, ikinci en büyük pazarımız olan ABD gibi yüksek tüketici geliriyle ülkemiz hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçıları için hedef pazarların başında gelmektedir. Ottowa Ticaret Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan rapor esas alınarak hazırlanan bu çalışmada internet üzerinden ulaşılabilen güncel bilgiler de yer almaktadır.

Kanada tekstil ve konfeksiyon sektörü, hazırgiyim perakende piyasası, temel tüketici tercihleri, iş alışkanlıkları, Kanada tekstil ve konfeksiyon ithalatına ilişkin bilgi ve tabloların yer aldığı bu rapor, temel bir pazar analizi çalışması niteliğindedir. Ancak, pazara giriş konusunda izlenebilecek yöntemlere ilişkin detay bilgilerin verilmesi, bir saha çalışması veya bu konuda danışmanlık hizmeti alınması ile mümkün olabileceğinden, bu konuda açık ve somut önerilerde bulunulamamış, izlenebilecek yolun genel hatlarının çizilmesiyle yetinilmiştir.

Sektörün rapora ilişkin yorum ve tepkileri, yeni pazar arayışında ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin niteliği konusunda bizlere yardımcı olacak, ileriki çalışmaların içeriğini belirleyecektir.

GENEL ÜLKE BİLGİLERİ

Nüfus:

Kanada’nın toplam nüfusu 31.6 milyon civarındadır. Nüfusun %19’unu 0-14 yaş grubu, 68’ini 15-64 yaş grubu oluşturmaktadır. Erkek ve kadın nüfusu hemen hemen birbirine eşittir. Nüfus artış oranı % 0.99’dir. Nüfusun %59.3’ü İngilizce, %17.5’i Fransızca konuşmaktadır. Nüfusun % 60’ı Ontario ve Quebec eyaletlerinde yaşamaktadır.

Ekonomi:

Satın alma gücü paritesine göre, 2000 yılı rakamlarıyla Kanada’nın GSYİH’ı toplam 774 milyar dolar, kişi başına düşen hasılası 24,800 dolardır. GSYİH’nın sektörel dağılımı ise şöyledir: % 3 tarım, % 31 sanayi, % 66 hizmetler. 2000 yılı enflasyon, işsizlik ve büyüme oranları sırasıyla % 2.6, % 6.8 ve %4’tür. Söz konusu yılda Kanada’nın bütçe geliri 126.1 milyar, giderleri 125.3 milyar dolar olup, dış borç miktarı 1.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılı ihracat ve ithalat değerleri sırasıyla 272.3 ve 238.2 milyar dolar olup, başlıca ithalat ve ihracat kalemleri motorlu araçlar ve parçaları, orman ürünleri, makinalar ve elektrikli aletler, telekominikasyon gereçleridir. Kanada’nın en büyük dış ticaret ortağı ABD’dir. Dış ticaretin %80’nini ABD ile gerçekleştiren Kanada’nın diğer büyük ticaret ortakları İngiltere, Almanya, Fransa ve Meksika’dır.

KANADA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ

Tekstil:

Tekstil sektöründe yaklaşık 950 kadar firma üretim yapmakta ve toplam 56,833 kişi istihdam edilmektedir. Üretimin yaklaşık yarısı temel tekstil ürünlerinden kalan kısım muhtelif tekstil ürünlerinden (ev tekstili gibi) oluşmaktadır.

Hazırgiyim:

2000 yılında Kanada hazır giyim ve tekstil sektörü yaklaşık 6 milyar Kanada Doları tutarında üretim gerçekleştirmiştir. Hazır giyim sanayi sektöründe 1.600 kadar firma faaliyet göstermekte olup, firmaların tamamına yakınını Kanada’lı şirketler oluşturmaktadır. Bu firmaların yaklaşık üçte ikisi 50 veya daha az kişinin çalıştığı firmalardır. Toplam istihdam edilen kişi sayısı ise 100.000 civarındadır.

İthalat ve İhracat :

Sektörün 1990’lı yılların başında geçirdiği yeniden yapılanma ve Uzakdoğu ülkelerinin artan rekabeti karşısında, işletmelerin yaklaşık üçte biri kapanmış, firmalarının büyük kısmı ihracata yönelmiştir. Diğer taraftan, Kanadalı üreticiler pazar paylarını sürekli olarak ithalat lehine kaybetmektedir.

Kanada’nın tekstil ithalatı son on yıllık dönemde sürekli artarak, 2,3 milyar dolardan 4,1 milyar dolara yükselmiştir. Kanada tekstil ithalatının %64.4’ünü ABD’den gerçekleştirmektedir. En büyük ikinci tedarikçi AB’dir. Çin, Güney Kore, Hindistan ve Tayvan’ın Kanada’ya tekstil ihracatı sırasıyla 246, 131, 116 ve 104 milyon dolardır. Ülkemizin Kanada’ya tekstil ürünleri 2001 yılı ihracatı 25,7 milyon dolardır.

Konfeksiyon ithalatı da aynı şekilde son on yıllık dönemde sürekli artarak, 2,4 milyar dolardan 3,7 milyar dolara yükselmiştir. Kanada’nın en büyük konfeksiyon tedarikçisi 917 milyon dolarlık ve toplam ithalat içindeki % 25’lik payı ile Çin’dir. ABD, Kanada’nın ikinci büyük tedarikçisi konumunda olup, Kanada konfeksiyon ithalatı içindeki payı %15’ler düzeyindedir. Ülkemizin Kanada’ya konfeksiyon ürünlerinde 2001 yılı ihracatı sadece 40,6 milyon dolarıdır.

Rakipler:

Kanada’da tüketici eğilimlerinin ABD ile benzerlik taşıması ve ABD’nin markalı ürünlerinin tanınması dolayısıyla ABD, Kanada’ya da önemli ölçüde giyim eşyası ihraç etmektedir. Ayrıca, NAFTA nedeniyle iki ülke arasındaki gümrük vergilerinin azaltılması ve bazı ürünlerde tamamen kaldırılması ABD tekstil ve konfeksiyon ihracatına önemli bir pazara giriş avantajı sağlamaktadır. Meksika’nın Kanada’ya ihracatı özellikle NAFTA’dan sonra hız lanmıştır. Ayrıca, NAFTA dolayısıyla 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin tamamen kaldırılacak olması Meksika’nın ihracatına ivme kazandırabilecektir.

Hong-Kong, Hindistan, AB ve Kore, Kanada’nın diğer önemli konfeksiyon tedarikçisi ülkelerdir. Çin’de Meksika gibi Kanada’ ya ihracatını en hızlı artıran ülkelerden bir diğeridir. Bu ülkeler ihracatlarını 2000 yılında %25 düzeylerinde artırmışlardır. Maliyet avantajları nedeniyle Çin, Pakistan, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Hong-Kong gibi Uzakdoğu ve Asya ülkeleri Kanada piyasasında ithalatta önemli bir paya sahiptir.

Uzakdoğu ülkeleri ürün yelpazesi içinde genellikle düşük fiyat aralığında etkin olurken, İtalya ve Kanada firmalarının orta-yüksek fiyat aralığındaki ürünlerde önemli pay sahibi olduğu görülmektedir. Kotaların kaldırılması ve pazara giriş imkanlarının gelişmesiyle birlikte rekabet artmakta, fiyatlar düşmektedir. Uzakdoğu ülkelerinin yanısıra, Meksika’nın Kanada pazarında artan ağırlığı Kanadalı firmaları zorlamakta, kotaların kaldırılması süreci nedeniyle sektör ikinci kez yeniden küçülme süreci ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Gümrük Vergileri:

İthalatta uygulanan gümrük vergileri 1992 yılından bu yana önemli ölçüde düşmüştür. 2000 yılında NAFTA dışı ülkelerden yapılan ithalatta alınan gümrük vergileri iplikler için %1,3, elyaflar için %5,4, dokunmuş kumaşlar için %9,9 ve örme kumaşlar için %12,1 olarak gerçekleşmiştir. Kanada’da konfeksiyon ürünleri için gümrük vergileri ortalaması %18’dir. Kanada sadece 5 Kategori’de Türk tekstil ve konfeksiyon ürünlerine kota uygulamaktadır (şort-tulumlar, pantolonlar, iç çamaşırı, yatak çarşafları ve yastık kılıfları) .

Ücretler:

Hazır giyim sektöründe ücret Kanada çapında saat başına ortalama 9-10 dolar civarındadır. Bu değer üretim alanlarındaki ücret düzeyleri (ortalama 16 Kanada Doları/saat) ile karşılaştırıldığında, düşük sayılmasına rağmen, işçilik ücretleri toplam maliyetin %27’sini oluşturmaktadır.

Üretim Merkezleri:

Bölgesel olarak hazır giyim işletmelerinin %60’ı Quebec eyaletinde yerleşiktir. Bu çerçevede, üretim ve istihdamın da önemli kısmı bu eyalette gerçekleşmektedir. Ontario’nun payı ise %25 civarındadır. Şehir bazında ise konfeksiyon sektörü büyük ölçüde Montreal, Toronto, Winnipeg ve Vancouver’da yoğunlaşmıştır. Quebec eyaleti sınırları içinde bulunan Montreal, Kanada’nın en önemli moda merkezidir. Toplam işgücünün yaklaşık %57’si bu şehirde veya bu şehir civarında toplanmaktadır. Chabanel Caddesi ile Place Bonaventure şehrin moda merkezidir.

Ontario eyaletinde ise, 23 bin çalışanı ile Toronto sektörün en önemli ikinci merkezi durumundadır. Yaklaşık 800 firma bu şehirde faaliyet göstermektedir. Şehrin King-Spadina bölgesi konfeksiyon merkezi olarak tanınmaktadır.

Winnipeg sektörün dış giyim merkezi olarak bilinmektedir. Bu bölgedeki üretimin %90’ı ihraç edilmektedir. Kanada’nın en büyük iki üretici firmasının (Western Glove Works Limited ve Nygard International) merkezleri bu şehirdedir. Esasen, Winnipeg’in ön plana çıkması, özellikle hazır giyim sektörünün daha küçük (dolayısıyla bazı sabit giderlerin daha düşük olabileceği) merkezlere yöneldiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

HAZIRGİYİM ÜRÜNLERİ PERAKENDE PİYASASI

Toplam hazırgiyim harcamalarından en fazla payı (% 40) Ontaria eyaleti almaktadır. Daha sonra sırasıyla Quebece (%25), Prairies, British Columbia ve Atlantic Eyaleti gelmektedir.

Kanadalı tüketicilerin önemli bir bölümü fiyatlara karşı oldukça duyarlıdırlar. Fiyat ve kalite açısından yabancı ürünlerin bir üstünlüğü yoksa, tüketiciler bilinçli bir şekilde yerli ürünleri tercih etmektedirler. Tüketicilerin kararının oluşmasında fiyat önemli bir rol oynadığından perakendeciler mal tedarikinde malın kalite ve temin kolaylığının yanısıra fiyatı da dikkate almaktadırlar. Perakendeciler satışlarını artırabilmek için sıklıkla promosyonlu satışlar yapmakta, fiyatlarda önemli indirimlere gitmektedirler.

Harcama Tutarları:

KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ HARCAMALARI

KADIN $

ELBİSELER 365

GÖMLEKLER 211

KOT PANTOLONLAR 297

ŞORTLAR VE TULUMLAR 103

KAZAKLAR 388

IC GİYİM 325

TOPLAM 1689

ERKEK

TAKIM ELBİSELER-SPOR CEKETLER 489

TAKIM ELBISELER ICIN GOMLEKLER 325

SPOR GÖMLEKLER-TİŞÖRTLER 127

KAZAKLAR 160

KOT PANTOLONLAR 403

ŞORTLAR 74

TOPLAM 1578

Kanada İstatistik Bürosu tarafından perakende piyasası ile hanehalkı tüketici harcamalarına ilişkin yapılan bir çalışmaya göre, hanehalkı tüketim harcamaları içinde hazırgiyim harcamalarının payı % 6,5 düzeyindedir. Ürünler itibarıyla fert başına konfeksiyon ürünleri alımına ayrılan ortalama harcama miktarları yandaki tabloda verilmektedir. 2000 yılında hazırgiyim iç pazar satışları Kanada’da 18,4 milyar Kanada Doları olarak gerçekleşmiştir.

Hazır giyim sektörü içinde öne çıkan en önemli alt sektör kadın giyim eşyalarıdır. Toplam hazır giyim sektörü içinde satışların %52’si kadın giyim eşyalarından oluşmaktadır. Bu sektörün toplam satış hacmi ise 9,6 milyar dolardır. Erkek giyim eşyalarına yapılan harcamalar ise 6,1 milyar dolardır (%33).

Kanada hazırgiyim toplam satışlarından %60 oranında pay alan perakendecileri kapsayan bir çalışmaya göre, 2001 yılı ilk on aylık verilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında hazırgiyim satışlarının %5.9, ayakkabı satışlarının %16.6 ve ev tekstili satışlarının %8.5 oranında artığı görülmektedir. Yine aynı dönemde Kanada’nın konfeksiyon ithalatı toplamda % 13.4 oranında artarken, erkek ve çocuk giyim eşyaları ile kadın giyim eşyaları ithal artış oranları sırasıyla %3.9 ve %19 olarak gerçekleşmiştir. Konfeksiyon ihracatı ise söz konusu dönemde % 3.6 oranında azalmıştır.

TÜKETİCİ GRUPLARINA GÖRE PAZAR YAPISI

13-19 Yaş Grubu:

Old Navy ve American Eagle’ın Kanada piyasasına girmesi ile 13-19 yaş grubundaki tüketici kitlesine karşı odaklanma artmıştır. Grafik1’de 13-19 yaş grubuna hitap eden ürünleri satan mağazaların pazar payları gösterilmektedir.

Kaynak: Soft Goods Index

Yukaridaki grafiğin incelenmesinden de görüleceği üzere, "teenage" olarak adlandırılan bu yaş grubunda olan bayan tüketiciler daha çok "specialty stores" ile spor mağazalardan alış veriş yapmayı tercih ederlerken, erkek tüketicilerin ise "discount stores ile "speciality stores"lardan alış veriş yapmakta oldukları görülmektedir. Bu gruba hitap eden firmaların pazar payları ise aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo1: ÖNEMLİ PERAKENDECİLER

ERKEK % BAYAN %

Sears 10,7 Sears 10,1

Zellers 6 Wal-Mart 8,1

Wal-Mart 5,4 Bootlegger 4,8

The Bay 3,9 Suzy Shier 4,7

Sport Check 3,3 Bluenotes 3,4

Winner 3,2 Stitches 3,2

Moores 3,1 The Bay 3,0

Tip Top 2,9 Reitman’s 2,9

The Gap 2,3 The Gap 2,7

Costco/Price Club 2,2 Zellers 2,6

Bootlegger 2,1 La Senza 2,2

Eatons 2,0 Winners 1,8

Bluenotes 1,7 Smart Set 1,7

Kaynak: Soft Goods Index

“Department Stores” içinde Sears, bu yaş grubuna hitap eden konfeksiyon ürünleri satışında en büyük perakendeci konumunda iken, “Speciality Stores” içinde erkek giyim eşyaları satışlarında Sport Check, kadın giyim eşyaları satışında Bootlegger en fazla tercih edilen perakendeci olmuştur.

Kadın Giyim Eşyaları:

Son üç yılda kadın iç giyim satışları diğer kadın giyim eşya satışlarını aşmış durumdadır. Grafik 2’de de görüldüğü üzere, büyük mağaza zincirleri ve indirimli satış mağazaları kadın iç giyim satışlarında perakende pazarında hakim konumdadırlar. Ürün grubuna göre kadın giyim eşyasında perakendeci pazar payları Tablo 2’de verilmiştir.

Grafik:2 PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARININ PAZAR PAYLARI

"Foundations" ve Sleepwears" satışlarında rakiplerine nazaran Sears’ın göze çarpan bir üstünlüğü bulunurken, "Daywears" satışlarında The Bay firmasının pazar hakimiyeti görülmektedir. Sears ve Wal-Mart gibi zincir mağazalarla pazarda tüketiciye yaygın bir şekilde ulaşma imkanına sahip bulunan "department stores"ların toplam pazar payı %30’ların üzerindedir.

Tablo2: ÖNEMLİ PERAKENDECİLER

Foundations % Daywear % Sleepwear %

Sears 26,3 The Bay 25,6 Sears 21,1

Zellers 17,8 Sears 18,0 Zellers 15,3

The Bay 14,2 Wal-Mart 12,2 The Bay 11,0

Wal-Mart 12,5 Zellers 9,8 La Senza 10,4

La Senza 6,4 La Senza 4,3 Wal-Mart 9,7

Silk and Satin 1,6 Pennington’s 2,6 Pennington’s 3,5

Eatons 1,5 Silk and Satin 2,1 Silk and Satin 3,4

Pennington’s 1,3 Addition-Elle 1,6 Winners 1,8

La Vie En Rose 1,1 Costco/P.C. 1,5 Costco/P.C. 1,7

Addition-Elle 1,0 Winners 1,4 Addition-Elle 1,6

Kaynak: Soft Goods Index

Tablo 3′ de fiyatlarına göre kadın elbiseleri satışlarında perakende mağazaların pazar payları verilmektedir. 50$’a kadar olan ürünlerin toplam pazar payı %50’yi aşmaktadır. Bu ürün grubunda pazara indirimli satış mağazaları hakimdir. Bu ürün grubundaki toplam satışların %50’ye yakını indirimli satış mağazalarınca gerçekleştirilmektedir. "department stores"ların pazar payı ise %20 düzeylerindedir. 50-100$’lık ürün grubundaki satışların büyük bir kısmı büyük mağaza zincirleri ve bağımsız mağazalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tablo3: FİYATLARINA GÖRE KADIN ELBİSESİ SATIŞLARI

FİYAT ARALIĞI

Kanada Doları TOPLAM PAZAR PAYI % PERAKENDE SATIŞ

NOKTALARININ PAYLARI %

Department Stores Men’s Indep. Speciality Stores Discount Stores

25 Kan. $ Altında 24,8 17,5 3,9 53,3

25-49 Kan. $ 28,4 22,4 17,1 38,2

50-75 Kan. $ 14,4 21,8 20,6 6,9

76-99 Kan.$ 12,6 19,9 12,0 0,9

100-150 Kan. $ 11,0 13,5 20,9 0,7

150 Kan. $ Üstü 9,8 4,9 25,5 –

Toplam 100 100 100 100

Kaynak : Style Dergisi-Mayıs 2001, Kanada İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak yapılan hesaplama

Erkek Dış Giyim:

Erkek spor mont ve ceketlerinde ürünün kendisi belirleyici konumdadır. Erkek giyim eşyalarında Tip Top ve Moores firmaları pazar payları % 60’a ulaşmaktadır. Pahalı ürünlerde bu firmaların pazar payı zincir mağazaların pazar payını üçe katlamaktadır. Aşağıdaki iki tabloda fiyat aralığına göre hazırgiyim pazarındaki perakendecilerin pazar payları (Tablo3) ile bu pazardaki başlıca firmaların pazar payları (Tablo4) gösterilmektedir. Tablo3’den de görüleceği üzere, bu ürün grubunda bağımsız zincir mağazaların pazardaki toplam payı %60 düzeylerindedir. Fiyat aralıklarına göre pazar payı incelendiğinde 125$ ve altı ürün grubunun pazar payının %37 ve bu ürün grubundaki satışlarda da bağımsız zincir mağazalarının ağırlığının olduğu görülecektir.

Tablo3: FİYATLARINA GÖRE ERKEK MONT/CEKET SATIŞLARI

MAĞAZALAR TOPLAM

PAZAR PAYI % 125 $ ALTINDA 125-174 $ 175 $ Üstü

Department Stores 15,2 20,9 17,4 8,5

Men’s Appr. Chains 59,9 55,5 72,4 58

Men’s Indep. Speciality Stores 14,7 12,3 5,1 27,4

All Other Outlets 9,8 11,2 4,1 6,1

TOPLAM 100 100 100 100

Pazar Büyüklüğü 37 30 33

Kaynak: Soft Goods Index

Bu ürün grubunda bağımsız zincir mağazalardan olan Moores’un pazardaki hakimiyeti Tablo4’den açıkça görülmektedir. Bu ürün grubunda ikinci büyük firma Tip Top Tailors iken, Büyük Mağaza zincirlerinden olan Sears önemli bir pazar payına sahip olduğu söylenebilir.

TABLO4: MONT/CEKET PAZARINDA FİRMA PAYLARI

MAĞAZALAR TOPLAM

PAZAR PAYI % 125 $ ALTINDA 125-174 $ 175 $ Üstü

Sears 8,6 11,9 13,8 1,2

The Bay 5,5 5,8 3,6 7,3

Tip Top Tailors 9,5 12,6 14,5 3,2

Moores 35,3 32,4 50,6 26,4

Jack Fraser 1,6 2,5 1,2 1,3

Harry Rosen 2,9 – – 9,1

Kaynak: Soft Goods Index

Kanada hazırgiyim pazarı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, SEARS Kanada’daki hazır giyim satışlarının %15’ini sağladığı, toplam 10 büyük mağaza zincirinin pazar payının %45 civarında olduğu, özellikle düşük-orta fiyat aralığındaki ürünlerde mağaza zincirlerinin pazarı tamamen kontrol ettiği görülmektedir. Pazarda faaliyet gösteren firmalardan beş tanesinin ABD kökenli olması da dikkat çekicidir.

PAZARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Sürekli ve yoğun bir rekabetin yaşandığı Kanada pazarına girmeyi düşünen firmalar tamamıyla yeni ürünlerle bu pazara girmeli ya da tasarım, kalite, fiyat ve servis gibi konularda piyasada faal halde olan firmalardan daha cazip teklifleri müşterilerine sunabilmelidirler. Kanada pazarında basarılı olabilmek icin firmaların tasarım ve kalitenin yanısıra, hızlı numune üretimi, hızlı iletişim ve gelen mesajları aynı gün icinde yanıtlamak gibi şirket iş alışkanlıkları hakkında müşterilerilerde kaanat oluşturacak konularda da hassas davranılmalı, numune onayları alındıktan sonra zamanında ve numunelere uygun ürün teslimatına önem verilmelidir. Aynı kalitede, zamanında ve istenildiğinde ürün tedarik edebilme Kanada pazarında maliyet ve fiyat avantajı kadar önemli hususlardır.

Mutlaka yazılı sözleşmeler yapılmalı, sözleşmelerde belirtilen hükümlerin gerçekleştirilmemesi halinde alınabilecek karşılıklı tedbirler açıkça belirtilmelidir. Karşılıklı güven ve mümkün olduğunca detaylı bilgi sağlanması ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemlidir. Teslimatta önlenemeyen gecikmeler önceden karşı tarafa bildirilmelidir.

Etiketleme ve Paketleme:

Hazırgiyim endüstrisi, ürünlerde kullanılan hammadde bileşenleri, etiketleme, paketleme ve menşe gibi konularda çok sayıda düzenlemeye tabidir. Ürün sevkiyatında kullanılan paketlerin üzerindeki bilgiler İngilizce ve ve Fransızca olmalıdır. Ürün ismi, üretim numarası, renk, üretici adresi, partideki ürün sayısı gibi bilgilere koli ve balyalar üzerinde yer verilmeli, koli ve balya ambalajlarının tekrar kullanılabilir olması tercih edilmelidir.

İthal edilen ürünler icin kullanılacak etiketlerin Kanada standartlarına uygun olması gerekmektedir. Etiketlerde üretici ve elyaf bilgileri zorunlu olarak yer almalıdır. Bakım etiketlerinin ürün üzerinde bulunması zorunlu olmamakla birlikte tüketici için bir tercih nedenidir. İhracat öncesinde etiketlerde yer alması zorunlu bilgiler hakkında ithalatçı firmalardan bilgi alınmalıdır. İthalat aşamasında yapılacak kontroller konusunda ithalata aracılık eden kurum Kanada makamlarına karşı sorumludur. Ürünün çevre dostu ürün olduğuna dair izahat ve işaretlerin doğruluğu hususunda firma sorumlu olup, yanıltıcı, ilgisiz veya doğruluğu ispatlanamayacak ibare ve işaretlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Quebec eyaletine yapılan sevkiyatlara ilişkin evrak, ürün etiket ve paketlerinde kullanılacak dil Fransızcadır.

Pazara Giriş:

Yeni bir pazara girmek her zaman ürkütücü olmuştur. İyi hazırlanmış bir pazarlama planı başarı şansını yükseltecektir. İyi hazırlanmış bir ürün katalogu, şirkete ait bir internet sitesi ilk anda şirketi ait iyi bir imaj oluşmasına yardımcı olacaktır. Pazarda yer edinebilmek, yeni müşteriler kazanabilmek uzun süreli çalışma ile mümkündür. Hedef ülkedeki fuarlara katılarak potansiyel alıcılarla irtibata geçilebileceği gibi, Ticaret Müşavirlikleri aracılığı ile de hedef pazar ve kitleye ilişkin bilgiler ile ülkemizdeki yabancı temsilciliklerden de Türkiye’den ithalat yapan firma bilgilerine ulaşmanız mümkün olacaktır.

Toronto ve Montreal önemli ticaret merkezleri olup, genelde mal sevkiyatları bu şehirlere yapılmaktadır. İthalatçılar veya acentalar vasıtasıyla da pazara girmek mümkün olmakla birlikte, bu tür aracılar verilecek referansları uygun bulduklarında çalışmaya başlamaktadırlar, ayrıca tekstil hammadesi kullanan sanayicilerde doğrudan mal tedariki yoluna gidilebilir.

Diğer taraftan, internet üzerinden de tarama yapılmalı, ya da pazar araştırması yapan firmalarla doğrudan irtibata geçilerek danışmanlık hizmeti satın alınmalıdır. Sektörel dergileri takip etmek, bu dergilerde ilanlar yayınlatmak, B2B sitelerine kayıt olmak tanıtım faaliyetleri içerisinde düşünülmelidir. Uygun kalite ve fiyattan kısa sürede ürün tedarik edebilme gücü, sağlam ticari ilişkilerin kurulması açısından en önemli hususlardır. Alıcılar genellikle üretim prosesine ilişkin bilgi almak üzere fabrikayı teftiş etmektedir. Numune talebinin akabinde deneme siparişleri ile devam eden ticari ilişkilerin geleceğini, kalite ve teslimattaki performans belirlemektedir.

Kanada küçük bir pazar olduğundan genelikle siparişler küçüktür. Büyük siparişlerde genel olarak %5 oranında iskonto talep edilmektedir. Teslimat süresi siparişin alındığı tarihten itibaren 60 güne kadar çıkabilmektedir. Ürünün perakende satış fiyatı ile F.O.B. ihraç fiyatı arasında ürünün niteliğine, değerine, gümrük vergisi ve siparişin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, 6-7 katlık bir fark bulunmaktadır. İthalatçı, mal deposuna girene kadar da komisyon, vergiler, nakliye, sigorta gibi maliyetlerle ilgili olarak F.O.B. fiyatının 2 katı kadar ek bir maliyete katlanmaktadır.

Fuarlar:

Kanada’da düzenlenen fuar ve sergiler katılımcı ve ziyaretçi bakımından küçük ancak etkin fuarlardır. Kanada’da değişik ürünlere mahsus 6.000 civarında fuar düzenlenmekte olduğundan uygun fuar seçimi önem kazanmaktadır.

Önceki fuarlara iştirak eden katılımcılara ait listeler ile katılımcıların kriterleri fuar seçiminde yardımcı olmaktadır. Katılmaya karar verildikten sonra hazırlıklara önceden başlanmalıdır. Fuara ilişkin hedefleri, tespit edilmelidir. Yeni irtibatlar kurmak, trendleri takip etmek, ürünleri karşılaştırmak için önemli fırsatlar olan fuarlardan sonuç alabilmek sürekli katılımlarla mümkün olabilmektedir. Fuar öncesinde tanıtım faaliyetlerinizi artırmak diğer önemli bir konudur. Gazete ve dergilerde verilecek ilanlarla katılımcıların ilgisini üzerinize odaklayabilirsiniz. Standlarda profesyonel temsilcilerin bulunması, standtlarda müşterileri kabul edecek şekilde beklenilmesi, ürünlerin profesyonelce sergilenmesi ve her ziyaretçiye aynı derecede ilgi gösterilmesi de diğer önemli ayrıntılardandır.

Başarı Örnekleri:

Gap. Inc., daha düşük fiyatta ve kalitede ürün satan bir şirket olarak son yıllarda, orta gelir grubuna hitap eden ürünler satan bir yan şirketi olan Old Navy ile yüksek gelirli tüketicilere hitap eden Banana Republic’den daha iyi satış performansı göstermiştir. Yaygın mağazalar açarak, kendi markası ile her tüketici grubuna (bebek, çocuk ve yetişkin) hitap eden ürün ve giyim aksesurlarıyla tüketicilere ulaşmayı hedefleyen Old Navy bu stratejisiyle başarılı olmuştur.

Jean pazarında önemli bir paya sahip Mavi Jeans’inde başarısı değerlendirilmelidir. Değişik yaşlardaki tüketicilere zengin bir ürün kolleksiyonu sunabilmesi, ürünlerinde kalite ve standardı yakalayabilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi, geniş bir mağaza ağıyla tüketicilere kolay ulaşması başarının temel faktörleri olmuştur.

ÜLKELER İTİBARIYLE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI

Bu bölümde başlıca ürün grupları itibariyla Kanada’nın 1996-2000 dönemindeki hazırgiyim ve tekstil ithalatı irdelenerek, ihraç potansiyelimiz olan ürünlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilecektir.

SIC 1821 – Yünlü Elyaf ve Yünlü Dokumadan Giyim Eşyası

1996 1997 1998 1999 2000

ABD

59,963,269 63,095,799 63,848,464 61,438,870 73,514,879

İtalya

44,951,196 46,757,896 51,323,096 47,348,688 41,418,880

Meksika

5,660,515 12,516,156 13,753,698 17,167,231 17,835,515

Güney Kore 10,846,597 5,502,832 13,051,558 17,076,197 15,726,463

Hindistan 6,676,474 8,025,619 8,300,635 4,768,808 5,509,881

Çin

4,208,036 5,554,413 4,082,594 4,350,556 4,763,568

Tayland 285,822 619,868 687,113 1,380,898 3,231,691

Tayvan 20,221 7,040 18,937 4,543 22,695

Hong Kong

5,355 10,235 14,818 18,209 16,423

Bangladeş

— — — — —

Ara Toplam 132,617,485 142,089,858 155,080,913 153,554,000 162,039,995

Türkiye 24,974,307 17,296,537 17,439,375 8,332,832 10,865,120

Pahalı ürün grubu sayılabilecek "Yünlü Elyaf ve Yünlü Dokumadan Giyim Eşyası" piyasasında ABD, İtalya gibi ülkelerin ağırlığı hissedilmekle birlikte, bu ürün grubunda Meksika, Güney Kore, Tayland’ın ihracatı hızla artmaktadır. Ülkemizin pazar payını bu ülkeler karşısında yitirmekte olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu ürün grubunda rekabet avantajımızı yitirmekte olduğumuz söylenebilir.

SIC 2432 –Erkek ve Erkek Çocuklar İçin Ceketler

1996 1997 1998 1999 2000

Çin 47,105,973 61,741,935 62,799,943 69,881,725 78,460,233

ABD

18,566,171 26,085,599 25,376,709 24,799,401 23,054,318

İtalya

18,259,872 18,631,840 19,788,108 18,219,395 18,256,325

Bangladeş 11,192,376 17,370,195 16,041,993 12,966,686 16,196,419

Hindistan 8,288,294 9,063,539 13,082,661 10,880,505 11,754,422

Hong Kong

12,098,374 16,434,398 12,827,168 10,340,648 10,479,875

Tayland

8,536,172 9,880,505 8,663,106 7,076,055 7,244,371

Tayvan 11,134,895 11,858,798 12,919,221 6,650,356 6,853,395

Meksika 632,519 1,894,013 1,898,624 1,932,318 2,865,913

Ara Toplam 159,722,362 201,350,086 214,564,934 198,489,624 219,205,640

Türkiye 207,342 376,693 644,404 855,270 3,495,362

SIC 2433 – Erkek ve Erkek Çoçuklar İçin Pantolon

43,655,292 64,673,279 63,765,046 67,158,087 73,903,692

Çin

ABD

49,747,723 59,497,687 63,728,323 55,523,286 53,722,361

Hong Kong

21,836,736 25,996,366 26,968,138 27,946,252 29,334,815

Meksika

2,769,972 11,117,320 11,264,036 13,825,607 24,914,281

Güney Kore

2,038,477 2,820,457 6,122,570 9,965,612 11,897,804

Bangladeş

3,794,970 4,499,179 5,629,239 7,404,034 11,209,979

Tayland

6,567,440 8,362,283 10,581,894 9,438,342 9,368,252

Tayvan

6,542,341 4,501,415 6,978,960 7,922,551 7,422,967

İtalya

7,503,319 7,799,864 7,011,816 6,713,924 7,314,911

Hindistan 3,791,419 3,210,176 4,789,697 5,271,599 7,199,809

Ara Toplam 148,247,689 192,478,026 206,839,719 211,169,294 236,288,871

Türkiye 247,057 280,041 1,480,841 2,486,018 3,157,301

Yukarıda iki tabloda son beş yıllık çocuk ve yetişkin erkekler için ceket ve pantolon ithalatı verilmektedir. Bu ürün grubunda Çin ve ABD’nin toplam pazar payı % 50’nin üzerindedir. Çin’in yüksek ihracat artış oranı bu ürün grubunda da dikkatleri çekmektedir. Bangladeş, Hindistan, Tayvan gibi Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin de ihracatları artmaktadır. Ülkemizin de bu ürün grubunda rekabet üstünlüğü olduğu ve ihracatını hızla artırdığı görülmektedir.

SIC 2434 – Erkek ve Erkek Çoçuk İçin Gömlek ve İç Çamaşırı

1996 1997 1998 1999 2000

33,808,602 48,705,663 72,002,631 82,230,819 98,164,905

Çin

Hindistan

54,985,404 52,795,548 59,293,902 68,635,653 73,556,594

ABD

83,918,166 112,689,465 99,217,820 78,790,192 65,371,133

Meksika

11,809,944 8,476,494 16,329,408 19,786,088 25,135,933

Hong Kong

51,876,920 50,778,784 36,607,435 27,702,348 24,480,462

Güney Kore 17,697,452 20,941,307 19,146,458 26,608,587 22,190,818

Bangladeş

14,060,243 18,691,643 18,718,973 21,155,134 21,892,267

Tayland 12,475,014 16,041,819 19,990,723 21,237,245 16,693,542

Tayvan 14,895,468 12,147,122 13,156,830 11,564,630 11,674,124

İtalya

8,989,643 9,682,367 11,748,418 11,359,844 10,701,974

Ara Toplam 304,516,856 350,950,212 366,212,598 369,070,540 369,861,752

Türkiye 2,634,199 3,031,314 4,460,774 4,100,822 3,458,142

Çin, Hindistan ve Meksika’nın Kanada ithalatındaki paylarını hızla artırdıkları bu ürün grubunda, bu ülkelere karşı ABD ve Hong-Kong’un pazarlarını kaybetmekte olduğu görülmektedir. Ülkemizin de bu ürün grubunda ihracatını artırma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

SIC 2442 – Kadın Spor Giyim

1996 1997 1998 1999 2000

Çin 57,470,367 67,191,955 81,052,839 100,618,329 157,827,746

ABD

73,632,030 93,782,157 113,248,827 98,722,908 97,551,901

Hong Kong

48,388,646 50,108,145 56,178,753 50,729,809 59,574,867

Hindistan

16,937,200 16,827,882 16,861,700 25,209,517 32,763,455

Meksika

10,329,302 10,235,996 13,437,839 23,411,925 23,340,401

Tayvan 16,566,492 13,819,884 16,532,899 16,700,872 20,918,529

Güney Kore 8,340,746 7,831,750 9,440,536 15,874,009 20,681,993

İtalya

17,796,860 18,544,573 19,489,134 17,894,227 18,274,663

Tayland

5,974,114 5,977,836 7,452,846 11,007,377 10,971,815

Bangladeş

6,731,238 4,638,749 6,986,567 8,065,881 10,519,919

Ara Toplam 262,166,995 288,958,927 340,681,940 368,234,854 452,425,289

Türkiye 3,482,467 3,308,755 5,237,440 9,934,206 11,786,962

Son beş yıl içinde bu ürün grubunda ithalat %75 düzeylerinde artarken, Çin aynı dönemde ihracatını %300 oranında artırmayı başarmıştır. Kanada’nın toplam hazırgiyim ihracatı içerisinde önemli bir yer tutan kadın spor giyim ürünlerinde ülkemiz payının hemen hemen iki kat artmış olması, bu üründe ihracat potansiyelimizin varlığını yansıtmaktadır.

SIC 2451 – Çoçuk Giyim Eşyaları

1996 1997 1998 1999 2000

Hindistan

7,727,321 9,102,505 12,110,442 15,429,524 22,100,398

Tayland

7,142,825 6,789,576 9,859,521 11,147,927 14,441,907

ABD

12,913,338 12,778,080 13,806,247 10,614,929 10,503,936

Hong Kong

9,263,658 9,748,398 10,846,149 8,595,691 9,941,633

Güney Kore 6,757,422 7,365,926 9,174,723 9,208,782 8,242,925

Bangladeş

4,123,308 3,153,136 2,955,764 4,462,189 8,223,226

Tayvan

3,972,119 3,536,850 4,217,836 2,722,547 4,160,414

İtalya 3,277,630 3,039,708 2,929,889 2,573,751 2,363,179

Meksika

644,334 1,356,072 1,287,506 1,498,902 1,924,880

Ara Toplam 78,814,805 88,032,711 101,821,838 106,734,351 134,719,340

Türkiye 1,004,440 528,554 1,240,371 899,236 1,712,310

Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin ithalattaki paylarının hızla artmakta olduğu bu ürün grubunda bu ülkelerin yanısıra ülkemiz ürünlerinin de pazarda yer edinmesinin mümkün olduğu düşünülmekte olup, değer itibariyla küçükde olsa ihracatın son yıllardaki artışı bunu göstermektedir.

Kanada’nın tekstil ürünleri ithalatı incelendiğinde, ABD’nin ithalat içinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. NAFTA nedeniyle vergisiz pazara giriş avantajı ve pazara yakınlık ABD’nin Kanada’ya tekstil ihracatını artıran faktörleri başında gelmektedir. Gümrüksüz mal ihraç etme avantajına sahip olan Meksika’nın ihracatında da önemli artışlar görülmektedir. Diğer taraftan, gerek elyaf ve iplik gibi tekstil sektörü ara girdileri bakımından gerekse de mamul kumaş kullanımı bakımından artan oranlarda yabancı hammadde kullanımına bağımlı hale gelmekte olan Kanada’nın üçüncü ülkelerden gerçekleştirdiği tekstil ürünleri ithalatı artmaktadır. Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin Kanada’ya yönelik tekstil ürünleri ihracatı önemli artışlar gösterirken, ülkemiz ihracatında istikrarlı bir yükseliş kaydedilememiş, Kanada’nın artan ithalatından pay alamadığımız görülmektedir.

SIC 1811 – Sentetik İplik ve Elyaf

1996 1997 1998 1999 2000

466,644,342 517,792,208 513,120,021 516,140,869 558,856,234

ABD

Meksika 8,353,702 11,230,760 11,084,222 12,591,545 21,558,560

Güney Kore 10,672,041 22,035,996 21,746,449 16,920,575 13,835,222

Japonya

7,424,136 7,771,253 7,201,608 7,568,174 10,869,105

Tayvan 3,755,075 5,358,333 5,907,151 6,796,933 8,169,475

Endonezya 529,277 1,378,146 2,319,328 2,729,279 5,088,757

İtalya 2,773,942 4,071,097 4,799,120 5,217,704 4,665,793

Çin 1,506,514 1,373,404 1,731,902 2,003,849 2,456,442

Hindistan 522,107 811,410 838,088 858,566 1,923,242

Pakistan

941,835 438,386 265,177 87,725 82,980

Ara Toplam

503,122,971 572,260,993 569,013,066 570,915,219 627,505,810

Türkiye 3,561,857 4,800,253 4,504,629 3,039,349 3,194,798

SIC 1829 – Diğer Dokuma Elyaf ve and Kumaş Ürünleri

564,126,445 654,119,911 702,124,776 683,267,454 714,631,526

ABD

Çin 55,012,117 66,303,747 65,856,154 59,869,390 76,219,452

Pakistan

52,824,676 63,874,783 63,594,912 64,824,725 60,578,091

Güney Kore

72,507,564 74,726,256 61,873,388 58,495,965 59,938,080

Hindistan

31,832,668 48,451,313 55,328,538 56,185,168 57,281,507

İtalya 43,616,204 43,996,401 51,261,724 42,888,674 41,715,467

Endonezya 30,289,475 48,608,211 50,352,897 44,516,588 35,256,306

Japonya

24,100,263 29,262,359 32,224,135 29,128,965 28,622,334

Tayvan 29,983,447 33,432,891 31,972,669 26,321,264 26,080,008

Meksika

11,132,186 11,167,827 6,513,104 8,267,562 17,793,951

Ara Toplam

915,425,045 1,073,943,699 1,121,102,297 1,073,765,755 1,118,116,722

Türkiye

SIC 1831 – Örme Kumaş

158,687,603 200,838,831 210,987,206 204,373,441 191,115,987

ABD

Tayvan 19,128,763 45,157,756 45,286,286 51,969,127 50,858,430

Çin 10,087,139 15,991,474 26,188,201 32,246,294 38,506,396

Güney Kore

4,547,001 15,060,214 16,609,824 20,231,766 33,251,783

İtalya 3,479,532 4,840,068 7,663,336 9,040,473 8,635,184

Japonya

2,113,292 2,488,633 1,996,776 1,892,331 2,560,299

Meksika

1,261,402 1,605,378 1,544,014 1,036,104 1,602,753

Endonezya 1,133,573 1,172,176 1,464,436 992,689 627,497

Pakistan

124,168 51,439 119,804 153,380 126,161

Ara Toplam

200,718,290 287,418,785 311,935,456 322,062,157 327,428,676

Türkiye 137,538 450,153 310,853 792,466 898,322

Kanada’nın ev tekstili ithalatı da genel tekstil ithalatı artışı paralelinde artmaktadır. Bu ürün grubunda da en fazla ithalat ABD’den gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin Kanada’ya ihracatında sürekli ve yüksek oranlı artışlar olduğu görülmektedir. Ev tekstili ürünlerinin Kanada pazarında kalite ve fiyat bakımından rekabet üstünlüğünün olduğu düşünülmektedir.

SIC 1993 – Ev Tekstili

1996 1997 1998 1999 2000

166,386,044 215,050,630 253,920,057 234,931,059 243,773,711

ABD

Çin 51,945,935 52,800,868 52,268,963 61,676,257 78,500,956

Pakistan

13,638,864 14,122,522 17,419,127 21,742,043 33,280,396

Hindistan

15,780,635 19,342,802 20,794,341 23,392,563 26,509,750

Meksika

1,898,671 3,660,655 5,323,603 4,885,861 6,522,945

Güney Kore 1,612,719 2,072,339 4,147,645 4,699,501 6,378,211

Tayvan 4,206,229 5,112,223 5,890,350 4,604,692 5,082,787

Endonezya 1,978,640 3,571,183 1,883,443 1,912,377 2,991,439

İtalya 1,483,667 1,598,503 2,620,322 2,471,535 2,363,273

Japonya

814,140 1,052,876 1,341,429 626,987 539,622

Ara Toplam

259,745,544 318,384,601 365,609,280 360,942,875 405,943,090

Türkiye 347,049 859,341 1,178,791 2,375,030 4,031,204

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’nin kişi başına geliri 25 bin doları bulan ve 8 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ürünü ithal eden komşusu Kanada’ya gerçekleştirilen 70 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatı, ülkemizin bu pazarda hemen hemen hiç varlık gösteremediğinin bir kanıtıdır.

Hazırgiyim ürünlerinde temel tüketici tercihleri ile perakende piyasasında pazar yapısının analiz edildiği, Kanada’lı firmaların iş alışkanlıklarına ilişkin genel bilgilerin verildiği bu çalışma da dikkat çekilmek istenen ilk husus, uzun vadeli iş ilişkilerinin kurulması hedef ve beklentisinin bu tür ihracat pazarlarında pazara giriş stratejilerini şekillendiren temel kriter olarak kabul edilmesi gerçeğidir.

Uzun vadeli ve güvenilir iş ilişkileri kurma anlayış ve potansiyeliniz bu pazarlardaki potansiyel müşterilerinizin kararlarını etkileyebilecek bir faktördür. Kanadalı alıcılar için bu bakış açısı kaliteli ve cazip fiyattan mal tedarik etmek kadar önemlidir. Ayrıca, pazar büyüklüğü dikkate alındığında, küçük miktarlı siparişlerle karşılaşılacağı unutulmamalıdır.

Çalışmada hemen göze batan bir diğer gerçek, AB pazarında kotasız ve vergisiz pazara giriş avantajımıza rağmen bizi ciddi şekilde tehdit eden Çin’in, Kanada’nın ikinci en büyük tedarikçisi olmayı başararak pazara önceden ve kalıcı bir şekilde yerleşmiş olduğudur.

Hedef Bölgeler:

Hazırgiyim ürünlerinde Kanada’nın üretim merkezi olmaları ve toplam tüketimden aldıkları %65’lik pay nedeniyle Quebec ve Ontaria eyaletleri odak pazarlar olarak seçilmelidir.

Hedef Ürün Grubu ve Pazara Giriş:

Toplam hazırgiyim harcamalarından %52′ oranında pay alan kadın giyim ve özellikle kadın spor giyim eşyaları ile tüketici alışkanlıkları henüz şekillenmekte olan "life time customer" olarak nitelenen 13-19 "teenage" yaş grubu hedef ürün grupları olarak belirlenebilir. 50$ ve altı fiyat aralığındaki ürünlerde kalite açısından Uzakdoğu ülkelerine maliyet açısından ABD ve AB ülkelerine karşı rakip üstünlüğümüz bulunmaktadır.

50$ ve altı fiyat aralığında, "teenage" ve kadın hazırgiyim ürünlerinde pazara "discount store" ve "department store"ların hakim olduğu düşünülürse hedef müşteri kitlesinin bu mağazalar olduğu söylenebilir. "Specialty store"larda hedef müsteri kitlesi içinde düşünülmelidir.

Özellikle hazır giyim sektöründe Kuzey Amerika pazarında ortaya çıkan gelişmelerden birisi, genel olarak tüketicilerin ve özellikle, “marka”ya daha fazla önem vermesi beklenen yüksek gelir seviyesine sahip tüketicilerin, son yıllarda marka yerine giderek bir ürünün değeri üzerinde durmaya başladıkları ve marka için daha yüksek fiyat ödemek konusunda istekli olmadıkları görülmektedir.

Bu grup giderek daha yoğun bir şekilde “fiyat-kalite” arasındaki ilişkiyi dikkate almakta ve kalite ile ödenen fiyat arasındaki ilişkiden doğan bir ürünün değerini ön plana çıkarmaktadır.

Tüketiciler açısından, bir tasarımcının oluşturduğu markalı bir ürün ile bir başka ürün arasındaki fark giderek azalmaktadır.

Bu gelişmenin önemli sonucu bilinen “markaların” öneminin azalması, buna karşılık özellikle Sears gibi, Wal Mart gibi büyük department store’ların “private labels” türü kendi markalı ürünlerine yönelmesidir.

Bu durumun en yi örneği ABD’ndeki TARGET mağazalarının Mansimo markası ile satış yapması ve orta-yüksek gelir aralığındaki tüketicileri mağazalarına çekebilmesidir. Tüketiciler açısından, iyi bir fiyata alışveriş yapmak, bir marka edinmek kadar önemli hale gelmektedir. Buna karşılık, Kanada’da SEARS mağazaları, POLO, DKNY, TIMBERLAND; Tommy Hilfiger gibi tanınmış markaları satan Eatons mağazalarını satışların yetersiz olduğu gerekçesiyle kapatarak, ürün gamını SEARS çizgisine çevireceğini açıklamıştır.

TARGET çizgisini izleyen Kanada’daki “Zellers” mağazaları da Mansimo ürünleri satmak için bir mutabakata varmıştır. Büyük mağazaların kısa ve orta vadede “private label” türü ürünlere yönelebileceği pazarlama çalışmalarında dikkate alınmalıdır.

Türk firmaları açısından değerlendirildiğinde, bu konunun önemi uygun fiyat-kalite ilişkisini kurarak, havludan giyim eşyalarına kadar bir çok alanda “private label” türü ürünlerde işbirliği imkanlarının araştırılmasıdır.

18 milyar dolarlık iç tüketimin hemen hemen yarısını karşılamakta olan, 2 milyar dolarlık konfeksiyon ve 3 milyar dolarlık tekstil ürünü ihraç eden Kanada, ara ve mamul tekstil ürünleri ihracatı açısından da hedef pazar olarak görülmelidir. Mamul tekstil ürünlerinde konfeksiyon imalatçıları hedef müşteri kitlesi olarak görülmekle birlikte, pazarın ve firmaların küçüklüğü dikkate alındığında, dış ticaret şirketlerinin, ihracat distributörlüğü ve toptancılık yapan şirketlerin hedef müşteri kitlesi olarak belirlenebileceği, yarı mamul tekstil ürünlerinde ise tekstil firmaların hedef alınmasının isabetli olacağı düşünülmektedir.

Kaliteli ve uygun fiyattan, kısa sürede ve istenildiğinde mal sevkiyatı diğer tedarikçiler karşısında firmalarınızı farklılaştıracaktır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için sürekli ve sağlıklı bir iletişim gerekmektedir. Pazara girişte aracılarla kurulabilecek ortaklıkların yanısıra, irtibat ofislerinin açılması da değerlendirilmeye alınması gereken bir alternatiftir. İrtibat ofisi kanalıyla müşterilerden gelebilecek sorun ve taleplere hızla cevap verme imkanının yanısıra, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin ilk elden yürütülmesi de sağlanmış olacaktır. Pazar, tüketici tercihleri, rakip firmalar hakkında güncel bilgilerin takip edilmesi ofis faaliyetleri ile mümkün olabilecektir. Ürün, ülke ve firma imajının geliştirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerine öncelik verilmelidir. Yerel gazete ve dergilerde, magazinlerde yayınlanacak firma reklamlarının yanısıra, Türk tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin kalitesine ilişkin ortak reklamlarda yayımlanabilir.

Montreal ve Toronto’da üretim ve ticaretin yoğunlaşması ve hedef kitlesinin büyük olmaması nedeniyle iş görüşmeleri önceden hazırlanmış, ürünlerin rahatça sergilenebileceği bir ticaret heyeti programı ile pazara giriş çalışmalarına başlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. İyi hazırlanmış bir organizasyon firmalarımız hakkında hedef kitlesini ikna edici imkanlar sunarken, firmalarımızın da pazar hakkında yerinde ve ilke elden bilgi toplamalarına yardımcı olacaktır. Ticaret heyetinin akabinde düzenli olarak ABD ve Kanada’da fuarlara katılım firma imajının oluşmasını ve yerleşmesini sağlayacaktır.

Pazara giriş şartları bakımından ABD’ye göre daha avantajlı olan Kanada Türk firmaları açısından pazar potansiyeli yüksek bir ülkedir. Kalite, termin bakımından ülkemize nazaran daha kötü konumda olan Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin bu pazara ülkemizden daha fazla ürün sattıkları düşünüldüğünde 2005 yılından önce bu pazarda yer edinmek bugünden geleceğe yapılan bir yatırım olarak görülmelidir.

TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE DERİ SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN

INTERNET SİTELERİ

KAMU KURULUŞLARI

Kanada Sanayi Bakanlığı

www.strategis.gc.ca

Her türlü girişimci için önemli bilgiler içermektedir. Kanada’da firma kurulması, ticaret istatistikleri, çeşitli sanayi sektörlerinin yanısıra, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, marka tescil işlemleri geniş bir yelpazede kapsamlı bilgiler içermektedir. Kanada pazarı ile ilgilenen girişimciler için önemli bir başlangıç noktasıdır. Sitede, hemen her sektör için üretim yapısı, başlıca firmalar, ihracat ve ithalat verileri ile geleceğe dönük tahminlere yer verilmektedir. Ayrıca, bu site araılığıyla sektör bazında ilgili bir çok dernek ve yayının internet adresine ulaşılabilmektedir.

Kanada Gümrük ve Gelirler Bakanlığı

www.rc.gc.ca

Kanada’ya ihracat ile ilgilenen firmaların yararlanabilecekleri sitelerin başında gelmektedir. Federe düzeydeki vergi düzenlemelerinin yanısıra, gümrük rejimi hakkında da kapsamlı bilgiler içermektedir. Sitede ayrıca Kanada’ya ithalat sırasında yapılacak işlemler ile ilgili bilgilerin yanısıra, gümrük vergilerine de site üzerinden ulaşmak mümkündür.

Kanada Ticareti Geliştirme Merkezi

www.tfoc.ca

Kanada’ya ihracat yapmak isteyen yabancı firmalara yardımcı olan kuruluş tarafından hazırlanmış olan çeşitli sektörlere yönelik olarak yararlanılabilecek sektör raporları bulunmaktadır.

ÖZEL KURULUŞLAR

www.apparel.ca

KANADA HAZIRGİYİM FEDERASYONU

(Kanada’nın belli başlı hazır giyim üreticilerinin üye olduğu bir dernektir. Sektörün son durumu hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. Özellikle hammade ve ara mal tedarikçilerinin yararlanabileceği, Kanada’da yerleşik hazır giyim üreticilerinin olduğu bir bölümü bulunmaktadır. Ayrıca, tekstil ve hazır giyim sektörü konusunda yararlanılabilecek diğer bazı sitelere de bağlantı vermektedir.)

www.ontarioapparel.com

ONTARIO HAZIR GİYİM (CAF üyesidir.)

http://www.apparel-bc.org

BRITISH COLUMBIA HAZIR GİYİM (CAF üyesidir.)

http:// www.vetementquebec.com veya http:// www.apparelquebec.com

QUEBEC HAZIR GIYIM URETICILERI ENSTITUSÜ

http://www.apparel-manitoba.org

MANITOBA MODA ENSTITUSU (CAF üyesidir.)

http://www.cama-apparel.org

ÇOCUK GİYSİSİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

http://www.aecq.qc.ca

QUEBEC HAZIRGİYİM KONTRAKTÖRLERİ DERNEĞİ

hhtp://www.fashionincubator.on.ca

TORONTO MODA YARATIM

http://www.dx.org

TASARIM DEĞİŞİM

www.textiles.ca

KANADA TEKSTİL ENSTITUSU

www.ctt.ca

TEKSTIL TEKNOLOJİ MERKEZİ

http://www.montrealmode.com

MONTREAL MODA AĞI

DİĞER KAYNAKLAR

www.trendexna.com

Kuzey Amerika Pazar Eğilim Araştırma Grubu (TRENDEX)

www.brandkeys.com

Brand Keys Inc. (özellikle marka olmuş ürünlerin pazar eğilimlerini izlemektedir)

www.wwd.com

Women’s Wear Daily (Kadın giyim eşyaları pazarındaki gelişmeleri izlemek için yararlı olabilir.)

www.just-style.com

JUST STYLE

Günlük haberlerin izlenmesi açısından yararlanılabilmektedir. Dünyanın hemen her ülkesinde tekstil-konfeksiyon konusundaki önemli gelişmeler günlük olarak izlenebilmektedir.

www2.tsnn.com

Kanada’da düzenlenen fuarlar hakkında bilgi almak için kullanılabilecek kaynakların başında genel bu sitede Kanada’nın yanısıra, dünyanın hemen her yerinde düzenlenen fuarlar hakkında bilgiye ulaşmak ve fuarı düzenleyen kuruluşlar ile temasa geçmek mümkündür.

www.worldpages.com

Kanada ve ABD’nde firma ve kişilerin telefonları, adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları araştırılabilmektedir. Ayrıca, bu site üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerindeki telefon rehberlerine ulaşmak mümkündür.

Previous

Uluslararasi Kuruluşlar

Bilim Felsefesi

Next

Yorum yapın