Atatürk Ve Nutuk

|

ATATÜRK VE NUTUK

Nutuk;amacının bilincinde olan,kararlılıkla yürüyeceği yolu seçen büyük önderin yaptıklarını anlatmaktır.Bu amaca doğru ilerlerken ne büyük acılara katlanıldığı,ne çetin zorlukları aştığını düşünmeli ve ondan ders almalıyız.

Geçmişi iyi bilmek şimdiyi anlamak ,geleceği doğru kestirmek için çok önemlidir.Her gelecek bir gün geçmiş olacaktır.Başka geleceklerin temeli ve ışığı olacaktır.Toplumsal yaşamda şimdiyi anlamak olaylara doğru çözümler bulmak,gelecek için doğru ve gerçekçi hedefler tasbit edebilmek geçmişi bilmekle ve geçmişle bağlar kurabilmeyle yakından ilgilidir.Türkiye’yi sevenler topluma ve ülkeye sorumluluk duyan herkes geçmişi bilmek ve anlayarak şimdiyi doğru değerlendirmek,geleceği iyi kestirmekle yükümlüdür.Böyle olmazsa amacının bilincinde olmayan insanlar çoğalır.Sorumsuzların ve maceracıların etki alanları genişler,sağ duyunun,sorumluluk bilinci olanlar kenara itilir,söz sahibi olamazlar.

Görevimizi bilmek,anlamak,düşünmek,çözümler aramak ve yanlışa cesaretle karşı koymaktır.

Nutuk büyük derslerle doludur.Her gencin yol gösterici rehberi olmalıdır.Onu okumak,okutmak,anlamak ve anlatmak hepimizin severek,inanarak yapmamız gereken önemli bir görevdir.Yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz.

Atatürk belirlediği amacına kararlılıkla yürürken ne büyük acılara katlandığını,ne çetin zorlukları aştığını düşünerek,üzülerek ders alarak okuruz.Atatürk’ün karşılaştığı bağnazlıklara birkaç dostu ile karşı koyduğunu,koskoca meseleler karşısında yalnız kaldığını hayretle ve ibretle görüyoruz.

Atatürk Nutuk’ta asıl iki cephede mücadele verdiğini anlatır.Bu cephelerden biri;yurt savunması savaşındaki cephe,ikincisi de;ortaçağ kalıntısı karanlığı aydınlığa kavuşturmak için uygarlık savaşının verildiği cephe!

1927 yılının Ekim ayında verilen söylev eski harflerle basılmıştır.Daha sonra 1934’te yeni Türk harflerinin kabulünden sonra üç cilt olarak basılmıştır.Üç ciltin tamamı 1010 sayfadır.Değişik tarihlerde dili sadeleştirilerek tekrar basılmıştır.Nutuk batı dillerine ve Fransızca’ya çevrilmiştir.

Nutuk herkes tarafından okunmalı ve sindirilmelidir.Özellikle gençler tarafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü eleştirmeyi aydın olmak sananlar tarafından,Atatürk’e saldırmayı dindarlık zannedenler tarafından okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Nutuk Türkiye’de yaşayan insanların ortak inanç belgesi ve mirasıdır.Nutuk bir ulusun kurtuluşunu anlatan şanlı bir destandır.Nutuk,bir önderin sarsılmaz iradesinin katlandığı zorlukların,acıların,üzüntülerin,ihanetlerin hikayesidir.

Nutuğu okumak bir vatandaşlık görevidir.Ayrıca biz askeri şahısların (Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının) nutukta anlatılan düşünce tarzını kavrayıp bunu öncelikle kendimizde,ardından bunu emrimiz altındaki birimlere aşılamalı ve uygulamaya sokmakla yükümlüyüz.

Previous

[pg/etext94/bfaut10.txt]

1835

Next

Yorum yapın