Fıde Satranç Kuralları

|

FIDE Satranç Kuralları

ÖNSÖZ

Satranç Kuralları bir oyun sırasındaki tüm mümkün durumları içeremeyeceği gibi, tüm yönetimsel soruları da düzenleyemez. Kuralların bir maddesi ile kesin olarak düzenlenemeyen durumlarda, kurallarda anlatılan benzer durumların çalışılmasıyla doğru bir karara varmak mümkün olmalıdır. Kurallar hakemlerin gerekli ustalık, doğru yargılama ve kesin tarafsızlık özelliklerine sahip olduklarını varsayar. Fazla detaylı bir kural hakemi karar özgürlüğünden yoksun bırakır ve probleme adil, mantıklı ve özel etmenler yardımıyla çözüm bulmasını önleyebilir. FIDE tüm satranç oyuncularından ve federasyonlardan bu bakış açısını kabul etmelerini rica eder.

Üye federasyon daha detaylı kurarı getirmekte şu koşullarla özgürdür:

(a) resmi FIDE Satranç Kuralları ile hiçbir şekilde çelişmemesi

(b) söz konusu federasyonun alanı ile sınırlı olması

(c) hiçbir FIDE maçı, şampiyonası veya rating turnuvası için geçerli olmaması.

OYUN KURALLARI

Madde 1: Satranç oyununun doğası ve amaçları

1.1 Satranç oyunu, taşları sırayla oynayan iki rakip arasında, “satranç tahtası” denen kare bir tahta üstünde oynanır. beyaz taşlara sahip oyuncu oyuna başlar. Rakibinin hamlesi tamamlandığında, diğer oyuncunun “hamle sırası” gelmiştir.

1.2 Her oyuncunun amacı rakibin şahını bir sonraki hamlede şahın hareket edebileceği geçerli bir hamle kalmayacak şekilde saldırıya maruz bırakmaktır. Bunu elde eden oyuncu rakibi “mat” etmiş ve oyunu kazanmış olur. Mat olan taraf oyunu kaybeder.

1.3 Her iki oyuncunun da mat edememesi durumunda, oyun beraberedir.

Madde 2: Satranç tahtasında taşların ilk durumları

2.1 Satranç tahtası bir açık renk (“beyaz” kareler), bir koyu renk (“siyah” kareler) değişen 8 satır ve 8 sütunda bulunan 64 eşit kareden oluşur. Satranç tahtası beyaz taşlara sahip olan oyuncunun önündeki kenarın “sağ” köşesindeki kare “beyaz” olacak şekilde yerleştirilir.

2.2 Oyunun başında bir oyuncunun 16 açık renkli taşı (“beyaz” taşlar), diğer oyuncunun 16 koyu renkli taşı (“siyah” taşlar) vardır.

Bu taşlar şunlardır:

Beyaz şah

Beyaz vezir

İki beyaz kale

İki beyaz fil

İki beyaz at

Sekiz beyaz piyon Siyah şah

Siyah vezir

İki siyah kale

İki siyah fil

İki siyah at

Sekiz siyah piyon

2.3 Satranç tahtasında taşların ilk durumları şöyledir:

2.4 Sekiz dik sütuna “dikey” ve sekiz yatay satıra “yatay” denir. Aynı renkten olup, köşelerinden birbirine değerek bir hat boyunca dizilmiş karelere “çapraz” (diagonal) denir.

Madde 3: Taşların hareketi

3.1 Hiçbir taş aynı renkten bir başka taşın bulunduğu bir kareye hareket edemez. Eğer bir taş, rakibin bir taşının bulunduğu kareye hareket ederse, rakip taş alınır ve aynı hamlede satranç tahtasından çıkarılır. Bir taş eğer Madde 3.2, 3.3, 3.4, 3.5’e göre bir karedeki taşı alabiliyorsa, tehdit ediyor denir.

3.2 (a) Vezir bulunduğu karenin dikey, yatay veya çaprazındaki herhangi bir kareye gidebilir.

(b) Kale bulunduğu karenin dikey veya yatayındaki herhangi bir kareye gidebilir.

(c) Fil bulunduğu karenin çaprazındaki herhangi bir kareye gidebilir.

Vezir, kale veya fil hareket ederken engel olan taşların üstünden geçemezler.

3.3 At bulunduğu dikey, yatay ve çaprazda olmayan en yakın kareye hareket edebilir.

3.4 (a) Piyon aynı dikeyde tam önünde bulunan kareye gidebilir, veya

(b) İlk hamlesinde, aynı dikeyde her ikisinin de boş olması şartıyla iki kare ilerleyebilir, veya

(c) Komşu dikeyde, çapraz olarak önünde olan rakibinin taşının bulunduğu yere, o taşı alarak hareket edebilir.

(d) Bir piyon rakibin piyonunun başlangıçta bulunduğu kareden iki kare ilerleyerek geçtiği kareyi tehdit ediyorsa, bir kare ilerlemiş gibi rakip piyonu alabilir. Bu alma sadece bu avantajla yapılabilir ve buna “geçerken alma” (“en passant”) denir.

(e) Bir piyon başlangıç pozisyonundan, en uzak yataya eriştiğinde aynı hamle içinde aynı renkten bir vezir, kale, fil veya atla değiştirilmelidir. Oyuncunun seçimi daha önce kaybettiği taşlarla sınırlı değildir. Piyonun başka bir taşla değişimine “terfi” denir ve bu değişiklik hemen uygulanır.

3.5 (a) Şah iki değişik şekilde hareket edebilir:

(i) rakip taşlar tarafından tehdit edilmeyen komşu karelerden birine gidebilir,

veya

(ii) “rok”: Aynı dikeyde bulunan aynı renkten şah ile kalelerden birinin hareketidir, şahın tel hareketi olarak sayılır ve söyle gerçekleşir: şah bulunduğu kareden kaleye doğru iki kare ilerler, sonra kale şahın üzerinden şahın son geçtiği kareye geçirilir.

(1) Rok şu durumlarda geçersizdir:

(a) şah daha önce hareket ettirildiyse, veya

(b) kale daha önceden hareket ettirildiyse.

(2) Rok şu durumlarda yapılamaz:

(a) şahın bulunduğu, geçmek zorunda olduğu ve gideceği kareyi rakip taşlardan bir veya daha fazlası tehdit ediyorsa.

(b) şah ile rok yapılacak kale arasında herhangi bir taş varsa.

(b) Eğer şah rakip taşların bir veya daha fazlasının tehdidi altındaysa, “şah çekilmiş” denir.

Şah çekildiğini bildirmek mecburi değildir.

Oyuncu kendi şahını şah çekilmiş duruma sokacak bir hareket yapmamalıdır.

Madde 4: Taşların hareketi

4.1 Her hamle tek elle yapılmalıdır.

4.2 Hamleyi yapacak oyuncu, önce yerini düzelteceğini söyleyerek, bir veya daha fazla taşının yerini taşın bulunduğu karenin içinde düzeltebilir.

4.3 Madde 4.2’deki durumun dışında oyuncu kasten satranç tahtasına dokunursa,

(a) aynı renkten bir veya daha fazla taşa dokunduysa, alınabilecek veya hareket edebilecek olan dokunduğu ilk taşı almalı veya hareket ettirmelidir, veya

(b) her iki renkten taşa dokunduysa, rakibin taşını almalıdır, veya bu mümkün değilse hareket ettirilebilecek veya alınabilecek olan dokunduğu ilk taşı hareket ettirmeli veya almalıdır. Eğer hangi taşa dokunduğu açık değilse, oyuncunun kendi taşına rakibinkinden önce dokunmuş gibi davranılır.

4.4

(a) Eğer oyuncu kasten şaha ve kaleye dokunduysa, geçerli ise, o tarafa doğru rok yapmak zorundadır.

(b) Eğer oyuncu kasten kaleye ve sonra da o tarafa doğru rok yapamayacağı halde şaha dokunursa, durum Madde 4.3 ile çözümlenir.

(c) Eğer rok yapma amacındaki oyuncu şaha veya şahla kaleye aynı anda dokunursa, fakat o tarafa doğru rok yapması geçerli değilse, oyuncu geçerli ise diğer tarafa doğru rok yapmayı veya şahının başka bir hamlesini seçer. Şahın hareket edebileceği yer yoksa, oyuncu başka herhangi bir geçerli hamleyi yapmakta serbesttir.

4.5 Eğer dokunulan taşların hiçbiri hareket ettirilemez veya alınamazsa, oyuncu herhangi bir geçerli hamleyi yapabilir.

4.6 Eğer rakip madde 4.3 veya 4.4’ü ihlal ederse, kasten bir taşa dokunduktan sonra hak iddia edemez.

4.7 Geçerli bir hamlede veya hamlenin bir kısmında, taş bir kareye konduktan sonra başka bir kareye hareket ettirilemez. Madde 3’teki ilgili gereklilikler yerine getirildiğinde hamle yapılmış olur.

Madde 5: Oyunun bitişi

5.1

(a) Oyun geçerli bir hamleyle rakibin şahını mat eden oyuncu tarafından kazanılmış olur. Bu oyunu sonlandırır.

(b) Rakibi çekildiğini bildiren oyuncu oyunu kazanır. Bu oyunu sonlandırır.

5.2 Hamle yapacak oyuncuların geçerli hamlesi kalmazsa ve şah çekilmemişse, oyun beraberedir. Oyun “pat” olur. Bu oyunu sonlandırır.

5.3 İki oyuncunun oyun sırasında anlaşması ile oyun berabere olur. Bu oyunu sonlandırır. (Bkz. Madde 9.1)

5.4 Aynı pozisyon satranç tahtasında üç kez oluşmuşsa veya oluşacaksa, oyun berabere olabilir. (Bkz. Madde 9.2)

5.5 Her oyuncu tarafından yapılmış son 50 hamlede hiçbir piyon hareket etmemiş veya herhangi bir taş alınmamışsa, oyun berabere olabilir. (Bkz. Madde 9.3)

TURNUVA KURALLARI

Madde 6: Satranç saati

6.1 “Satranç saati” bir anda sadece birinin çalışabildiği iki zaman göstergesi olan saattir.

Satranç Kurallarındaki “Saat” bu iki zaman göstergesinden biri anlamına gelir.

“Bayrağın düşmesi” bir oyuncunun verilen süresinin bittiği anlamına gelir.

6.2 Satranç saati kullanıldığında, her oyuncu verilen sürede belli bir sayıda hamleyi veya hamlelerinin tamamını yapmalıdır, ve/veya her hamleden sonra bir ek zaman verilebilir. Tüm bunlar en başta belirlenmelidir. Oyuncu tarafından kullanılmayan zaman bir sonraki süreye “zaman gecikmesi – time delay” modu dışında eklenir.

Zaman gecikmesi modunda her iki oyuncunun bir “ana düşünme süresi” vardır. Her hamle için “sabit ekstra süre” de verilir. Ana düşünme süresi sabit süre tamamlandıktan sonra başlar. Sabit süre tamamlanmadan oyuncu saatini durdurursa, sabit sürenin ne kadarının kullanıldığına bakılmaksızın, sabit ana düşünme süresi değişmez.

6.3 Her zaman göstergesinde bir “bayrak” vardır. Bayrak düşer düşmez, Madde 6.2’deki koşullar kontrol edilmelidir.

6.4 Satranç saatinin nereye konacağına hakem karar verir.

6.5 Oyunun başlangıcı olarak belirlenen zamanda, beyazlara sahip olan oyuncunun saati başlatılır.

6.6 Satranç tahtasına oturumun belirlenen saatinden bir saatten geç gelen oyuncu oyunu kaybedecektir (yarışma kuralları veya hakem aksini söylemediği sürece).

6.7

(a) Oyun sırasında hamlesini yapan oyuncu kendi saatini durdurur ve rakibinin saatini başlatır. Oyuncu saatini durdurana kadar, yapılan hamle oyunu bitirmediği sürece, hamlesi bitmiş sayılmaz. (Bkz. Madde 5.1, 5.2 ve 5.3) Satranç tahtasında yapılan hamle ile kendi saatini durdurup, rakibin saatini başlatması arasında geçen süre oyuncuya verilen süreden sayılır.

(b) Oyuncu saati hamle yaptığı eliyle durdurmalıdır. Parmağı düğmenin üstünde tutmak veya beklemek yasaktır.

(c) Oyuncular saati uygun şekilde kullanmalıdırlar. Kuvvetle yumruk atmak, kaldırmak veya devirmek yasaktır. Uygunsuz saat kullanımı Madde 13.4’e göre cezalandırılacaktır.

6.8 Hakem bayrağın düştüğünü belirlediğinde veya oyunculardan biri bayrağın düştüğünü söyleyen haklı bir iddiada bulunduğunda bayrak düşmüş sayılır.

6.9 Madde 5.1, 5.2 ve 5.3’ün uygulandığı durumlar dışında, oyuncu verilen sürede gereken sayıda hamle yapamazsa, oyunu kaybeder. En başarısız karşı hamlelere rağmen, bir seri geçerli hamleyle rakibi mat edecek pozisyon yoksa, oyun beraberedir.

6.10 Bozukluk görülmemesi durumunda saatlerin göstergesi geçerlidir. Bozukluğu görülen saat değiştirilir. Hakem değiştirilen saat üstünde gösterilecek süreyi belirlerken, en iyi şekilde karar verecektir.

6.11 Eğer her iki bayrak düşmüşse ve hangisinin önce düştüğünü söylemek imkansızsa, oyun devam eder.

6.12

(a) Oyunun durdurulması gerekiyorsa, hakem saatleri durdurur

(b) Oyuncu hakemin yardımını istemek için saati durdurabilir.

(c) Oyunun ne zaman tekrar başlayacağına hakem karar verir.

6.13 Kuraldışı bir durum oluşur ve/veya taşlar bir önceki pozisyonlarına getirilmek zorunda kalınırsa, hakem saatlerdeki süreler için en iyi şekilde karar verecektir.

6.14 Satranç tahtasındaki o anki durumu, hamleleri ve yapılan hamle sayılarını ve saatleri gösteren ekranlar, monitörler ve gösteri panolarına oyun salonunda izin verilir. Ancak, oyuncu bu şekilde gösterilenler üzerinde bir iddiada bulunamaz.

Madde 7: Geçersiz pozisyonlar

7.1

(a) Oyun sırasında taşların başlangıçtaki yerlerinin yanlış olduğu anlaşılırsa, oyun iptal edilir ve yeni bir oyun oynanır.

(b) Oyun sırasında satranç tahtasının Madde 2.1’e aykırı yerleştirildiği anlaşılırsa, oyun devam eder, fakat gelinen pozisyon doğru yerleştirilmiş bir satranç tahtasına geçirilmelidir.

7.2 Eğer oyun ters renklerle başladıysa, hakem aksini istemedikçe, o şekilde devam eder.

7.3 Oyuncu bir veya daha fazla taşın yerini bozarsa, taşları doğru pozisyona kendi süresi içinde getirecektir. Gerekirse, rakip oyuncu taşların yerini bozan oyuncunun saatini tekrar başlatıp, oyuncunun kendi zamanı içinde düzeltmesini sağlama hakkına sahiptir.

7.4 Eğer oyun sırasında geçersiz bir hamle yapıldıysa veya taşlar bulundukları kareden hareket etmişse, yanlış pozisyondan önceki duruma geri dönülür. Eğer yanlış pozisyondan hemen önceki durum belirlenemezse, yanlış pozisyondan önceki son geçerli pozisyona dönülür. Saatler Madde 6.13’e göre ayarlanır ve geçersiz hamle durumunda, geçersiz hamleyi değiştiren Madde 4.3 uygulanır. Oyun devam eder.

Madde 8: Hamlelerin kaydedilmesi

8.1 Oyun sırasında oyuncu hem kendi, hem rakibinin hamlelerini hamle hamle, mümkün olduğunca okunaklı, cebirsel notasyonla (Ek E) yarışma için hazırlanan puan tablosuna kaydetmek zorundadır.

Oyuncu eğer isterse yazmadan önce rakibinin hamlesine karşılık verebilir. Hamle yapmadan önce bir önceki kendi hamlesini kaydetmelidir. Beraberlik teklifi puan tablosuna her iki oyuncu tarafından da kaydedilmelidir (Ek E.12).

Oyuncu fiziksel veya dini nedenlerle hamleleri kaydedemiyorsa, hakemin karar vereceği kadar süre, oyunun başında oyuncuya verilen toplam süreden düşülür.

8.2 Puan tablosu hakeme açık olmalıdır.

8.3 Puan tabloları maçların organizatörlerinin mülkiyetindedir.

8.4 Eğer bir oyuncunun saatinde 5 dakikadan az zamanı kaldıysa ve her hamlede eklenen 30 saniyelik ek süresi de kalmadıysa, Madde 8.1’deki şartları sağlamak zorunda değildir. Bayraklardan biri düştüğünde puan tablosunu tamamlayacaktır.

8.5

(a) Eğer her iki oyuncu da Madde 8.4’e dayanarak puan kaydı yapmıyorsa, hakem veya bir yardımcı puanları tutmalıdır. Bu durumda, bayraklardan biri düşer düşmez hakem saatleri durdurmalıdır. Sonra, her iki oyuncu kendi puan tablolarını hakemin veya rakibin puan tablosunu kullanarak tamamlayacaklardır.

(b) Eğer sadece bir oyuncu Madde 8.4’e dayanarak puan kaydı yapmıyorsa, puan tablosunu bayraklardan biri düşer düşmez tamamlamalıdır. Oyuncunun hamlesi olmadığı sürece, rakibinin puan tablosundan yararlanabilir. Oyuncu kendi puan tablosunu tamamlayıp, rakibinin puan tablosunu geri verene kadar hamle yapmasına izin verilmez.

(c) Eğer her iki puan tablosu da tamam değilse, oyuncular bir hakem veya yardımcı hakem denetiminde, oyunun son halini kaydettikten sonra, ikinci bir satranç tahtasında aynı oyunu tekrar oluşturmalıdırlar.

8.6 Oyunculardan biri verilen süreyi aştığında puan tabloları tamamlanamamışsa, bir sonraki hamle takip eden sürede yapılacak ilk hamle olarak kabul edilir.

Madde 9: Berabere oyun

9.1 Oyuncu hamle yaptıktan sonra beraberlik önerebilir. Bunu kendi saatini durdurup, rakibinin saatini başlatmadan önce yapmalıdır. Herhangi bir zamanda yapılmış beraberlik teklifi de geçerli olmakla beraber, Madde 12.5 dikkate alınmalıdır. Beraberlik teklifine şart getirilemez. Her halükarda beraberlik teklifi geri alınamaz ve rakip kabul edene, sözlü olarak reddedene, hamle yaparak reddedene veya oyun bitene kadar geçerlidir.

Beraberlik teklifi her iki oyuncu tarafından puan tablosuna (=) sembolü ile not alınır.

9.2 Oyun en azından üçüncü kez aynı pozisyona geliyorsa (hamleleri tekrar etmek gerekmez), hamleyi yapan kişinin doğru tespiti ile, şu durumlarda berabere olur:

(a) aynı pozisyonun oluşacağı belliyse ve oyuncu hamlesini puan tablosuna yazar ve hakeme bu hamleyi yapacağını bildirirse, veya

(b) aynı pozisyon zaten oluştuysa.

(a) ve (b) durumları, oyuncunun hamle sırasıysa, aynı taşlar aynı karelerdeyse ve her iki oyuncunun mümkün hamleleri aynı olacaksa, aynı durum olarak değerlendirilir.

Bir piyon geçerken alınabilirse veya rok yapma ihtimali varsa, pozisyonlar aynı sayılmaz.

9.3 Oyun hamleyi yapan kişinin doğru tespiti ile şu durumlarda berabere olur:

(a) oyuncu, yapacağı hamleyle, her iki oyuncu tarafından yapılan son 50 hamlede hiçbir piyonun hareket ettirilmediğini ve hiçbir taşın alınmadığını kendi puan tablosuna yazar ve bunu hakeme bildirirse, veya

(b) her iki oyuncu tarafından yapılan son 50 hamlede hiçbir piyon hareket ettirilmemiş ve hiçbir taş alınmamışsa.

9.4 Eğer oyuncu beraberlik teklifini yapmadan önce hamlesini yaparsa, o hamle için beraberlik teklifi hakkını, Madde 9.2 ve 9.3’teki şekilde, kaybeder.

9.5 Oyuncu Madde 9.2 ve 9.3’teki şekilde beraberlik teklif ederse, her iki saati de durdurur. Beraberlik teklifini geri alamaz.

(a) Eğer beraberlik durumu doğru ise, oyun hemen berabere biter.

(b) Eğer beraberlik durumu doğru değilse, beraberlik teklif eden oyuncunun kalan zamanının yarısını (en fazla üç dakika) düşer ve rakibinin kalan zamanına üç dakika ekler. Oyun devam eder ve sonraki hamle yapılır.

9.6 Geçerli hamleler sonucu, en kötü karşı hamlelerle bile, mat mümkün değilse, oyun berabere olur. Oyun hemen biter.

Madde 10: Giyotin (Quickplay finish)

10.1 “Giyotin” kalan hamlelerin sınırlı bir zamanda yapılması gerektiği, oyunun son fazıdır.

10.2 Oyuncunun saatinde iki dakikadan az zaman kalmışsa, bayrağı düşmeden önce beraberlik teklif edebilir. Saatleri durdurur ve hakeme haber verir.

(a) Hakem oyuncuların oyunu kazanacak hamleler yapamadığına veya oyunu kazanmanın mümkün olmadığına karar verirse, oyunun berabere olduğunu bildirir. Aksi halde bu kararını erteler.

(b) Hakem bu kararını ertelerse, rakibe iki dakika fazladan düşünme zamanı verilir ve oyun hakemin maçın başında bulunması ile devam eder.

(c) Kararını erteledikten daha sonra, bayraklardan biri düşmüş olsa da, hakem beraberlik olduğunu bildirebilir.

10.3 Geçersiz hamle oyunu hemen kaybettirmez. Madde 7.4’e göre hareket edildikten sonra, bir oyuncu tarafından yapılan ilk geçersiz hamle için hakem rakibine fazladan iki dakika verir; aynı oyuncu tarafından yapılan ikinci geçersiz hamle için de hakem rakibe fazladan iki dakika verir; aynı oyuncu tarafından yapılan üçüncü geçersiz hamleden sonra, hakem yanlış hamleleri yapan oyuncunun oyunu kaybettiğini bildirir.

10.4 Eğer her iki bayrak da düşmüşse ve hangisinin önce düştüğü belirlenemiyorsa, oyun beraberedir.

Madde 11: Puanlama

11.1 Oyunu kazanan oyuncu bir puan (1), kaybeden sıfır puan (0) ve berabere bitiren oyuncu yarım puan (½) alır.

Madde 12: Oyuncuların davranışları

12.1 Oyuncuların görgü kurallarına uyması beklenir.

12.2 Oyun sırasında oyuncuların notlardan, bilgi kaynaklarından, önerilerden yararlanmaları veya başka satranç tahtalarında çözümleme yapmaları yasaktır.

Puan tabloları sadece hamleleri, saatlerdeki süreleri, beraberlik tekliflerini ve tekliflerle ilgili konular kaydetmek için kullanılabilir.

12.3 Oyun oynanırken oyun alanında oyuncular ve izleyiciler tarafından çözümleme yapılamaz. Oyunlarını bitirmiş oyuncular izleyici sayılır.

12.4 Oyuncular hakemin izni olmadan oyun yerini terk edemezler. Oyun yeri: oyun alanı, dinlenme odaları, yiyecek-içecek bölümü, sigara içme bölümü ve hakem tarafından belirtilen diğer yerlerden oluşur.

Hamle yapacak olan oyuncu hakemin izni olmadan oyun alanını terk edemez.

12.5 Herhangi bir şekilde rakibin dikkatini dağıtmak ve rahatsız etmek (sürekli beraberlik teklifi ederek bile olsa) yasaktır.

12.6 Madde 12.2’den 12.5’e kadar olan bölümün herhangi bir kısmının ihlali Madde 13.4’teki cezalara neden olur.

12.7 Satranç Kuralları’na uymayı reddeden oyuncu oyunu kaybeder. Rakibin alacağı puana hakem karar verir.

12.8 Madde 12.7’ye göre her iki oyuncu da suçlu bulunduysa, iki oyuncunun da kaybettiği ilan edilir.

Madde 13: Hakemin görevleri

13.1 Hakem oyuncuların Satranç Kuralları’na kesinlikle uyduğunu takip edecektir.

13.2 Hakem yarışma ile en iyi şekilde ilgilenmelidir. Oyun ortamının elverişli olmasını ve oyuncuların rahatsız edilmemesini sağlamalıdır.

13.3 Hakem, özellikle zaman sıkışması durumunda, oyunu izler, aldığı kararları uygular ve gerekli gördüğünde oyunculara ceza verir.

13.4 Hakemin verebileceği cezalar şunlardır:

(a) uyarmak,

(b) rakibin kalan zamanını arttırmak,

(c) saldırıda bulunan oyuncunun kalan zamanını azaltmak,

(d) bir tarafın oyunu kaybettiğini bildirmek,

(e) oyuncuyu atmak.

13.5 Oyuna dışarıdan verilen rahatsızlıktan dolayı, hakem oyunculardan birine veya her ikisine birden ek zaman verebilir.

13.6 Oyunculardan en az birinin süresinin tamamını kullandığı, Madde 8.5’in uygulaması dışında, hakem yapılan hamle sayısını bildirmek için oyuna müdahale etmemelidir. Hakem oyuncuyu rakibinin hamlesini yaptığını veya kendi saatini durdurmadığını bildirmekten kaçınmalıdır.

13.7 Diğer oyunlardaki izleyici ve oyuncular oyun hakkında konuşmamalı ve oyuna müdahale etmemelidir. Gerekiyorsa hakem rahatsız edenleri oyun yerinden uzaklaştırabilir.

Madde 14: Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE)

14.1 Üye federasyonlar Satranç Kuralları ile ilgili problemlerle ilgili resmi bir karar vermesini FIDE’den isteyebilir.

Previous

Satatürk Ve Fenerbahçe

Voleybolun Tarihi

Next

Yorum yapın