Doping Kullanımı

|

Doping kullanımı 1920’li yılların başında sporcular tarafından kullanılmaya başladı. Bugün bütün dünyada dopingin önüne geçebilmek için yoğun çalışmalar yapılıyor.

1920’lerden bu yana hangi doping ilaçları, hangi yıllarda sporcular tarafından kullanıldı. Kullanım yaygınlığı ne durumda. Hangi branşlarda hangi ilaçlar tercih ediliyor..

Amfetaminler: 1920’li yıllarda keşfedildi. Sporda ilk kez 1940’lı yıllarda kullanılmaya başladı. 195-60 yılları arasında kullanımı yaygınlaştı. Bisiklet ve futbol branşlarında çok yaygın olarak kullanıldı. Günümüzde az kullanılıyor. Yakalanması kolay, alternatifleri olan bir doping ilacı.

Efedrinler: 1940’larda keşfedildi. Sporda ilk kez 1970’li yıllarda kullanılmaya başladı. 1970 yılından günümüze kadar kullanımı yaygınlaştı. Olimpik ve Takım Sporlarında yaygın olarak kullanılıyor. Günümüzde en yaygın biçimde kullanılan doping ilacıdır.

Kafein: 19 yy. öncesinde keşfedildi. Sporda ilk kez 19 yy. başlarında kullanılmaya başladı. 19.yy’da yaygın olarak kullanılırken, son zamanlarda azalma eğilimi gösterdi. Daha çok Efedrinle birlikte kullanılıyor. Olimpik ve takım sporlarında yaygın. Günümüzde diğer ilaçlarla birlikte kullanımı çok daha yaygın. .

Kokain: 17. yy öncesinde keşfedildi. Sporda ilk kez 19 yy. sonlarında kullanılmaya başladı. 1960’lı yıllardan günümüze dek kullanım alanı çok yaygınlaştı. Futbol branşında kulanımı çok yaygın. Günümüzdeki kullanımı çok yaygın değildir.

Anabolik Steroidler ve Anabolik Maddeler: 1930’lu yıllarda keşfedildi. 1950’lerde sporda ilk kez kullanılmaya başladı. 1960-1980 yılları arasında kullanımı çok yaygınlaştı. Olimpik ve takım sporlarında kullanılan bir doping ilacıdır. Günümüzdeki kullanımı oldukça yaygındır.

Diüretikler: Sentetik Diüretikler 1960’larda keşfedildi. Sporda ilk kez 1970’lerde kullanılmaya başladı. 1970’lerde kullanımı çok yaygınlaştı. Genel olarak ağırlık sıralaması olan dallarda çok yaygın olarak kullanıldı. İlaç atılımı içinde yaygınlaştı. Günümüzde tanınmasındaki kolaylık nedeniyle az kullanılmakta.

İnsan Büyüme Hormonu: 1980’lerin ortasında keşfedildi. 1980’lerin sonlarında sporda ilk kez kullanılmaya başladı. Kullanımı çok yaygıh değil. Amerika’da kullanımı diğer ülkelere göre daha yaygın. Vücut geliştirme gibi Anabolik Steroid kullanılan dallarda kullanımı yaygın. Günümüzdeki kullanımı az ancak giderek artan bir yönü var.

Kan Dopingi: 1970’li yıllarda keşfedildi. Sporda ilk kez 1970’lerde kulanılmaya başladı. Kullanım alanı yaygın değil. Bisiklet turu, koşma, yüzme ve kayak gibi sporlarda kullanılıyor. Günümüzdeki kullanımı yaygın değil.

ve rEPO: 1980’li yıllarda keşfedildi. Sporda ilk kez 1980’li yılların sonlarında kullanılmaya başladı. Kulanım yaygınlığı az. Dayanıklılık sporlarında kullanımı yaygın. Günümüzdeki kullanımı az ancak artma eğiliminde.

Beta –Blokerler:1960’larda keşfedildi. Sporda ilk kez 1970’li yıllarda kullanılmaya başladı. Kullanımı çok yaygın değil. Okçuluk, Atıcılık ve Bilardo gibi spor dallarında kullanılıyor. Günümüzde kullanımı çok yaygın değil. IOC tarafından kullanımı kısıtlandırıldı

Doping ilacının sporda kullanımı 20. yüzyılın başlarına rastlıyor. Başarıyı yakalayabilmek için uygulanan sporun ruhuna aykırı bu davranış biçimi, ileride ölümlere de yol açabiliyor. Bugün dünyada dopingin önüne geçebilmek için yoğun çalışmalar yapılıyor. İşte bazı doping ilaçlarını etki ve yanetkileri:

Amfetaminler: Kanuni kullanımı kontrollü biçimde yapılıyor. Tıbbi Kullanmı, orta şiddette depresyonun hafifletilmesinde. İlaç bağımlılığı tedavisinde ve iştah kontrolünde. Sporda kullanımı yaygın. Ergojenik Etkisi kuvvetli. Yan etkileri, çok çeşitli ve orta derecede önemli.

Kokain:

Kanuni kullanımı kontröllü. Tıbbi kullanımı çok az, haricen anastezik olarak kullanılıyor. Sporda orta sıklıkta kullanılıyor. Ergojenik etkisi ihmal edilecek derecede. Yan etkileri ve kullanımı yaygın, oldukça da ciddi.

Efedrinler: Kanuni kullanımı kontrollü reçetesiz ilaçların bileşiminde bulunuyor. Tıbbi kullanımı, reçetesiz satılan çoğu soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük şurublarında, astım ve yüksek ateşli hastalıkların tedavisinde. Sporda kullanımı çok yaygın. Ergonejik etkisi çok kuvvetli. Yan etkileri orta derecede.

Kafein: Kanuni olarak kullanılıyor. Tıbbi kullanımı çok az. Migren tedavisinde ve reçetesiz satılan bazı anajezik ilaçların bileşiminde mevcut. Sporda kullanımı az ve orta derecede. Ergonejik etkisi dayanıklılık sporlarında önemli olabilir. Yan etkileri ciddi.

Morfin:Kanuni kullanımı kontrollü. Tıbbi kullanımı çok az. Migren tedavisinde ve reçetesiz satılan bazı analjezik ilaçların bileşiminde. Sporda kullanımı az. Ergojenik etkisi kuvvetli. Yan etkileri ciddi.

Anabolik Steroidler ve Anabolik Maddeler: Kanuni kullanımı kontröllü. Tıbbi kullanımı kansızlık tedavisinde büyüme problemlerinde ve böbrek hastalıklarında. Sporda kullanımı yaygın. Ergojenik etkisi ortadan kuvvetliye doğru. Yan etkileri kullanımı yaygın olduğu için çok ciddi.

Diüretikler: Kanuni kullanımı kontrollü. Tıbbi kullanımı yüksek tansiyon ve su birikimi tedavisinde. Sporda kullanımı az. Ergojenik etkisi yok. Fakat kilo azaltıcı etkisi var.

Yan etkileri değişken ancak orta derecede önemli.

Hcg: Kanuni kullanımı kontröllü. Tıbbi kullanımı yüksek tansiyon ve su birikimi tedavisinde. Sporda kullanımı az. Ergojenik etki yok. Fakat kilo azaltıcı etkisi var.

Hcg: Kanuni kullanımı kontrollü. Tıbbi kullanımı büyüme problemlerinde ve Osteoporoz ve şişmanlık tedavisinde. Sporda kullanımı orta yaygınlıkta. Ergojenik etkisi zayıf. Yan etkileri şiddetli.

ACTH: Kanuni kullanımı kontrollü. Tıbbi kullanımı iltihap tedavisinde. Sporda

genel olarak bilinmemekle birlikte muhtemelen az. Ergonejik etkisi zayıf. Yan etkileri şiddetli.

Kan Dopingi: Kanuni kullanımı yasal. Tıbbi kullanımı yok. Sporda kullanımı yaygın. Ergojenik etkisi kuvvetli. Yan etkileri orta ve şiddetli.

Alkol: Kanuni kullanımı yasal. Tıbbi kullanımı yok. Sporda kullanımı yarışmada az. Ergojenik etkisi zayıf. Yan etkileri çok veya uzun süre alımında önemli.

Kannabinoitler: Kanuni kullanımı yasal. Tıbbi kullanımı ihmal edilebilecek kadar. Sporda kullanımı önemli boyutta. Ergojenik etkisi hemen hemen yok. Dinlenme periyodunu kısıtlamakta. Yan etkileri çok veya uzun süre alımında önemli.

Beta –Blokerler: Kanuni kullanımı kontrollü. Tıbbi kullanımı Anjin, Migren ve el titremesi tedavisinde. Sporda kullanımı az-orta sıklıkta. Ergojenik etkisi orta – kuvvetli. Yan etkileri kalp problemi olanlarda önemli.

Previous

Hentbol

Eskrim

Next

Yorum yapın