Hentbol

|

HENTBOL

TEKNİK VE TAKTİK YÖNLERİYLE

HÜCUM

1 SUNUŞ

Hentbol’un ülke genelinde yayıldığı bu günlerde, gerekli niteliğe ulaşabilmesi için konuları özüne inerek incelemek ve uygulayıcılara sunmak biz eğitimcilerin görevidir.Bu görüş doğrultusunda Manisa Gençlik ve Spor Akademisi Hentbol uzmanlık bölümü olarak, yaptığımız eğitim çalışmalarını bir dizi yayın şeklinde ulaştırmayı gelenek haline getirdik.

1980 yılında çıkan “Hentbol 1”den sonra, 1981 yılı eğitim ürünü olan “Hentbol 2” de Hücum konusu işlenmiştir.

Konu içeriğinde; genelde ve özelde bireysel, grup ve takım teknik ve taktiğinin üst düzeyde işlenişi, ne geniş şekilleriyle örneklenmiştir.

Hızla gelişmenin içerisinde başarılı olabilmek, gelişmiş ekipler seviyesine ulaşabilmek için, eğitimcilerin proğramlarında bu konulara yeteri kadar zaman ayırması, sporcularında bu aşamalardan geçmesi zorunluluktur.

Yapıtımı sunarken; Eğitim grubunun bireyleri olan branş arkadaşım Murat Kılıç’a, Yavuz Ağan’a ve 1980-1981 öğretim yılı hentbol uzmanlık sınıfı öğrencilerine teşekkürlerimi sunar, bilgilerin hentbola emek verenlere yararlı

olmasını dilerim.

SIRRI ÖZŞEN

TEKNİK VE TAKTİK YÖNLERİ İLE HUCUM

HÜCUM TAKTİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1 Hücum bir takımın topa sahip olduğu andaki taktik durumudur.

Hücum bir takımın topu kontrol altına aldığı anda başlar,topu kontrolünden kaybettiği anda biter. Takımın bütün oyuncuları bu oyun

uygulamasına katılır.

1.1.2 Tüm takım oyunlarında hücum etkinliği, oyun bilgisinden, oyun kurallarının sınırlamalarından ve serbest bıraktığı hareketlerin uygulamasından ortaya çıkar.

1.1.3 Teknik ve taktiğin özel bir şekilde geliştirilmesi her takımın kendine özgü oyun sisteminin anlayışı ortaya çıkarır. Bir takımın oyun düşüncelerinin ve bilgisinin uygulamaya konmuş olması, oyuncuların fiziki güç psikolojik, teknik ve taktik özellikleri bunu olumlu veya olumsuz yönde etkiler.

1.1.4 Her hücum taktiğinin amacı, müsabakayı kendi lehine sonuçlandırabilmek için rakip kaleye gol atabilmektir. Bunun için müsabakadaki tüm olanaklardan oyuncuların yeteneklerine uygun bir şekilde yararlanmak olasılıkları daha önceden düşünerek buna göre davranmak gerekir.

1.1.5 Oyuncuların ferdi ve takım halindeki teknik hazırlıkları ve yetenekleri ne kadar iyi olursa taktik olasılıkların uygulama alanı da o kadar başarılı olacaktır.

1.1.6 Topa sahip olma arzusu oyuncuları devamlı oyuna motive eder. Bu nedenle tüm oyuncuların hücuma karşı daha fazla isteği vardır. Öğrenciler psikolojik yönden, bu uygun durumdan yararlanarak antrenmanlarda hücum çalışırken gerekli ilgiyi sağlayabilmelidirler.

1.1.7 Her taktik çalışma genel ve özel güç hazırlığını gerekli kılar. Taktiğin başarılı olabilmesi kuvvet, sürat, dayanıklılık, beceri ve hareketlilik gibi motorik özelliklerin mükemmelliğinede bağlıdır. Taktik için diğer temel unsurda teknik eğitimdir.

1.1.8 Hücum taktiğinde gol atabilmek için daha önce planlanmış noktalardan hareket ederek tüm pozisyonların değerlendirilmesi gereklidir. Uygulanan hücum taktiği oyuncuların özel yeteneklerine rakip ve oyun sistemlerini, takımın taktik görüşü içerisinde en yararlı şekilde uygulayabilmelidirler.

HÜCUMUN GELİŞTİRİLMESİ

2. Genel Konular.

2.1 Fiziki Öğeler

Hücum oyuncusunun hücumu gerçekleştirebilmesi aşağıdaki kondisyonel etkenlere bağlıdır.

-Genel : Sürat

Beceri

Dayanıklılık,Kuvvet

-Özel : -Kol ve bacakların çabuk kuvveti.

-Kol-Bacak-gövde kaslarının lokal özel dayanıklılığı.

-Genel anaerobik dayanıklılık.

2.2 Teknik Öğeler:

Topsuz hareket tekniğinin temel formları :

-Start/stop

-Yön değiştirme

-Adım kombinasyonları(Ritmik ve Aritmetik)

-Sıçrama ve düşme tekniği

Topla hareket tekniğinin temel formları :

-Start-hareketli top sürme-stop

-Paslaşma/top yakalama (top atma ve yakalama formları)

Burada geçerli olan harekat akışlarının ince form haline gelmesi ve bunların mükemmelleştirilmesidir. Bu hareket akışlarının süratli ve tam olarak zor koşullar altında da uygulanmış olması hücum oyuncusunun yapması gereken davranışlarındandır.

2.3 Psikolojik Öğeler:

2.3.1 Bireysel Özellikler:

-Kendine güven

-İnsiyatif

-Uyum yeteneği(Değişik oyun durumlarında optimal davranışı

gösterebilme)

-Disiplin

2.3.2 Grup dinamiği ilişkileri:

Oyuncunun beraber olabilme ve beraber başarma anlayışı

-Psikolojik bağlayıcılar:-Ortak amaç

-Antrenör-oyuncu

-Oyuncu-oyuncu arası güven

-Kişisel ilişkiler : -Ateşli-atılganlık (kendini kontrol edemiyen bir ruhsal

durum.)

-Soğukkanlılık (kendini kontrol edebilme)

-Hiyerarşi (Grup içindeki düzen ve otorite sıralaması)

2.4 İLETİM ÖZELLİKLERİ:

2.4.1 RAKİP (Rakip takım)

Yarışma sırasında rakibin oyun şekli ve hangi taktik elementleri seçtiği önceden araştırmak, öğrenmek.

RAKİP TAKIM OYUNU HAKKINDA BİLGİ EDİNME YOLLARI:

-GÖRSEL : -Oyun gözlemi ve uygun yazılı çizgilerle

-Film veya video kamera ile,

-AKUSTİK : -Oyun sırasında ses bantlarına kaydedilmiş konuşmalarla.

2.4.2 TAKIMIN KENDİSİ

Kendi takımımızın neler yapabileceği, oyuncuların özellikleri ve takımın;

-psiko-fiziksel

-teknik

-taktik

alandaki özelliklerine bağlıdır.

3- BİREYSEL HÜCUMUN TEMEL TEKNİK ve TAKTİK ÖZELLİKLERİ

3.1. HÜCUM OYUNCUSUNUN UYMASI GEREKEN TEMEL İLKELER:

Top kendi takımımızın kontroluna geçtiği andan itibaren, hücum oyuncularının dikkat etmesi gereken temel ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1.1 Hücum durumuna en kısa zamanda uyum sağla.

1.2 Hızlı hücum olanaklarını sezinle ve bunları bölge uygula.

1.3 En kısa zamanda hücumdaki hücum bölgendeki yerini ve pozisyonunu al.

1.4 Hücum bölgende serbest kalmaya çalış, hareketli ol ve rakibini bağla.

1.5 Devamlı topa sahip oyuncu ile irtibat halinde bulun.

1.6 Devamlı olarak serbest kalmaya çalış, top almaya her an hazır ol.

1.7 Hızlı paslaşırken, pasların emniyetine dikkat et.

1.8 Savunmanın davranışlarını devamlı gözle.

1.9 İçeriye dalma ve kale atışlarını, savunmaya aldatma olarak kullanarak,

savunmayı üzerine çekmeye çalış.

1.10 Savunma dizilerine çapraz koş.

1.11 Çoklukta hücuma erişmeye çalış ve bundan yararlan.

1.12 Kale atışlarında savunma oyuncusunu ve kalecinin yerini ve reaksiyonlarını

devamlı kontrol altında tut.

1.13 Rakibin hızlı hücum tehlikesine karşı geri sahanın kontroluna ve

emniyetine dikkat etmek.

3.2 Topsuz teknik

2.1 Yer değiştirme

2.2 Yön değiştirme

2.3 Perdeleme

2.4 Dalma

3.3 Topla teknik

3.1 Pas

3.1.1 Top tutma

3.1.2 Top atma

3.2 Top sürme

3.3 Kale atışları

3.4 Piston

3.5 Aldatmalar

3.6 Perdelemeler

Bireysel hücumun temel teknik ve taktik özelliklerini geliştirici, oyun ve alıştırmalar sıralaması

4.1 (PAS) Top tutma ve atma

Bu iki element, çalışma içinde birbirinden ayrılmadan uygulamalıdır.

Çalışmalar sırasında aşağıdaki temellere dikkat etmek gerekir.

4.1.1 Atma alıştırmaları

1.1 Top eşe kısa bir yolla verilmelidir.

1.2 Topu atanla yakalıyan arasında bakışlarla anlaşma olmalı, sonra topa sahip olan izlenmelidir.

1.3 Atışlar hem sağ elle hem de sol elle uygulanabilmelidir.

4.1.2 Tutma alıştırmaları

2.1 Tutma iki elle yapılmalıdır. Daha sonraları tek elle tutmada verilmelidir.

2.2 Tutma tekniği topun geliş yüksekliğine göre belirlenirler.Hafif bükülü

parmaklar küçük bir üçgen-yuvarlak oluştururlar.

2.3 Yüksekten ve göğüs yüksekliğinden gelen toplar tutulurken parmak

uçları yukarıya bakar baş parmaklar birbirlerine yakındır.

2.4 Alttan gelen topları tutarken parmak uçları yere bakar ve küçük parmaklar birbirlerine yakındır.

2.5 Top tutulurken gövdeye temas etmemelidir.Top tutulduktan sonra es ek pir şekilde kontrol altına alınmalıdır.

4.1.3 Topu tutma ve atma çalışmaları önce durarak, daha sonra değişik

uzaklık ve pozisyonlarda (oturarak, ayağa kalkarken, yer-yön değiştirirken v.b gibi) giderek hareket e şekilde uygulanmalıdır.

4.1.4 Top tutma ve atmayı geliştirici oyun sıralaması

– OYUNLAR-

4.1 Stop oyunu

Topu elinde tutan ortadaki oyuncu topu havaya atarken bir oyuncunun ismini söyler.

İsmi söylenen oyuncu topu tutar.Aynı hareket tekrarlanır.

Uygulama: Top değişik yüksekliklerde ve değişik açılarda atılabilirler.

4.2 Kule topu oyunu İç içe iki daire çizilir,ortadaki dairenin

çapı 1m.dir. Ortada bir sağlık topu bulunur.

Büyük dairenin dışındaki oyuncular, aralarında pas yaparak sağlık topunu vurmaya çalışırlarken iki dairenin arasındaki oyuncu sağlık topunu savunmaya çalışır.

4.3 Kasa topu oyunu İç içe dizilmiş iki daire vardır, içerdeki

dairenin çapı 3m.dir.ve içinde bir kasa parçası vardır. Dışarıdaki dairenin, dışındaki oyuncular paslaşarak topu kasanın içinden geçirmeye çalışırken, iki dairenin içindeki oyuncular, onları engellemeye çalışırlar.

4.4 Kaplan topu oyunu Dairenin içinde bir ebe vardır,dairenin

dışındaki oyuncular aralarında pas yaparak ebeyi vurmaya çalışırlar.

4.5 Ortadaki eşe pas verme oyunu İç içe dizilmiş iki daire vardır içerdeki dairede bir oyuncu, dışarıdaki dairede hücum oyuncuları,iki dairenin arasında hücum oyuncuları arasından 1-3 eksik savunma oyuncuları vardır.Hücum oyuncuları aralarına pas yaparak ortadaki ebeye topu aktarmaya çalışırlar. Savunma oyuncuları ise onları engellemeye çalışırlar.

4.1.5 Bireysel ve grup alıştırmaları

5.1 Duvarla bireysel çalışma Duvara sağ ve sol elle top atılır ve dönen toplar çift elle yakalanır. Değişik yükseklikte direkt atışlar,değişik yükseklikte indirekt atışlar.

5.2 Salonda bireysel çalışma

Top tek ve çift elle havaya atılır ve yakalanır.

Yüksek atılmış top sıçratarak tutulur.

Top yere vurulup tutulur-durarak veya yer değiştirerek.

5.3 Eşli alıştırmalar(uzaklık yaklaşık 5 metre)

Değişik yüksekliklerden sağ ve sol elle direkt atışlar ve tutuşlar.

Sağ ve sol elle sektirmeli atışlar.

Dönerek-yer ve yön değiştirerek atmalar ve tutmalar.

Yatma-dönüş-atış,atış-dönüş-tutma

Atış kolunun yönü diğer kolun yönündedir.

5.4 Geliştirilmiş alıştırmalar

Uzaklık değiştirilir.

Top yuvarlanır.

Sıçrama sonrası top atılır.

Top sıçranarak tutulur ve hemen atılır.

İki topla aynı anda paslaşılır.

4.1.6 Yüklenmeli top atma ve tutma oyunları

6.1 Krala top atma

Savunma oyuncularından 1-2 fazla hücum oyuncuları engellemelere rağmen kasa üzerinde duran krala pas vermeye çalışırlar.

6.2 Kendi kalesine pas verme

Her takımın top kendilerinde olduğunda,rakip

çizgi kalesindeki kalecilerine pas vermeye

çalışırlar.

6.3 File üzerinden rakip sahaya top atma

Voleybol sahasında hücum sahasının içine girmeden rakip sahaya top atılır.Atılan toplar yere düşürülmeden yakalanıp tutulduğu yerden tekrar rakip sahaya atılır.Top yere düşerse rakip puan kazanır.

4.1.7 Pas alıştırmaları

7.1 Duvara karşı atışlar

Duvarda belli hedefler vardır isabet istenmelidir

7.2 Karşılıklı eşe pas Değişik yüksekliklerden paslaşma yapılır.

Karşılıklı eşe koşarken pas

7.3 Çapraz paslaşma ve koşu

7.4 Üçgen formunda paslaşma

KOŞU YOLU

a-Kendi gurubunun c- Sağdaki gurubun

b-Karşı gurubunun d-Soldaki gurubun

e-Tüm çevreyi dolaştıktan sonra tekrar kendi gurubunun arkasına şeklinde olabilir.

4.1.8 Hareketli paslaşma alıştırmalarına örnek formlar

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Oyuncuların her birinde Pas veren topu attığı

Top vardır.Ortadaki oyuncuyla yere gidiyor.

Pas yapılıyor.

8.10

8.11

8.12

4.2 TOP SÜRME

2.1 Top sürme iki bölümde incelenir.

1.1 Topu yerde sürekli vurarak-sıçratma-(sürme)

1.2 Top-tek veya çift elle topun tutulmasından sonra,topun yere birkez vurulup tutulması.Top sürme tek elle uygulanır,her iki elin değişerek kullanılması arzu edilenidir.

4.2.2 Top sürme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken özellikler

2.1 Top süren el açık,parmaklar hafif top çevresi şeklinde bükülü

Olmalıdır.

2.2 Top sürme hareketi alt kol ve elle uygulanır.

2.3 Top sürmeyi yapan elin hareketi aşağıdan yukarıya doğrudur.

2.4 Top sürme-temel çalışmalarda kalça yüksekliğinden yapılmalıdır.

2.5 Top aşağıdan yukarıya çıkarken elle (parmaklarla)kontrol Altına alınmalı,top yere doğru vurulmamalıdır,yumuşak bir şekilde itilmelidir.

2.6 Top vücudun yanında sürülmeli,bu şekilde emniyete alınmalıdır.

2.7 Top sürme ve koşu ritmi uygun olmalıdır.

2.8 Top sürme koşu hızına uygun olmalı,ileriye doğru yapılmalıdır.

4.2.3 OYUN FORMLARI İLE TOP SÜRME

3.1 Sporcular topu tutmadan birbirlerine yerde sektirerek aktarırlar,aradaki mesafe değişken olur.

3.2 Sporcular oldukları yerde aynı ritimle top sürerler.Ritim değiştirilirken,yer değiştirmeleri yapılabilinir.

3.3 Kırmızı-Beyaz oyunu

Önce ismi söylenen gurup top sürerek belli bir mesafeyi kat ederken,diğer gurup serbest kalarak onlara dokunmaya çalışır.

3.4 Öndeki peşinden giderken top sürme

3.5 Top sürerken öğretmenin gösterdiği sayıyı bilme

3.6 Top sürerken eşin topunu çelme.

Eşlerden her ikisi de top sürerken birbirlerinin topunu çelmeye çalışırlar.Bu iki kişi arasında olduğu gibi çok sayıda kişi arasında da uygulanır.

4.2.4 Top sürmede bayrak yarışları

4.1

4.2 Slalomlar arasında top sürme

4.3 Değişik engellerin etrafından dolanarak,üzerinden atlayarak

4.2.5 Top sürmeyle ilgili alıştırmalar

Sağ ve sol elle durarak veya hareketli,dar alanda,yer değiştirerek v.b. şekillerde top sürmeler yaptırılır.

5.1

5.2

5.3

4.3 Pas ve top sürmeyi içeren kombine çalışmalar.

4.3.1 Öğrenciler oyun formu içinde, top sürmenin teknik açıdan doğru olanını yapmaya yöneltilirler.Bu çalışmalar oyuna yakın alıştırmalarla yapılamalıdır.

Bu tür alıştırmalar öncesinde ısınma anlamında temel çalışmalar yaptırılır.

3.2 Her oyuncuda bir top vardır,istenen süre içersinde kaybetmeden top sürmeye çalışırlar.

3.3 Her oyuncuda bir top vardır.Top sürerken topu kaybetmeden yakalamaca oynarlar.

3.4 İki oyuncuda bir top vardır.Koşarlarken sıra ile top sürerler.

3.5 İki oyuncuda bir top vardır.önden topsuz oyuncu koşarken,iki metre arkasında bulunan toplu oyuncu top sürerek öndekini gölge gibi izler.

3.6 Oyuncular geniş bir daire oluştururlar.Slalom şeklinde aralarında top sürerler.

3.7 Her türlü top sürme ile ilgili,yarışma şeklinde alıştırmalar yaptırılabilinir.

3.7.1

Toplu oyunda,top sürerek bir tur atar karşıya pas verir.

7.2

Önceki oyuncu karşıya topu atar ve koşup topu tekrar alır,top sürerek kendi gurubunun arkasına geçer.

7.3

7.4

7.5

4.4 HAREKET HALİNDE TOP TUTMA-ATMA ÇALIŞMALARI

Pas ile ilgili form hareketleri oyuna yakın alıştırmalarla otamatik

hale getirilmelidir.

Bu çalışmalar sırasında kondisyon ve zaman durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tür temel beceri çalışmaları yapılırken,her iki elinde kullanılması

önemle istenmelidir

4.4.1

4.2

4.3

Alıştırma tek topla olduğu gibi iki toplada yaptırılır.

4.4

Uzak mesafeden,yüksek,alçak,sektirme pas yapılması istenir.

4.5

4.6

4.7

Duvarla pas çalışması atışı belli bir hedefe yapılır.

4.8

Ortadaki oyuncu,topu,pas aldığı Pası veren,pası verdiği

Oyuncusunun bir yanındakine atar. Oyuncunun yerine geçer.

4.9

Oyuncu dairede,topu istediği

oyuncuya atar onun yerine geçer.

ALDATMALAR

4.5 Bireysel hücumun temel teknik elementlerinden biriside aldatmalardır.

4.5.1

Aldatmayı; Şu tanımlarla yorumlayabiliriz.

-Hücum oyuncusunun,topsuz veya toplu olarak,savunma oyuncusunun asıl

amacının ve görevinin dışında harekete yöneltmesi,bunun sonucunda oluşan boş alanı hücum amacıyla kullanma eylemidir.

-Hücum oyuncusunun asıl yapacağı hareketler öncesinde sahte bir hareketle rakibi yanıltması,onu bir sonraki yapacağı harekette etkisiz pozisyonda bırakmasıdır.

5.2 Aldatmalar hücum tekniğinde en çok kullanılan elementlerdendir.Bu hareket ani bir yön değiştirme,beklenmiyen bir dönme veya bir pas,kale atışı aldatması şeklinde uygulanabilir.

İyi bir aldatma rakibe karşı yapılacak ani bir hareketle onun bu aksiyona reaksiyon göstermemesi halinde anlam kazanır.

Aldatmaların en önemli yanı pratikte tüm hücum aksiyonlarında kullanılır oluşudur.

5.3 Aldatmaların,yapılış şekillerine,pozisyonlarına ve uygulanış türlerine göre

Şöyle çeşitliyebiliriz.

5.3.1 ALDATMALAR

3.1.1 Topsuz aldatmalar

3.1.2 Topla aldatmalar

5.3.2 Yapılış şekillerine göre

3.2.1 Yön değiştirerek aldatmalar

3.2.2 Hız değiştirerek aldatma

3.2.3 Pozisyon değiştirerek aldatma

5.3.3 Yapılış pozisyonlarına göre

3.3.1 Vücut aldatması

3.3.2 Pas aldatması

3.3.3 Kale atışı aldatması

3.3.4 Rakibi geçmek

3.3.5 Karma aldatmalar

4.5.4 Aldatma çalışmaları öncesinde,bireysel hücumun temel

becerilerini içeren çalışma sıralamasını izlemek gerekir.

5.4.1 Start

4.2 Stop

4.3 Koşu yönünü değiştirme

4.4 Düşme konma,yuvarlanma

4.5 Aldatmalar

4.5.4.1 START

Alçaktan çıkış,kolları kullanma ,görsel ve akustik işaretle yapılan startlar,reaksiyon alıştırmaları ve bağlantılı olarak yapılır.

4.1.1 -Ön çalışmalar(düşük tempoda yumuşama koşusu)

-Kalça yük ekliğine kadar maksimal tempoda diz çekmeler

-Tempo değiştirerek;koşu adımları-durma,koşu adımları veya sıçramalar-durma.

-Antrenörün görsel işaretine göre 5-10 adım öne çıkma,kolları da kullanarak süratli şekilde start

-Durarak veya hareketli durumlardan,start ve reaksiyon alıştırmaları

4.1.2 Topsuz temel alıştırmalar

-Antrenörün işareti ile birlikte oyuncular 10-20 adımla kale çizgisinden orta çizgiye doğru koşarlar,sonra geriye dönerler.

Antrenörün görsel ve akustik yönetimine göre her aldatma sonrasında 5-6 adımlık süratli koşu.

4.1.3 Topla temel alıştırmalar

-Antrenörün işaretine göre topa sahip her oyuncu 10-20 adımlık top sürme yaparlar.

-Hızlı hücum alıştırması: Antrenör elindeki topu kaleciye atarken, oyuncu hızlı hücum için start yapar.

Koşan oyuncu kalecinin attığı topu yüksek tempo içinde iken tutabilmelidir.

4.5.4.2 STOP

Stop, hareket sonrasında rahat bir şekilde bir veya en fazla iki adımla yapılmasıdır.

4.2.1 Ön alıştırmalar (ısınma koşusu ile)

-Bütün grup koşu adımları ile hareket ederken, antrenörü işareti ile herkes temel duruşa geçer.

-Grup hareket ederken, antrenörün işareti ile iki adım ritmi içinde kayma adımı durumunda stop ederler.

4.2.2 Topla Temel alıştırmalar

-Oyuncular top sürerek koşarken antrenörün işareti ile ikili ritimle stop edip dayanma adımı alırken topla temel atış pozisyonuna geçerler.

-6-9 metrelik uzaklıkta iki grup oluştururlar her iki grupta tek top vardır. Topla hareket eden oyuncuya topu atar. Öndeki oyuncu koşarak topu havada yakalar ve yere temel duruş pozisyonunda düşer (stop) topu tekrar karşı gruba atar ve karşı grubun arkasına geçer.

-Aynı çalışma üçgen formu içinde daha süratli ve yüksek tempoda yapılır.

4.5.4.3 Koşu yönünü değiştirme

Sporcu koşu yolunu bir adımla değiştirmelidir. İstenen yöne gitmek için o yöndeki ayağı dışa getirmek yeterlidir. Bu hareket gövde ile beraber yapılırsa yeni bir yön kazanılır.

4.3.1 Ön çalışmalar (ısınma koşusu ile)

-Soldan sağ ayağın üzerine uzun bir atlayış

-Eller ayakların dış yanlarında iken yanlarında iken yanlara doğru kayarak koşu

-Bütün grup koşarken antrenör işareti ile koşunun yönü 90 derece değiştirilir. Koşunun sonlarında 180 derecelik dönüşler yapılır.

4.3.2 Temel alıştırmalar

-Slalomlar etrafında 90 derece –180 derecelik dönüşlerle engel koşusu

-Aynı alıştırma top sürerek yapılır.

-Buna benzer alıştırma paslaşma ile yapılır.

4.5.5.4 Düşme, konma, yuvarlanma

Uygulama yumuşak zeminlerde (minder) mümkün olduğu kadar koşu ile bağlantılı olarak yapılmalıdır.

4.4.1 Her minderde 3-8 oyuncu

-Durarak öne takla

-Koşu sonrasında öne takla

-Durarak geriye takla

-Geriye koşudan sonra geriye takla

-Yumuşak bir sıçrama sonrası öne takla

-Küçük bir engel üzerinden atladıktan sonra geriye takla

-Havaya sıçrayıp 180 derece döndükten sonra öne takla

-Atış kolu omuzu üzerinde yuvarlanma

-Atış kolunun tersinden omuz üzerinden yuvarlanma

-Durarak öne düşme-eller yere değecek

-Durarak, yumuşak bir sıçrama sonucu eller üzerinde öne düşme

-Yerde (minderin dışında) eller üzerinde öne düşme, öne takla, atış kolu omzu üzerinden yuvarlanma

-Minderde topla alıştırma

4.5.4.4 ALDATMALAR

Hücum oyuncusu için, savunma önünde aldatmalarda en uygun uzaklık 1, 2-1,5m dir.

Temel aldatma alıştırmaları:

4.5.1 Vücut aldatmaları

-Eşli olarak topsuz: Karşılıklı olarak koşu, 1,2-1,5m uzaklık kalınca, ayaklar birbirine paralel (havadan konma) stop.aldatma yalnız gövdeni üst bölümü ile sola-sağa doğru yapılır.

-Eşli olarak tek topla

B oyuncusu elinde top olan A ya doğru koşarken topu havada alır, çift ayak üzerine düşer, sola vücut aldatması yapar, sağ tarafa yönelip kale atışı uygular.

-Çift (iki yönlü) vücut aldatması

Ayaklar birbirine paralel yere konma. Gövdenin üstü ile önce sağa, sonra sola aldatma yapılır ve daha sonra sağa bir dalma uygulanır.

4.5.2 Koşu yolunu değiştirerek aldatma

-Eşli olarak topsuz, karşılıklı koşuda 1,5m uzaklık kalınca sol ayak üzerine konma, sağ yöne doğru hemen dalma

-Eşli olarak toplu: A oyuncusu elinde top olan b oyuncusuna doğru koşarken B’den topu havada alır, dayanma adımı pozisyonunda sol ayak üstüne konar, hemen sağa doğru,dalıp sağ-sol ritmi ile B nin yanından geçerek etış yapar.

4.5.3 Atış aldatması

-Eşli olarak bir top ile: A oyuncusu elinde top olan B oyuncusuna doğru koşarken ondan topu havada alır, dayabna adımı ile yere konarken temel atış pozisyonunu gösterir. Daha sonra topu sürerek ikili ritimde sağ-sol atış kolunun aksi yönünden rakibi geçer ve atış yapar

4.5.4.5 Tüm aldatma türlerini içeren alıştırma örnekleri

6.1 6.2

6.2 6.4

6.5 6.6

6.7 6.8

6.9 6.10

6.11 6.12

6.13 6.14

6.15 6.16

6.17 6.18

6.19 6.20

6.21 6.22

6.23 6.24 6.25

6.26 6.27 6.28

6.29 6.30

6.30 6.32

6.33 6.34

6.35 6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

6.41 6.42

6.42 6.44

6.45

6.46 6.47

6.48 6.49

6.50 6.51

6.52 6.53

6.54

HÜCUM BÖLGELRİNDEN YARARLANMA

1.Hücumda amaca erişebilmek için, takım hücumunun uygulandığı bölgelerden mümkün olduğu kadar yararlanmalıdırlar.

1.1 Hücum sahası önce 4, sonra kendi içinde ikişer, 1-yakın atış bölgesi,

2-Uzak atış bölgesi olmak üzere 8 hücum bölgesine ayrılmıştır.

1.2 Hücum anında bu 8 hücum bölgesinden altısı hücum oyuncuları tarafından doldurulmalıdır.

1.3 Bir hücum bölgesinde en fazla bir hücum oyuncusu bulunmalıdır.Ancak doldurulmuş hücum bölgesine dalmalı, dalarak geçmek bu kuralın dışındadır.

1.4 Yakın atış bölgesinden en az ikisinin doldurulmuş olması gerekir.

1.5 Yakın atış bölgesinden kanat pozisyonların doldurulması savunmayı birbirinden ayırmayı zorlar.Böylece hücum için içeriye dalacak boşluk ve atış alanı doğar.

1.6 Uzak atış bölgesinde en az iki hücum bölgesinin doldurulması hücumun derinlik kazanmasındandır. Bu sayede de kale atışı için elverişli pozisyonlar bulunur.

1.7 Eğer bu bölgeler pozisyonlara uygun olarak belirtilen şekilde doldurulursa hücum etkili bir derinlik ve genişlik kazanmış olur.

5.2 HÜCUM BÖLGESİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ :

2.1 Hücum sahası merkezden kenarlara doğru kendi içinde ikişer olmak üzere 5 simetrik bölgeye ayrılır.

Bölge merkezden kenarlara, yakından uzaklara doğru daha az tehlikeli özellik taşır.

2.2 Hücum bölgelerini doldururken mümkün olduğu kadar 1.dereceden başlayarak etkili alanı doldurmak gerekir.

1- Çok tehlikeli bölge (orta bölge) (1)

2- Tehlikeli bölge (2-3)

3- Orta tehlikeli bölge (4)

4- Az tehlikeli bölge (kanat)

5- Çok az tehlikeli bölge (kanat)

2.2 Yakın atış pozisyonundaki orta ve iç bölgeler (1.2.derecede) etkili kale atışı alanlarıdır.Burada oyuncular her an kapatılabilir ve bağlanabilir. Böylece kanat oyuncularına atış alanı ve atış fırsatı yaratılır.

HÜCUM DİZİLİŞLERİ

4.2 Hücum dizilişleri kendi oyuncularımızın yeteneklerine ve teknik hazırlığına, rakibin savunmadaki kuvvetli ve zayıf yönlerine göre oluşturulur.

4.3 Hücum dizilişleri çok yönlü olmalı, uygulanan değişikliklerle savunma beklenilmeyen pozisyonlara düşürülmelidir.

4.4 Temel hücum dizilişlerinden tüm oyun düzeni geliştirilerek ve hücum araçları kullanılarak çoklukta hücuma erişmeye ve kale atışı için boşluklar oluşturmaya çalışılır.

4.5 Savunmanın pozisyonlarına göre bir hücum dizilişinden başka dizilişlerine geçilebilmelidir.

4.6 Hücum dizilişlerine pozisyonlarına göre şöyle çeşitleyebiliriz.

5.1 Tek pivotlu hücum dizilişleri

5.1.1 3:3 hücum dizilişi

5.1.2 5.1 hücum dizilişi

5.2 çift pivotla

5.2.1 2:4 hücum dizilişi

5.2.2 4:2 hücum dizilişi

5.3 Özel dizilişler. Eksik savunmaya karşı eksik oyuncuyla, kombine savunmaya karşı adam adama savunmaya karşı.

HÜCUM TAKTİĞİNİN SİSTEMATİK AŞAMALARI

Hentbol oyununun hücum safhalarını dört devreye ayırabiliriz.

4.7 Birinci devre-Basit hızlı hücum

4.7.1 Tanımı : Henüz organize olmamış savunmaya karşı, kalecinin veya bir saha oyuncusunun pasıyla uygulanan hücumdur.

4.7.2 Akışı : Kaleci veya bir saha oyuncusu tarafından hızlı hücum için koşan oyuncuya pas aktarılır ve kale sahasına yakın yerde top sürme sonunda kale atışı uygulanır.

4.7.3 Özelliği : Bir takımın oyuncuları, hızlı hücumu gerçekleştirebilmek için topun kendi takımın kontrolünden çıktıktan veya topun kendi takımın kontrolüne geçtikten sonra en kısa zamanda savunma durumundan hücum durumuna geçmeleridir. En etkili hücum çeşidi olan hızlı hücum gol atma olasılığı varsa mutlaka denenmelidir.Hızlı hücum golü, rakip saha oyuncular ve kaleci üzerinde olumsuz bir psikolojik etki-bozgun-yaratırken, gol atan takım üzerinde sevinç, güven,azim ve hırs oluşturur.

4.7.4 Uygulanışı : Hızlı hücum rakibin savunmaya çekilmesine olanak vermeden mümkün olan en çabuk hızla gerçekleştirilmelidir. Önceden planlanmış pozisyonlarda rakibin hücumu bir kanattan devam ederken öbür kanattaki aktif savunması söz konusu olmayan savunma oyuncusunun ileriye kaçırılması ile hızlı hücum gerçekleştirilebilir.Bu pozisyonda boşalan yerin, kanattan kanata aktarılan topların, kaleden dönen topların savunulması diğer oyuncular tarafından yapılmalıdır. Hızlı hücum bir kanattan, iki kanattan veya iki kanat ve ortada olmak üzere çeşitli yerlerde yapılır. Savunmadan çıkarak hızlı hücumu gerçekleştirecek oyuncular ya kanat savunma oyuncuları veya ileride oynayan (5:1-4:2) savunma dizilişinde olduğu gibi ileride oynayan oyunculardır.Hızlı hücum uygulanırken rakip takım oyuncuları da engel olmak amacıyla geri çekileceklerinden istenilen şekilde pas verilmeyebilir. Bu durumda,hızlı hücum bir aracı ile gerçekleştirilir.Pas alınarak uygulanan bir hızlı hücumun başarı şansı şu öğelere bağlıdır.

1. Koşu yolu-koşu hızı.

2. Güvenli ve uygun pasın yerini bulması.

3. Topun kontrolü veya uygun pozisyonda tutulması.

4. Topun kurallara uygun olarak kullanılması-sürülmesi ve kale atışı.

7.2. İKİNCİ DEVRE- Gelişmiş hızlı hücum :

7.2.1. TANIMI : Organize olmamış savunmaya karşı iki veya daha fazla

hücum oyuncusu ile yapılan hızlı hücumdur.

Bir iki paslaşmadan sonra kale atışı ile sonuçlandırılır.

7.2.2. ÖZELLİĞİ VE UYGULANIŞI : Çoğu kez hücumdaki telaş, rakibin kendi sahasına çabuk çekilmesi nedeni ile kale atışı pozisyonu bulunamayabilir. Bu durumda telaş arkadan gelen (ikinci dalga) oyuncuları veya diğer uçlar tarafından desteklenir. Bu oyuncular aynı hızla karşı hücum bölgesine geçerler. Savunmanın aldatılması için kısa paslaşmaya paslaşmaya olanak verecek şekilde bu oyuncuyu desteklerler. Buna gelişmiş hızlı hücum denir. Bu tarz bir hızlı hücumun sonunda geniş saha oyuncularına kale atışı olanağı sağlanmış olunur. Veya kale sahası çizgisine akın bir oyuncuya güvenli bir şekilde aktarılan pasla, onun savunmasının müdahalesin fırsat bırakmadan kale atışı yapması şansı yaratılır. Gelişmiş hızlı hücuma ve oyuncularla birlik diğer oyuncularda katılabilirler.

7.3. ÜÇÜNCÜ DEVRE – Hücumun organize edilmesi

7.3.1 Tanımı: Bu devre genellikle dinlenme devresi olara anılır. Başarısız hızlı hücumdan sonra sonuçlandırma devresine girmek ve rakip kale sahası önünde hücum eden takımın hücum dizilişini kurabilme davranışları bu devrenin amacıdır.

7.3.2 Özelliği: Hücum eden takımın serbest bir halde, hücum dizilişine geçebilmesi için rahatlama devresi özelliğini gösterir. Tüm oyuncular rahat ve derin bir şekilde nefes alıp vererek kendilerine gelirler. Savunmanın diziliş özelliğine ve bu dizilişin zayıf olan yönlerine doğru yapılacak hücum girişimlerinde, başarılı olabilecek sonuçlandırma çabalarının uygulamaları da bu devrede gerçekleştirilir.

7.3.3 AKIŞI : Hızlı hücumda organizasyon devresine geçiş: Hızlı hücum sonrasında bir oyuncu, hücumun başarılı bir şekilde sonuçlanamıyacağını anlayınca, kendi takım arkadaşlarına hızlı hücumu sona erdiğini belirli bir teknik elementler göstererek belli eder. Bu oyun alanının bir yerinde hareketsiz top sürme veya bir diğer oyuncuya vereceği bir arkadan pasla olabilir. Hızlı hücumun başarı ile sonuçlanamıyacağı savunmanın geçen süre içerisinde yerini almasından dolayı anlaşılmaktadır. Hızlı hücum yerinde top süren veya diğer bir oyuncuya arkadan pas veren, oyuncuyu gören takımın diğer üyeleri artık yavaş yavaş kendilerini oynadıkları pozisyonlarda geçerek, hücumun organizeli bir hale gelmesini sağlarlar.Artık bu aşamadan sonra yapılması gereken davranışlar, emniyetli paslaşmalar ve yeniden süpriz yaratacak top çevirmeleri gerçekleştirilmektedir.

3.3 Hücum dizilişinde yapılabilecek 2.4 Hücum dizilişinde yapılabilecek

top çevirme (tek pivotla oyun) top çevirme (iki pivotla oyun)

Hücumun üçüncü devresinde özel teknik elementi topa doğru veya toptan uzaklaşarak yapılan küçük koşmalardır.

7.4 DÖRDÜNCÜ DEVRE – SONUÇLANDIRMA

Üçüncü devrenin içindeki dinamik (bölümler) hücum dizilişinin ( 3:3) veya (2:4) hazırlanmasını sağlarlar. Bu devre içinde, hücumun, temel taktik elementleri kullanarak kale atışı olanağının yaratılması ve başarı ile sonuçlandırılması istenir, bunun için hücumun kullanabileceği temel elementler olarak şunları sayabiliriz: Dalmalar, piston, aldatmalar, aldatmalı pistonlar, çapraz geçiş, perdeleme, geniş alan perdelemesi ve çekilme. Bunu yanı sıra bu devrede aşağıdaki ilkelere özellikle dikkat etmek gerekir. – Top emniyeti- Ritim değiştirme- Bireysel aksiyonların değiştirilmesi 3:3 ve 2:4 oyun sistemleri uygulamaları statik ve dinamik olarak yapılabileceği gibi aşağıdaki üç olasılık kullanılarak oynanabilir. Bunları hücum şekilleri olarak inceleyebiliriz.- Deneme- Atış pozisyonu arama- Tipik pozisyonların kullanılması- Önceden denenmiş kombinasyonların kullanılması.

8. HÜCUM ŞEKİLLERİ:

Hücumda başarıya ulaşabilmek için üç hücum şeklini uygulayabiliriz.

8.1 Serbest Oyun: Hücumda başarıya ulaşabilmek, oyuncuların yeteneklerine, teknik becerilerine bağlıdır. Oyuncular bireysel hareketlerle olduğu kadar, ikili, üçlü kombinasyonlarla sonuca gitmeye çalışılar. Ancak kombinasyonlar oyun düzeninin temel ilkeleri çiğnenmeden uygulanmaya çalışılır.

8.2 Bağlı Oyun: Serbest oyun aksiyonları belirli ölçüde sınırlandırılmıştır. Oyuncuların pozisyonları, topun ve oyuncuların koşu yolları belirgin temel ilkelere bağlı kalarak sınırlandırılmıştır.

8.3 Oyun Sistemleri: Oyuncuların pozisyonları, koşu yolları ve topun yolu, hücumun sonuçlandırılmasına kadar, önceden planlanmış ve belirlenmiştir

9. HÜCUMDA OYUN SİSTEMLERİ:

9.1 3:3 Dizilişte 1 pivot ile oyun

1.1 3:3 Hücum dizilişinin anlamı: 3 oyuncu geri sahada, 1 oyuncu kale sahası çizgisinin hemen önünde ve 2 kanat oyuncusu da oyun sahası ile kale sahası çizgisinin bitim yerine bulunurlar.

HÜCUMDAKİ TAKTİK ELEMENTLER VE BUNLARIN GELİŞTİRİLMESİ

Değişik pozisyonlarda oynayan bireysel oyuncularının hareket olasılıklarının analizi:

10.1 Kanat Oyuncuları:

1.1 Statik Durum: Temel olarak, kanat oyuncusu daima rakip savunma oyuncusunun yanında bulunmalı ve rakibi kendisine bağlayabilmelidir.

Sağ elini kullanan: A kanat oyuncu oyun sahası köşesinden topa doğru koşmalıdır. Bu durumda oyun kurucu karşısında savunma oyuncusunu engellemesi ile karşılaşmadan a ya pas verebilecek şekilde onun bu hareketine dikkat göstermelidir.

Sol elini kullanan: B kanat oyuncusu biraz daha geriye çekilmiş fakat yine sağ oyun bölgesini kullanarak hareket eder.

1.2 Dinamik durum: Kale sahası çizgisindeki yer değiştirmelerde: sirkülasyon şeklindeki dinamik hücum oyununa kanat oyuncularının hareket alanlarının olabileceğini görüyoruz.

-Rakip savunmanın etkili olamayacağı yüzeysel hareketlenme.

10.2 PİVOT OYUNCULARI:

2.1 Statik durum:

a) 3.3 Dizilişteki Oyunda:

b) 2.4 Dizilişteki Oyunda

2.2 Dinamik Durum:

a) 3.3 Dizilişteki Oyunda

b) 2.4 Dizilişteki Oyunda

10.3 OYUN KURUCULAR

3.1 3.3 Dizilişteki Oyun:

Pozisyon değişmeden hareketlenme olasılıkları.

Pozisyon değişerek hareket olasılıkları.

3.2 2.4 Dizilişteki Oyun:

Pozisyon değişerek hareketlenme olasılıkları

3.3 3:3’ den 2:4’e Geçiş

Orta oyun kurucu sola, sol oyuncu kanat pozisyonuna, kanat kale sahası çizgisine doğru yönelir.

11.HÜCUM ELMENTLERİNİN GRUP İÇİNDE KULLANILMASI ( 2-3 oyuncu ile )

Dalmalar: Dalmalar kendi arasında 3’e ayrılır.

1.1 Düz dalma: 1.2 Topa doğru paralel dalma

1.3 Toptan uzağa doğru paralel dalma

Aldatmalı dalma: Bu tür dalmada geçen olaylar şöyledir: Hücum oyuncusu normal şekilde bir koşu ile topa göre ters yönde hareketlenir ve ardından kurallara uygun bir davranışla rakibin önünde aldatma yapar, eş oyuncudan pas alarak kale atışı yapmayı dener.

12. GRUPTA HÜCUM ARAÇLARININ KULLANILMASI :

Hücum elementlerinin takım genel davranışları sırasında kullanılma olasılıkları.

12.1 DALMALAR : Kanat ve oyun kurucuların becerikli bir şekilde kale yönüne doğru hareketlenmelerinde dikkat edilmesi gereken şey, aksiyonun daima iki savunma oyuncusunun arasına yapılması ve hücum bölgesinde daima çokluğa ulaşılmaya çalışılmasıdır.

1. Olasılık : Sağ kanatta sonuçlanacak bir dalma çalışması

2. Olasılık : Pivotun aracılığı ile ve bir perdeleme yardımı ile

Dalma yaparak çokluğa erişilmeye çalışılır.

12.2 PİSTON :

2.1 Piston, hücum taktiğinin bir elementi olup özellikle 3:3 oyun şeklinde dinamik olarak (sirkülasyon : top çevirme, hücumunda) kullanılır.

2.3 ALDATMALI PİSTON : Bu tür bir hareket, temelde bir rakip oyuncunun önünde süratli ve şaşırtıcı bir aksiyonla onun hareketlerini önleme ve kale atışı için olanak sağlama anlamına gelir.

12.3 PERDELEME : Perdelemeyi – içten perdeleme – dıştan perdeleme diye ikiye ayırıyoruz.

Sol veya sağda bulunan savunma oyuncularına doğru en dışta bulunan hücum oyuncularının perdelemeye koşması ve kanat savunmanın etkisiz hale getirilmesine dıştan perdeleme denir.

Kale sahası çizgisi boyunca yapılan perdeleme aksiyonlarına içten perdeleme diyoruz.

3.2.1 DİREKT ETKİLİ İÇTEN PERDELEME

1. Olasılık, oyun kurucu 2. Olasılık, oyun kurucu için pivotun

için pivotun içten- yandan içten – ortalama perdelemesi

perdelemesi

3. Olasılık : Kanadın oyun kurucu için perdesi :

3.2.2. İNDİREKT ETKİLİ İÇTEN PERDELEME

1.Olasılık : pivot, oyun kurucu ve kanadı için perdeleme yapıyor.

B’nin perdelemesine rağmen, hücum eden A’yı izlerse bu oyundan yararlanan B’ye (4) pasını aktarır ve kale atışı ile sonuçlanır.(5)

Olasılık: Pivot ve oyun kurucu diğer oyun kurucu için

B’nin perdelemesin rağmen eğer o yerinde kalırsa A’yı izlerse yukarıdaki gibi aynı bitiriş yapılır.

Olasılık :Kanat, oyun kurucu, pivot için perdeleme yapar.

Olasılık : Kanat ile beraber çokluğa geçiş :

Eğer o, A’nın büyük yay çizmesi arasında onun önünde geçerse C hareketlenir. Ve kale atışı yapar, bu gerçekleşmezse perdeleme için öne çıkan B’ye pas verilir. Onun kale atışı yapması sağlanır.

12.4 3:3 DİZİLİŞTEN 2:4’e Geçiş :

Hücum taktiği alanında temel olarak bir dizilişten ötekine geçişte şu iki geçiş örneği kullanılır.

4.1.- Sıkıştırma

4.2.- Çekilme

Sıkıştırma ile geçiş:

Çekilerek geçiş

2.2 OYUN KURUCUNUN ÇAPRAZ 2.3 KANADIN KISA ÇEKİLMESİ

ÇEKİLMESİ

2.4 KANADIN UZAKTAN ÇEKİLMESİ

Yukarıda gösterilen bu olasılıklar oyun şeklinde diğer tarafta da uygulanabilir.Bunun yanında “3:3 ten 2:4 oyun sistemine geçişte sekiz koşusu olasılıkları da kullanılır.

12.5 2.4 DİZİLİŞTE OYUN

5.1 2.4 Oyun sistemi özelikle derinlik özelliği taşıyan savunma sistemlerine karşı uygulanır.(3:2:1,3:3,5:1 gibi). Pivotlar canlı hareketlerle serbest kalmaya çalışırlar ve bu arada serbest atış çizgisi üzerinde sıçrayarak atış yapacak eş oyuncularının engellenmesi halinde onlardan pas alırlar, kale atışı yaparlar. Bunun yanında kale çizgisindeki savunma oyuncularına kendilerine bağlıyarak savunmada boşluk yaratırlar.

5.2 PİVOTUN HAREKETLENMESİ

Olasılık

5.3 DALMA VE ALDATMALI PİSTON: 3:3 oyunda olduğu gibi ikili oyunda da hücumun dinamik bir oyun aracı olan,dalmalar ve piston hareketi kullanılır.Bunların kullanılması sirkülasyon hücumunun ( top çevirerek hücumunun ) uygulandığını gösterir.

PERDELEME – Kanat için pivot-oyun kurucu

Pozisyon hücumunda kanatın işe katılması

Dinamik kanat için perdeleme

-Oyun kurucu için çapraz perdelemesi

Önce perdelemeye koşan pivotun oyun kurucu için perdeleme yapması. Sonuçlandırma pivotun yararlandırılması ile yapılıyor.

Burada da temel olarak bir çok kez

Tekrar edilebilecek diğer perdeleme şekilleri vardır.

12.7 2:4 HÜCUM DİZİLİŞİ HAKKINDA DİĞER AÇIKLAMALAR :

-Aldatma ve piston hareketi ile gerçekleştirilen olaylar temel olarak 3:3 hücum sisteminde de aynı olduğu için bu başlık altında da değinilmemiştir.

-Bu tür hücum dizilişi uygulayan bir takıma karşı eğer rakip takım kombine savunma uygularsa ve bu savunma sisteminde adam adama savunmayı gerçekleştiren savunma oyuncusu, oyun kuruculardan birini savunursa takım tek oyun kurucu ile oyunu düzenlemek durumunda kalacaktır. Bu sırada pivota büyük bir görev düşmektedir. Bu oyuncu sürekli hareketlerle çalışmasını sürdürmek ve hem oyun kurucu hem pivot olarak dinamik bir şekilde oynamak zorundadır.

Kombine savunmaya karşı iki pivotla oynamak ekonomik değildir. Böyle bir durumda bu oyuncu(adam adama savunmada) kanat veya pivot olarak oynamaya tercih ederken pivotlardan biri görevini üstlenmektedir.

-2:4 Dizilişte Olasılık :

1. Olasılık

2. Olasılık

Previous

Türkiye’de Beden Eğitimi Ve Spor

Ahmet Dursun

Next

Yorum yapın