Sosyoloji Dalları

|

Sosyolojinin gelişmesiyle, toplumlara ve topluluklara yönelik yapılan ilmî çalışmalar sonucunda bir çok sosyolojik disiplin ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri aşağıda sıralanmıştır:Ahlâk Sosyolojisi.Askeri Sosyoloji.Beden Sosyolojisi.Bilgi Sosyolojisi.Bilim Sosyolojisi.Çalışma (Endüstriyel) Sosyolojisi.Din Sosyolojisi.Eğitim Sosyolojisi.Folk Sosyolojisi.Gender Sosyolojisi.Hukuk Sosyolojisi.İktisat Sosyolojisi.İnsan Ekolojisi ve Demografi.Kent (Şehir) Sosyolojisi.Köy (Kırsal) Sosyolojisi.Kurumlar Sosyolojisi.Küçük Gruplar Sosyolojisi.Kültür Sosyolojisi.Medikal Sosyoloji.Natüralist Sosyoloji.Sağlık Sosyolojisi.Sanat Sosyolojisi.Sanayi Sosyolojisi.Siyaset Sosyolojisi.Sosyal Psikoloji.Sosyolojik Teori.Tarih Sosyolojisi.Tatbikî SosyolojiVergi Sosyolojisi

Previous

Şüphecilik Ve Spekülasyon

Sosyoloji Nedir? Kavramsal İçeriği

Next

Yorum yapın