Okul Adı

|

OKUL ADI …………………………… 20..-20.. ÖĞRETİM YILI YIL SONU ÇALIŞMA RAPORU İL Haziran –20..

T.C

M.E.B. …………… – ………….. ………………………………………….. ………

Sayı : 311/ … / … / 20…

Konu : Okul Rehberlik Hizmetleri Yıl

Sonu Çalışma Raporları

…………….. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………….

………………………………………….O kulu Rehberlik Servisi olarak 20…-20..

Eğitim-Öğretim Yılına ait Okul Rehberlik Hizmetleri Yıl Sonu Çalışma Raporu yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

………………………..

Okul Müdürü V.

EKLER

¨EK-1: Öğrenci Tanıma Optik Formu (A-B Formu)

¨EK-2: Sınıf Öğretmenlerine Sunulan Rehberlik Dosyası

¨EK-3: Öğrenci Optik Tanıma Formunu Doldurma Yönergesi

¨EK-4: Veli Davetiye Örneği

¨EK-5: Verimli Çalışma Teknikleri Broşürü (Öğrenmeli Öğrenme)

¨EK-6: Zamanı etkin kullanmak için örnek Zaman Çizelge Taslağı

¨EK-7: Meslek Seçimi ve Meslek Alternatifleri Broşürü

¨EK-8: Öğrenci Gönderme Formu

¨EK-9: Görüşme Formu

¨EK-10: Görüşme Özeti

¨EK-11: Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Listesi

¨EK-12: Hiperaktivite Ön Teşhis Envanteri

………………………………………….. . OKULU REHBERLİK SERVİSİ 20..-20.. ÖĞRETİM YIL SONU ÇALIŞMA RAPORU

OKUL VE OKUL BİNASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER :

A) Okulumuz ilköğretim okuludur.

B) Okulumuzda tek / ikili tedrisat yapılmaktadır.

C) Okulumuzda kadrolu …. öğretmen görev yapmaktadır. …. öğretmenimiz birinci kademede, … öğretmenimiz ikinci kademede görev yapmaktadır. Bir müdür, bir müdür yardımcısı, iki rehber öğretmen bir memur, iki hizmetli görev yapmaktadır.

D) Okulumuzda tüm öğrenci sayısı ………..’dür. Bunların ………’i kız öğrenci, ………’ı erkek öğrencidir.

E) Okulumuzda toplam derslik sayısı …..’tür. Birinci kademede ……. şubemiz , ikinci kademede ise …… şubemiz bulunmaktadır. Normal dersliklerin dışında kullanılmakta olan bir laboratuar, iş-teknik sınıfı, bilgi ve araştırma amacıyla geliştirilmiş ve düzenlenmiş bir kütüphane bulunmaktadır.

F) Okulumuzda bir rehberlik odası bulunmaktadır. Oda düzenlemeleri rehberlik amaç ve ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş olup,rehberlik servisinde tüm gereçler tamamlanmıştır.

G) Okulumuzda faal eğitici kol sayısı 11’dir.

· Yayın ve Kültür Edebiyat Kolu

· Müzik Müsamere ve Temsil Folklor Kolu

· Yangın ve Tehlikeyi Koruma Kolu

· Gezi ve İnceleme Kolu

· Okul Araçlarını Koruma Kolu

· Kızılay ve Yeşilay Kolu

· Sağlık Temizlik ve Görgü Kolu

· Spor ve İzcilik Kolu

· Milli Eğitim Vakıf Kolu

· Kooperatifçilik Kolu

· Sivil Savunma Kolu

OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER :

Okul Rehber Öğretmenin Adı ve Soyadı : ………………………………….

En Son Mezun Olduğu Okul : ………………………………………….. ..

………………………………………….. .

………………………………………….. ..

Mezun Olduğu Yıl : 19…

Alanında Kaç Yıl Çalıştığı : Halen …… yılını çalışmaktadır.

Bu Okula Geliş Tarihi : … /…. / …….

§§§§§

Okul Rehber Öğretmenin Adı ve Soyadı : ………………………………..

En Son Mezun Olduğu Okul : ………………………………………….. ….

………………………………………….. ….

……………………………….

Mezun Olduğu Yıl : 19…

Alanında Kaç Yıl Çalıştığı : Halen …… yılını çalışmaktadır.

Bu Okula Geliş Tarihi : … / … / …..

REHBERLİK PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER :

I. Öğrencileri Okula Alıştırma Etkinlikleri

Eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin okula alıştırma ve oryantasyon etkinliklerinde, okul yönetimi ve öğretmen arkadaşlar tarafından gereken çalışmalar yapılmıştır. Okulun çeşitli alanlarındaki faaliyetleri ve yarışmalardaki başarıları, okul kuralları, yönetmelikler, okul disiplin kurulları, okul rehberlik bürosunun etkinliklerinin tanıtılması, rehber öğretmen ile tanışma vb. konularda açıklamalarda bulunulmuştur.

Eğitim öğretim yılı başında mümkün olduğu kadar boş derslerin telafilerinde ve ders aralarındaki zamanlarda öğrencilere Rehberlik Servisinin işleyişi, ilkeleri ve amaçları hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilerin ortak yaşadıkları sorunlar hakkında tartışmalar düzenlenmiştir. Öğrencilerin uymaları gerekli olan kurallar, disiplin ve ödül yönetmelikleri vb. konularda sınıf içi sohbetler düzenlenmiştir.

II. Öğrenci Tanıma Etkinlikleri

Eğitim ve öğretim yılı başında sınıf danışman öğretmenlerin, çalışma programı çerçevesinde öğrencinin adı soyadı, baba adı, anne adı, okul numarası, sınıfı şubesi, doğum tarihi, öğrencinin kan grubu baba mesleği, anne mesleği, anne-baba öğrenim durumu, anne baba bilgisi olarak varsa ölü-üvey-boşanmış oldukları bilgisi, veli ev-iş telefon numaraları açık ev adresi bilgileri ve öğrencinin özel durumlarını öğrenmeye yönelik 31 adet evet hayır diye cevap verilen anket sorularının yer aldığı Rehberlik Hizmetleri Öğrenci Optik Tanıma Formu (Ek-1) öğretim yılının başında öğrenci velilerineuygulanmıştır. Uygulama sonucunda her optik evrak optik okuyucudan geçirilmiş, elde edilen ham veriler bu amaç için hazırlanmış özel bir programda işlenerek çeşitli sınıflandırmalara gidilmiştir. Bilgiler doğrultusunda elde edilen veriler her sınıf öğretmeni için dosya halinde sunulmuştur. (Ek-2)

Optik evrakların doğru doldurulması için anne babalara bir örnek bir uygulama da sunulmuştur. (Ek-3)

Öğrencilerin özel durumlarını öğrenmeye yönelik hazırlanan 31 maddeye sorunu var şeklinde işaretleme yapan öğrencilerin isimleri bilgisayar programı aracılığı ile tek tek belirlenmiş, bu öğrenciler ile özel görüşmeler yapılmıştır. Örneğin 31 madde olan “Yukarıdaki maddelerin dışında özel bilgilerimi gizli tutacak bir yetkili ile görüşmek istiyorum.” diye işaretleme yapan her öğrenci velisi ekte sunulan davetiye ile okula çağrılmıştır.(EK-4)

Öğrenci tanıma etkinlikleri çerçevesinde okulumuz II. Kademede öğrencilerin sınıflarındaki sosyal yapıyı tanımlamak amacıyla birinci dönemde “Sosyometri” tekniği uygulanmış ikinci dönem başında “Kimdir Bu?” tekniği ile sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Öğrenci tanıma teknikleri içinde, birinci dönem sonu uygulanan Başarısızlık Nedenleri Anketi’nde grup uygulaması yapılmış, isteğe bağlı olarak Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Günlük Çalışma Programı uygulanan öğrencilerin arasında yine de başarısızlık yaşayanların kendi görüş açısı ile başarısızlıklarındaki sebeplerin tespitine çalışılmıştır. İsteğe bağlı olarak uygulanan testin yoğunluk kazanan maddesi öğrencilerin kendilerini dikkatsiz görmeleri, sınıf mevcutlarının kalabalıklığı ve ezberci eğitim anlayışından kaynaklanan bilgi transferindeki zayıflık olarak gösterilmiştir.

Anket Sonuçları dikkate alınarak öğrenci başarısızlığı konusunda nasıl çalışılması gerektiğinin bilinmemesinden, okuma alışkanlığının tam olarak kazanılmamış olmasından kaynaklanan problemler dikkati çekmiştir. Bu aşamada Okul Rehberlik Hizmetleri olarak Öğrenmeyi Öğrenme adlı bir kitap derlemesi hazırlanmıştır. (EK-5) Öğrencilere Günlük Çalışma Programları hazırlanarak bireysel olarak uygulamada düzenlemeler sağlanmıştır. (EK-6)

III. Mesleğe Yöneltme Etkinlikleri

Kesintisiz zorunlu 8 yıllık temel eğitim uygulamasının başlamasıyla birlikte II. Kademede ve özellikle 8.sınıflarda meslekleri tanıma ve mesleğe yöneltme çalışmalarına ağırlık verilmiş, okul rehberlik servisince mesleğe yönelme ile ilgili genel bilgilerin bulunduğu ve 8. sınıftan sonraki eğitim yaşantısındaki alternatiflerin belirtildiği bir broşür hazırlanmıştır. (Ek-7)

İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Danışma Merkezinde öğrencilerimize öncelikle grup görüşmesi yapılmış, öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaktan elde edilebileceği, acele değil doğru kararın önemi vurgulanarak araştırma olanakları sağlanmıştır. Kurumdan temin ettiğimiz kataloglar çoğaltılarak öğrencilerin bilgisine sunulmuş, gerek bireysel gerekse grup çalışmaları ile ilgili meslek danışmanlığı yürütülmüştür.

1999 –2000 Eğitim–Öğretim yılı içinde ikinci kademe öğrencilerinin meslek seçimi ve önemini,mesleki rehberlik faaliyetleri kapsamında uygun meslek yönlendirme çalışmalarında Rehberlik Servisince çalışmalar yapılmıştır.

Sekizinci sınıflarda sınava girecek olan öğrenciler için sınav kılavuzlarını tanıtıcı tanıtım broşürleri hazırlanmıştır.

IV. Rehberlik Programının Genel Değerlendirilmesi

Eğitim ve öğretim yılı başında rehberlik çalışma programının uygulanışında sınıf danışman öğretmenleri ile gerekli işbirliği sağlanmıştır.

2201 Sayılı T.D uyarınca Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu 28/09/1999 tarihinde toplanmış olup, gündem maddeleri uyarınca alınan kararların uygulanmasına geçilmiştir.

Okulumuzda yapılan Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile ilgili gerekli kayıtlar tutulmuş, ilgili yazılara cevap hazırlanmış, istenilen raporlar düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili gerekli açıklamalar bir sonraki maddede işlenmiştir. Okul İdaresi ve Rehberlik Bürosu arasında koordineli bir çalışma sağlanmış, gerek sınıf danışman öğretmenleri ile gerekse diğer branş öğretmenleri ile rehberlik çalışmaları tam bir işbirliği içinde uygulanmaya çalışılmış, okulumuz içinde rehberlik anlayışı olumlu görüş içinde idame ettirilmiştir. Bu konudaki sağladığımız başarı öğrencilerimizden ve velilerden gelen geri bildirimler sayesinde değerlendirilmiş olup olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Çevrede hizmet veren kuruluşların ve başka yakın okulların çalışmaları ziyaretler ile takip edilmiş ve bilgi alış-verişinde bulunulmuştur.

Eğitim ve öğretim yılı içinde veliler ile yapılan toplantılara iştirak edilmiş, çocukların genel başarı,yetenek ve ilgi durumları hakkında velilere açıklamalarda bulunulmuştur. Rehberlik Servisi olarak yıl içinde yapılması planlanan veli görüşmeleri ufak grup veya bireysel bazda alınmış problemlerin sağaltımlarında okul-veli işbirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Okulumuz ana sınıfı velililerinin toplantılarında velilere Rehberlik Servisi olarak önerilerde bulunulmuş, gerekli görülen öğrenci velilerimiz ile bireysel çalışmalar yapılmıştır.

V. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Eğitim ve öğretim yılının başında I. ve II. Kademe sınıflarına girilerek rehberlik hizmetlerinin tanıtımı, rehberliğin amaç ve ilkeleri, rehberliğin önemi vb. konularda öğrencilerle bir tanışma programı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri doğrultusunda ; öğrenciyi her yönü ile tanımak ve kendisini tanımasını sağlamak, toplumun öğrenciden beklentileri konusunda aydınlatmak ve okul içi-okul dışı eğitim programları ve ortamlarının tanınması konusunda yardımcı olmak, insan ilişkilerinde başarılı ve güvenli bir kişilik kazanmasında yardımcı olmak, doğru kararlar ile akılcı yaklaşımlarda bulunabilen sağlıklı bir birey olarak yetişebilmesi için yol gösterebilme hizmetleri yapılmaya çalışılmıştır.

II. Kademe öğrencilerinin yaş dönemi itibarıyla yoğun yaşanan kuşak çatışması, arkadaş ilişkilerindeki problemleri, kendine güvensizlik, başarısızlık, yalnızlık isteği ile beraber yalnızlıktan korkma, ilgi dağınıklığı, vücuttaki fizyolojik değişikliklerinin kabul edilememesi vb. konularda sorunların yoğun olarak yaşandığı tespit edilmiştir. Bu konuda öğrencilerin problemlerine yönelik ilgi, yetenek, ve ihtiyaçlarına uygun olarak yönlendirme ve sağaltım çalışmalarına gidilmiştir.

Öncelikle danışmalarda tüm sınıf öğretmenleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma yapılması gereken öğrencilerin tespit edilmesi ve bunların form halinde gösterilmesi sağlanmıştır. (Ek-8) II. kademe öğretmenlerinin kendi sınıflarında problemli öğrencileri okul başında belirleyerek işlemeleri, rehberlik servisi tarafından bu öğrencilerin ayrı bir defterde kayıtlanmaları sağlanmıştır. Danışmaya alınması gereken öğrenciler ile gün belirleyerek danışmaya başlanmıştır. Bireysel görüşmeye alınan öğrencilerin dosyalama sistemleri ayrı tutulmuş, ayrıca gözlem ve takip notları da dosyalarına işlenmiştir. Öğrenci danışmalarında kullanılan formlar okul çevresi ve konum itibarıyla yeniden düzenlenmiş olup , görüşme formu(Ek-9) görüşme özeti (Ek-10) formlar düzenlenerek uygulamalar yapılmıştır. Bu doğrultuda bireysel danışmaya alınan öğrencilerin öncelikle bir ön görüşmesi alınmış,problem belirleme çalışmalarından sonraki her görüşme özeti düzenli olarak tutulmuştur .Öğrenciye uygulanan çalışmaların dosyalanması ve gerek görüldüğünde veli ile temasa girilmiş , aile rehberliği yapılmıştır. Okul içi uyum problemlerinde okul yönetimi ve öğretmen arkadaşlar ile gerekli görüşmeler sağlanarak işbirliği yapılmış ve öğrenci hakkında eğitim tedbirleri tartışılmış ortak bir fikir doğrultusunda gerekli sağaltım çalışmalarına gidilmiştir.

Rehberlik Servisine gelen öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezince incelenmeleri uygun görüldüğünde,gerekli resmi çalışmalar tamamlanarak öğrenciler gönderilmiş,merkezden gelen öneriler doğrultusunda öğrencinin eğitimindeki sağaltım çalışmaları yapılmıştır.

Eğitim ve öğretim yılı boyunca psikolojik tedavi görmesi gereken öğrencilerin ilgili sağlık kuruluşlarına sevklerinde öneriler getirilmiş, veli rehberliği sağlanmış, okul içi gözlemleri devam etmiştir.

Okulumuz öğrencilerinin yaşadıkları çevre koşullarını, aile yapılarını içinde bulundukları sosyo-ekonomik durumu vb. özellikleri belirlemek amacıyla öğrenci velilerinin doldurması gereken formlarımızı okulun ilk günlerinde hazırlayarak tüm velilerimize ulaştırılmış, daha sonraki değerlendirmelerimizi ve genel sonuçları her şube bazında alınarak isim ve sınıf olarak belirlenmeleri yapılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçları öğretmenlerimiz ile sürekli tartışarak özel önemi olan maddelerdeki yoğunluk kazanan öğrencilerimiz hakkında gerekli sağaltım çalışmalarına yıl boyunca devam edilmiştir. Gerek bireysel görüşmelerle, gerek veli işbirliği ile, gerekse okul yönetimi katkıları ile öğrencilerimizin tüm gereksinmeleri karşılanmaya çalışılmıştır.

Son olarak; bu yıl içinde Rehberlik Servisine başvuran öğrenci sayısı aşağıda çıkarılmıştır.

1.Kademe Öğrencilerinden : … Kız, … Erkek öğrenci : TPL = …….

2 Kademe Öğrencilerinden : … Kız , … Erkek öğrenci : TPL = ….

Ana sınıfı bölümünden : … Kız , … Erkek öğrenci : TPL = ….

TOPLAM : …. öğrenci

başvurmuştur.

Yapılan incelemeler sonucunda gerekli görülen öğrenciler …………….. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmiş, burada yapılan incelemeler sonucunda KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ alması gereken öğrenciler tespit edilmiştir. Söz konusu öğrencilerin isimleri,sınıf düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.

Adı- Soyadı Sınıfı

………………. ……

………………. ……

………………. ……

………………. ……

Rehberlik Araştırma Merkezine gönderilecek öğrenciler hakkında sınıf öğretmenlerinden ayrıntılı bilgi almak için bir form hazırlanmıştır.(EK-11)

Doktor raporu ile Hiperaktivite rahatsızlığı tespit edilen öğrenciler aşağıda listelenmiştir.

Adı- Soyadı Sınıfı

………………. ……

………………. ……

………………. ……

………………. ……

Hiperativite rahatsızlığının ön tespitinde Uzm. Doktor Eyyüb Sabri Ercan ve Prof. Dr. Cahide Aydın’ın “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” adlı kitabından ön teşhiste bulunmayı sağlayan değerlendirme envanterinden yararlanılmıştır. (EK-12)

I. Kademede öğrencilerin genel problem yoğunluğu; öğrenme güçlüğü, uyumsuzluk ve başarısızlık

II. Kademe öğrencilerinde ise; ailede kuşak çatışması, arkadaş ilişkilerindeki anlaşmazlık, başarısızlık ve güvensizlik olarak belirlenmiştir.

1999-2000 Öğretim Yılı Aydınlıkevler İ.Ö. Okulunda rehberlik çalışma programının uygulanmasındaki başarı; gerek okul idaresinin ve gerekse öğretmen arkadaşların ılımlı, işbirliği anlayışı içindeki bakış tarzları ve çalışmaları önem kazanmıştır.

………………………. ………………………..

Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen

U Y G U N D U R … / … / 20.. …………………………. Okul Müdürü

Previous

T. C.

Iv. Bölüm

Next

Yorum yapın