Özel Feza Lisesi Psikolojik Danışmanlık Ve Rehbeerlik Servisi

|

EN İYİSİ

Dağ tepesinde bir çam olamazsan

Vadide bir çalı ol; fakat

Dere kenarındaki en büyük çalı sen olmalısın;

Ağaç olamazsan çalı ol.

Çalı olamazsan bir ot parçası ol.

Bir yola neşe ver;

Bir mis çiçeği olamazsan bir saz ol,

Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.

Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz,

Burada hepimiz için bir şeyler var.

Yapacak büyük işler var, küçük işler var.

Yapacağımız iş, bize yakın olan iştir.

Cadde olamazsan patika ol,

Güneş olamazsan yıldız ol.

Kazanmak veyahut kaybetmek ölçü ile değildir.

Sen her neysen onun en iyisi olmalısın.

ÖNCE GÜVEN

“Başarı, başarı benim diyebilenindir”!

ATATÜRK

ÖZEL FEZA LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBEERLİK SERVİSİ

Previous

T. C.

Iv. Bölüm

Next

Yorum yapın