Genel Muhasebe

|

GENEL MUHASEBE : Herhangi bir firmaya ait işlem ve değer hareketlerinin , yetkili meslek mensupları tarafından(Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)Tek düzen hesap planı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca , kaydedilip , sınıflandırılıp ilgili kişilere ve resmi mercilere sunulmasıdır.

Previous

Bilanço Ve Gelir Tablosu

Eczanelerde Vergi Ve Muhasebe Uygulamalari

Next

Yorum yapın