Üslü İfadeler

|

A. TANIM

a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere,

ifadesine üslü ifade denir.

k . an ifadesinde k ya katsayı, a ya taban n ye üs denir.

B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELLİKLERİ

1) a ¹ 0 ise, a0 = 1 dir.

2) 00 tanımsızdır.

3) n Î IR ise, 1n= 1 dir.

4) 5) (am)n = (an)m = am . n

6)7)8) Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.

9) Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

10) n bir tam sayı ve a bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,(– a)2n = a2n ifadesi daima pozitiftir.(– a2n) = – a2n ifadesi daima negatiftir.(– a)2n + 1 = – a2n + 1 ifadesia pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir.

11) (n + 1) basamaklı sayısıa . 10n ye eşittir.

12)

C. ÜSLÜ İFADELERDE DÖRT İŞLEMx . an + y . an – z . an = (x + y – z) . anam . an = am + nam . bm = (a . b)mD. ÜSLÜ DENKLEMLERa ¹ 0, a ¹ 1, a ¹ – 1 olmak üzere,ax = ay ise x = y dir.n, 1 den farklı bir tek sayı ve xn = yn ise,x = y dir.n, 0 dan farklı bir çift sayı ve xn = yn ise,x = ± y dir.

Previous

Köklü İfadeler

Gazlar

Next

Yorum yapın