Common Rail Teknolojisi

|

CDI motor yani Common Rail Direct Injection motor, Mercedes-Benz’in dizel motor alanında yaptığı yeni buluşu. Eski tip dizel motorların tersine, yakıtı tek bir ortak hattan yüksek basınç altında motora iletiyor. Enjeksiyon miktarı ve noktası, sensörler ve elektronik beyin aracılığıyla hiçbir şaşmaya olanak vermeden seçilebiliyor. Bu da motorda oluşan gürültüyü en alt seviyeye çekerken, yakıt tasarrufunu da arttırıyor.

CDI motorun esasını üç ana başlık altında toplamak mümkün:

– Yüksek basınçlı pompa

– Yakıtın bulunduğu ortak hat

– Tek başına görev yapan enjektörler

Pompa, yakıtı ortak hatta, 1350 bar basınca varan yüksek basınçla gönderir. Enjektörlerde ise motorun elektronik beyni tarafından kontrol edilen yüksek hızlı solenoid valfler ile silindire gönderilecek yakıt miktarı ayarlanır. Burada en önemli özellik, yakıt miktarının tayininde kullanılan elektronik beyindir. Bu sistem ile doğru miktarda yakıtın silindirde yanma öncesi bulunması sağlanmış olur.

Bu sırada ortak hatta bulunan basınç sensörleri, o anki yük ve değişen hıza bağlı olarak ortaya çıkan yakıt gereksinimini sağlamakla görevlidirler. Bunu da enjektörlerdeki basınç seviyesini sürekli olarak ayarlayarak yaparlar. Sonuçta silindirlerin içine yakıt damlalarının homojen bir şekilde dağılması sağlanarak tam bir yanma gerçekleşir. Motor gürültüsünü en aza indirgeyen bir başka sistem de, asıl yanmanın milisaniyeler öncesinden püskürtülen çok küçük miktardaki yakıttır. Bu ön hazırlık ile silindirin içindeki basınç kademesi indirgenerek oluşan yanma gürültüsü hafifletilir, daha rafine bir yanma sağlanır. Silindir başına düşen 4 adet supap ile de yanmanın verimi arttırılır.

Elektronik beyin motorun çeşitli yerlerindeki sensörler ile motorun çalışmasını kontrol eder, yakıt tüketimini sürekli olarak denetler. Zaten CDI motorun ekonomik oluşunun da kaynağında bu yatmaktadır.

Previous

Doğalgaz

Dizel Yakıt Sistemi Ve Arızacılık

Next

Yorum yapın