Rapor

|

RAPOR

“Türkiye’deki mermerlerin Mineralojik ve Petrografik Özelliklerine Göre Kesilebilme ve İşlenebilme Parametrelerinin Matematiksel Modellemesi” adlı tez çalışması ile ilgili olarak;

* 2001 – 2002 Güz yarı yılı içerisinde yapılan çalışmalar:

Öncelikle; tez çalışmasında yapılacak işlerin genel bir planlaması yapıldı. Bu planlamaya göre ise;

Mağmatik, Metaformik, Sedimanter kökenli mermer türlerinin iç yapısal özelliklerinin incelenmesinin gerektiği ve bu incelemeler içinde, aşağıda belirtilen çalışmaların yapılmasının gerekliliği belirtildi.

1. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki farklı mermer örneklerine ait ince kesitlerden;

a. Mermerlerin mineral yapılarının incelenmesi,

b. Fosil içerikleri ve kavkı oluşumları varsa incelenmesi,

c. Gözenek yapılarının analizi,

d. Kristal yapılarının analizi,

e. Kuvarsit yapılarının incelenmesi.

2. Mermer örneklerinin Kimyasal Analizlerinin yapılması.

Mermerlerin Mineralojik – Petrografik Özellikleri ve Endüstriyel Önemini içeren bir literatür taraması yapılarak bu konuda hazırlanan bir seminer Fen Bilimleri Enstitüsüne verildi.

* Bundan sonraki dönemlerde yapılacak çalışma planı :

Raporun A şıkkında belirtilen çalışma planının uygulanmaya konulması düşünülmektedir.

RAPOR

“Türkiye’deki Mermerlerin Mineralojik ve Petrografik Özelliklerine Göre Kesilebilme ve İşlenebilme Parametrelerinin Matematiksel Modellemesi” adlı tez çalışması ile ilgili olarak;

* 2001 – 2002 Bahar Yarı – Yılı içerisinde yapılan çalışmalar :

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden alınmış farklı mermer örneklerine ait ince kesitlerden;

Polarizan mikroskop kullanılarak, mermer örneklerinin mineralojik yapılarının incelemeleri yapıldı.

Mineral yapıları ile ilgili gerekli bilgiler not edildi,

Fosil içerikleri ve kavkı oluşumları tespit edildi,

Çok sayıda fotoğraf çekimi ile; mineraller, fosiller ve bazı özellikli durumlar görüntülendi.

* Bundan sonraki dönemlerde yapılacak çalışma planı :

Görüntü analiz cihazı kullanımı ile mermerlerin gözeneklilik yapılarının detaylı analizlerinin yapılması,

Mermerlerin kristal yapılarının incelenmesi,

Mermerlerin kuvarsit yapılarının incelenmesi,

Kimyasal analizlerin yapılması.

Previous

Tüp Gaz (Lpg)

İsntabul Avrasya Maratonu Tarihi

Next

Yorum yapın