Tüp Gaz (Lpg)

|

TÜP GAZ (LPG)

Tanım

LPG (liquiefied petroleum gas – sıvılaştırılmış petrol gazı çoğunlukla 3 ve 4 karbonlu (C3 ve C4) hidrokarbonları içeren ve düşük basınçlarda sıvılaşabilen gazları tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Doğal haliyle LPG renksiz, kokusuz, toksik özelliği bulunmayan bir maddedir. Havadan daha yoğundur ve basınç altında sıvı halde depolanır. Kaçak oluşması durumunda kolayca fark edilmesi için içerisine kokulandırıcılar eklenerek kullanıma sunulur. Evsel, ticari ve endüstriyel yakıt olarak kullanımının yanısıra otogaz adi altında binek taşıtlarında kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca kullandığımız sprey kutuları içerisinde itici gaz olarak LPG kullanılmaktadır.

KİMYASAL BİLESİM

LPG propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarının yanısıra kokulandırma amacıyla düşük miktarda etil merkaptan (etan tiol) veya benzeri kükürtlü bileşikler içerir. Ülkemizde kullanıma sunulduğu sekliyle (tüpgaz ve otogaz olarak) LPG hacimce % 30 propan ve % 70 bütan içerir. Dökmegaz olarak konutlara ve endüstriye pazarlanan LPG ise ticari saflıkta propan içermektedir.

LPG KULLANIM EMNİYETİ

LPG yüksek derecede yanıcı bir maddedir ve atmosferik koşullara maruz kaldığında hızla patlayıcı hava – hidrokarbon karışımı oluşturur. LPG buharı havadan ağırdır. Yoğunluk farkı ve hava hareketi ile kaynağından uzaklaşarak açik alanlarda düşük kodlu bölgelerde, evlerde ise alt katlarda birikebilir.

LPG sistemlerinde oluşabilecek sıvı sızıntıları büyük hacimlerde yanıcı ve patlayıcı gaz karışımları oluşturabilir (yaklaşık olarak 1 birim hacim LPG (sivi) 250 birim hacim gaz oluşturur). LPG sıvısı deri veya göz ile temas ettiğinde soğuk yanıkları oluşur. Yüksek konsantrasyonda LPG buharını kısa süreli dahi olsa solumak baygınlığa ve/veya ölüme sebep olabilir. LPG buharının solunması burun ve boğazda tahrişe, basarisi ve mide bulantısına, kusmaya, bas dönmesine ve bilincin bulanmasına sebep olabilir. Kapalı veya havalandırması iyi olmayan ortamlarda LPG buharı bayılmaya ve boğulmaya sebep olabilir.

Evlerde ve is yerlerinde kullanılan LPG ülkemizde gövdesi iki veya üç parçanın birbirine kaynaklanması ile elde edilen tüpler içerisinde tüketime sunulmuştur. 2 (kamp tipi), 12 (ev tipi), 24 (ticari) ve 45 (sanayi) kg’ lik tüpler TS 55 normlarına uygun olarak imal edilirler.

TS 55 normlarına göre imal edilen tüplerin minimum patlama basıncı 80 bar olmalıdır (dolu bir tüpün iç basıncının 4-5 bar mertebesindedir). Tüpün çelik gövdesinin patlaması için uzun süreli olarak yüksek sıcaklık ile temas etmesi gereklidir.

Günlük konuşma dilinde tüp patlaması olarak bilinen olay, tüpten sızan gazin kapalı bir ortamda alev veya kıvılcım ile karsılaşarak patlamasından ibarettir.

Tüp gaz zehirlenmesi terimi ise iki farkli olayı anlatmak için kullanılır: 1) Havadan ağır olan gazin kapalı yerde birikmesi ile oksijensiz kalmak, 2) kapalı hacimlerde yanma sirasında oksijenin tamamına yakının tüketilmesiyle oksijensiz kalmak ve yetersiz oksijen sebebiyle ortaya çikan yanma gazların (örneğin karbon monoksit) solunması ile sonu ölümle biten zehirlenmelere maruz kalmak. Buna en güzel örnek şofben kaynaklı zehirlenmelerdir.

LPG tüplerinizi koyduğunuz mekan çok önemlidir. Tüpler doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalidir. Tüpler radyatör ve soba gibi isi üreten cihazların yanına konulmamalıdır. LPG kullanan cihazların yanına kolayca tutuşabilecek maddeler koymayınız. Tüpler dik olarak tutulmalı ver hiç bir sekilde kullanım sirasında yana yatırılmamalıdır. Tüpler ocak veya şofben gibi cihazlardan daha alçak bir seviyede tutulmalıdır.

Tüpler kapalı ortamda saklanacak ise tabanda havalandırmayı sağlayacak delikler açılmalıdır. Bodrum gibi hava akiminin sağlanamadığı yerlere tüp konulmamalıdır.

Odalarda veya kapalı alanlarda LPG kullanılıyorsa (LPG sobası, ocak gibi) ortamda sürekli temiz hava akimi saglanmalidir.

LG tüpü ile cihaz arasında kullanılan hortum bağlantıları kelepçe ile yapilmalidir. Hortum eksiz ve yamasız olmalı ve 125 cm uzunluğunu geçmemelidir. Bağlantı hortumu düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Yıpranmış, çatlamış, yumuşamış veya sertleşmiş hortumlar derhal yenisi ile değiştirilmelidir. Bağlantı hortumunun üzerinde imal edildiği tarih yazılıdır. Bu tarih kontrol edilmeli ve hortum 3 yılını doldurmuş ise yenisi ile değiştirilmelidir.

Tüp basıncını kullanım basıncına düşüren regülatörler (dedantör) kullanım emniyeti açısından önemli cihazlardır. Bağlantı hortumunda veya LPG kullanan cihazda oluşabilecek yüksek debili kaçakların önüne geçebilmek için gerektiğinde gaz akısını durduran tipte dedantörler kullanılmalıdır.

Ham Petrolün Rafinerilerde islenmesi sirasında fuel-oil, motorin, gazyağı ve benzin elde edildiği gibi LPG’yi meydana getiren Bütan ve Propan gazlarda elde edilir.

Ülkemizde bu gazların küçük hacimlerdeki (5lt-105lt) basınçlı kaplarda depolanarak satışa sunulmasını sağlayan sisteme tüplügaz denir.

Tüplügaz özellikle mutfak kullanımı için çok uygun bir enerji kaynağı olup, tüketicilerin pişirme ve şofben ile su ısıtma gibi ihtiyaçlarını temiz ve zahmetsizce karşılayabilmektedir.

Ayrıca muhtelif tip soba ve cihazlar ile tüplü gazın ısıtmaya yönelik oldukça gelismis bir uygulama alanda bulunmaktadır.

TÜPLÜ GAZIN EMNİYETLİ KULLANIMI

Fiziki ve kimyevi özelliklerinden ötürü kullanımında çok dikkatli olunması gereken LPG’nin tüplü kullanımı, depolanması ve nakliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır.

a) Dolu LPG tüplerini abonesi oldukları dağıtım şirketinin yetkili baş bayisi, yetkili bayisi veya yetkili tali bayisinden almalıdırlar.

b) Tüpün üzerinde, Türk Standardına uygun imal edildiğini gösteren TS 55 işaretini, TSE işaretini ve TS 5306 standardına göre periyodik kontrolünün yapılmış olması gereken tüplerde bu kontrolün yapıldığına dair işareti ile dağıtım şirketinin adi özellikle aranmalıdır.

c) Tüplerin üzerindeki LPG valfının TS 1862 standardına uygun oldugunu gösteren işaret aranmalıdır.

d) Pasli, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı.. vb. tüpler kullanılmamalıdır.

e) Tüple cihaz arasindaki hortum bağlantısı eksiz ve gereği kadar uzunlukta olmalı, ancak uzunluğu 1,5 metreyi geçmemelidir.

f) Hortumun dedantöre ve yakıcı cihaza bağlantıları kelepçe ile yapılmalı, eskiyen, çatlayan yumuşayan, sertleşen veya imal tarihinden itibaren 3 yıl sonra kullanılan hortumlar yenisi ile değiştirilmelidir.

g) Yakıcı cihazın yakınında kolay tutuşabilen maddeler (kağıt, naylon, plastik, tül örtü, perde ve sıvı yakıtlar vb.) bulundurulmamalıdır.

h) Tüp yakıcı cihaz seviyesinden aşağıya konmalı ve dik konumda kullanılmalıdır.

i) Tüp doğrudan doğruya güneş ısınlarına maruz kalmamalı, kalorifer radyatöründen en az 2 m. ve soba gibi ısıtıcıların en az 4 m. uzağına konmalıdır.

i) Yakıcı cihaz, az havalanan küçük hacimli bir yerde bulunuyorsa burası sık sık havalandırılmalıdır. Ayrıca tüp hiçbir zaman çevre kotunun altında bulunan zeminden havalandırılmayan mahallerde bulundurulmamalıdır.

j) Tüp değiştirirken tüpün bulunduğu hacimde gaz birikmesi mevcutsa (gaz havadan agir oldugu için zeminden itibaren birikmeye baslar) bir havlu veya bir süpürge ile birikmiş gaz açik havaya sevk edilmelidir.

k) Yakıcı cihaza yeni tüp bağlarken yakınında yanmakta olan mum veya alev halinde yanan baska bir cisim varsa, tüp bağlama işlemi bu cisim söndürüldükten sonra yapilmalidir.

l) Cihaza yeni tüp bağlantısı yapıldıktan sonra bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığı sabun köpüğü ile kontrol edilmelidir. Kibrit, çakmak gibi açik ateş kaynakları kesinlikle kullanılmamalıdır. Kaçak varsa vanayı kapatıp dedantörü çıkarıp bayiye haber verilmelidir.

m) Gaz kaçağı halinde kibrit yakılmamalı, elektrik anahtarı çevrilmemeli, buzdolabı kapağı açılmamalıdır. Kıvılcıma neden olabilecek hareketlerden sakınılmalıdır.

n) Aşırı hava akimi ve yemek tasmaları cihaz alevini söndürerek gaz birikmesine sebep olur. Çok büyük tehlike arz eden bu durumla karsılaşmamaya dikkat edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında önce vana kapatılmalı, daha sonra pencere, kapı ve benzeri havalandırma yerleri açılarak odanın havalandırılması ve biriken gazların dışarıya çıkması saglanmalidir. Bunlar yapılmadan kesinlikle cihaz kullanılmamalıdır.

o) Kullanılan veya yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda, dolap kapağının altında havalandırma delikleri açılmalıdır. Yedek tüp kullanılan tüpün yanına konulmamalıdır. Her aile en fazla bir adet tüp yedekleyebilir.

p) Piknik tüpü üzerinde çapı 20 cm den büyük tencere vb. kaplar konulmamalıdır.

r) LPG tüpleri ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyumak için kullanılan mahallerden yatmadan önce çıkarılmalıdır. Borusuz sobalar, kamping lamba ve sobalar yanar halde bırakılıp uyunmamalıdır.

SHRINK KAPAK ÖZELLİKLERİ:

İlk kez sizin tarafınızdan açılan shrınk kapak bir mühürdür ve tam doluluk garantisi verir.

Elektronik gaz kaçağı kontrolünden geçen tüplerimiz en son işlem olarak şirink kapak ile mühürlenir ve evlerinize ulaştırılır.

POLO ÖZELLİKLERİ:

Pololar üzerinde bulunan uyarı bilgileri ile abonelere yardımcı olmaktadır.

Polo üzerindeki 4.6 veya benzeri rakamlar tüpün boş ağırlığını gösteren dara ağırlığıdır ve 14.6kg olarak anlaşılmalıdır.

DETANTÖR ÖZELLIKLERI:

Ocak, şofben, soba ve ticari amaçlar için tasarlanmış 4 farkli detantör vardir.

size tüpün içindeki gazi tamamıyla kullanabilme imkanı sağlar.

Katalitik sobalar için özel dizayn edilmiş detantör sayesinde sobalarınızda koku problemi kalmaz.

Hortumda oluşabilecek ani çıkmalar, yırtılmalarda Gaz-Stop sistemi ile gazi otomatik keserek ekstra emniyet sağlar.

Detantör açikken tüpe takamazsınız takıldıktan sonra kullanım esnasında çıkaramazsınız bu oto kontrol sistemi sayesinde

Detantörünüz size ekstra emniyet sağlar.

Detantör sayesinde tüpler kullanıldığı yerde biter cihazlar (ocak, şofben, …vs.) arası taşımak zorunda kalmazsanız.

Detantörlerin 2 yıl kullanım garantisi vardir.

FIRIN BOYA:

Tüplerinin paslanmaya karşı özel olarak metalize edilen sacı, fırın boyalıdır. Her dolumda detarjan ve sıcak suyla yıkanır, size tertemiz teslim edilir.

Üretim ISO 9000 kalite güvence sistemi ve CE Avrupa kalite belgesinin alt yapısına uygun olarak yapılmaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kalite ve İmalat Yeterlilik Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Muayene Tamir Deney Yeterlilik Belgesi’ne uyulmaktadır.

Üretim tesisleri, Ulusal Çevre – Sağlık – Güvenlik Yasa ve prosedürlerine uygun olarak, ÇED (Çevre Etkileri önemsizdir Raporu), emisyon izni, deşarj izni gibi Çalışma Bakanlığı’nın izinlerine sahiptir.

SAC :

Tüplerin üretiminde kullanılan sac, sağlamdır ve yüksek basınca dayanıklıdır.

2kg, 12kg, 24kg, 45kg’lık tüplerin üretildiği tesislerimizde, yılda 1.000.000 adet üretim yapılmaktadır.

Üretim tesisimizde LPG ekipmanları konusunda dünyaca üne sahip saygın firmaların makina ve teçhizatı kullanılarak oluşturulmuştur.

Kullanılan tüm makina ve teçhizat, otomatik kontrollü bilgisayar desteklidir.

Previous

Taş Yapan Mineraller

Türkiye’ Deki Kaplıcalar Ve Maden Suları

Next

Yorum yapın