Nuh Çimento Fabrikasından Alınan Ör-neklerin İncelenmesi

|

BÖLÜM 6. NUH ÇİMENTO FABRİKASINDAN ALINAN ÖR-NEKLERİN İNCELENMESİ

6.1. Örnekler:

Ekte sunulan Nuh Çimento Fabrikasında 1999 yılına ait klinker2 adet fırından ayrı ayrı numuneler alınıp, o gün alınmış numune homojen olarak karıştırılıp laboratuar ortamında öğütülüp kimyasal analizi ve fiziksel dayanımı bulunmuş olup bunların mukavemete etkisini incelenecektir.

Nuh Çimento Fabrikasında 2 adet fırın vardır. Ekte her fırından alınmış numuneler 3200 blaine ve daha ince öğütülüp, 1, 2, 7 ve 28 günlük mukavemetleri bulunmuş, priz başlangıç, su alma, hacim, incelik, mineralojik yapıları, kimyasal analizi ve modülleri hesaplanmıştır. Her gün iki fırından numuneler alınmıştır. Birinci sıradaki birinci fırına ait, alttaki ise ikinci fırına ait olan sonuçlardır.

6.2. Analiz Sonuçlarının İncelenmesi:

Tablo 6.2.1

Mukavemet 560 Kgf/cm² 628,70Kgf/cm² 686 Kgf/cm²

Blaine 2,977 cm²/gr 3,359cm²/gr 3,501cm²/gr

C3S 49,81 61,48 62,73

C4AF 132,32 13,08 12,75

SM 2,29 2,67 2,72

AM 1,31 0,91 0,93

LSF 95,12 96,35 96,05

Bu üç analiz sonuçlarına bakılırsa blaine, C3S, C3A, S.M, ve LSF ile doğru orantılı fakat AM ve C4AF ile ters orantılı.

Bu analizlerde bahsedilen blaine, C3S, C3A, S.M, LSF, AM ve C4AF’ün mukavemetle arasında ayrı ayrı grafikleri 2 aylık periyodlarla incelenirse;

Blaine + mukavemet ( Grafik I)

C3S + Mukavemet (II. Grafik)

C4AF + Mukavemet ( III. Grafik)

SM+Mukavemet (IV. Grafik)

.AM + Mukavemet (V. Grafik)

LSF + Mukavemet (VI. Grafik)

6.3. Grafiklerin Yorumları:

I. grafiğimizde görüldüğü üzere hiçbir şüphe götürmeden söyleyebiliriz ki blaine mukavemeti doğru orantılı olarak etkiler ve etkisi diğer faktörlere oranla daha fazladır.

II. grafiğimizde de burada Mukavemetle C3S’in de aynı oranlara yakın olarak yükselip alçaldığını görebiliriz. Fakat bunun Blaine gibi pek bariz olamayışının sebebi bazı tarihlerde C3S yükselmiş olabilir fakat blaine düşmüş veya LSF düşmüş olabilir.

III. grafiğimizde ise C4AF, mukavemeti doğrudan ama ters orantılı olarak etkilediği bariz şekilde ortaya çıkmaktadır.

IV. grafiğimizde ise C4AF ile mukavemet arasında mukavemet yükseldikçe C4AF’nin yükseldiğini, mukavemet düştükçe ise C4AF’nin yükseldiğini görüyoruz. O halde mukavemet ile C4AF arasında ters bir orantı olduğu ve mukavemeti eksi yönde etkilediği açıkça gözüküyor.

V. grafiğimizde Teoride mukavemeti eksi yönde etkilemesi gerekirdi bu grafikte ise kimi yerde artı, kimi yönde eksi yönde etkiliyor, bunun sebeplerinden biri ise AM yükseldiğinde diğerine göre blaine yükselmesi olmuş ve mukavemet yükselmiş olabilir bunun için AM için İkinci 2 aylık periyodun grafiğini çizelim: (Grafik VII)

Bu grafik VII’da daha net olarak AM’nin ters etkisini görebiliriz.

VI. grafikte ise LSF yani kireç doygunluk faktörünün etkisini görüyoruz. Bu grafikteki değişimler o kadar küçük ki değişimlerin sonuçlarını tam olarak göremiyoruz. Çünkü değişim oranları bunu tam olarak görmemize mümkün değil. Ama teorikte Lsf’nin büyük olması çimento içindeki doymamış kireçin az olması çimento reaksiyona tam girmesine engel olduğundan mukavemetin etkisinde rol almasına neden olur.

Previous

Ahmet Özal

Anı Ve Anının Özellikleri

Next

Yorum yapın