Ana Klinker Minerallerinin Mukavemete Etkisi

|

BÖLÜM 5. ANA KLİNKER MİNERALLERİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ

5.1. Giriş

Çimento klinkerinin içindeki ana minerallerinin mukavemete etkilerini laboratuar şartlarında bulabilmek için her bir mineralin miktarını tek tek değiştirerek ve bu değişen mineralin miktarı dışındaki diğer mineralleri sabit tutarak bulabiliriz. Çimentonun mukavemeti agrega ile çimento çamurunun arasındaki bağın kuvveti kadardır. Ve bu bağ çimentonun kimyası ve mekanik kilidine göre değişir. Bu bölümde klinker minerallerinin laboratuar şartlarında incelenmesiyle etkilerini bulunacaktır.

5.2. Ana Klinker Minerallerinin Mukavemete Etkileri

Laboratuar şartlarındaki çimento, klinkerin 1450˚ de 2 saat pişirilmesiyle ve buradan mukavemete etkisi 3 parametrenin değişimiyle bulunur.

Alümino modülü, silikat modülü ve kireç doygunluk faktörü.

Laboratuar şartlarında incelenen çimento 3200 g/cm² blaine sahip, ve içine % 6 oranında kireç taşı eklenerek oluşturulmuştur.

5.3. İncelemenin sonuçları

1- Kireç Doygunluk faktörü=%93, ve Alümino modülü=2.0, silika modülü değiştirilse;[5]

·1 silika oranını yükseltirsek mukavemet genellikle yükselir, SO3 yükselmesiyle mukavemet düşer.

K2O ve Na2O %1,5 arttırılırsa ve kireç faktörü %100 ise 2 günlük mukavemet artar.

K2O ve Na2O eşit miktarlarda katılırsa 28 ve 90 günlük mukavemet azalır.

2- Kireç faktörü=%93 ve silika modülü = 2.4[5]

Alümino modülünü düşürülürse mukavemet her zaman artar.

K2O ve Na2O arttırılırsa 28 ve 90 günlük mukavemet hızlı bir biçimde düşer.

3- Silika modülü 2.4 ve alümino modülü 2.0 ise

Mukavemet kireç faktörünü yükselttiğimiz zaman artar.

K2O ve Na2O miktarını arttırılınca zaman mukavemet hızla düşer.

Alümino modülü 2.0 kireç faktörü %95[5]

SİLİKA MODÜLÜ ALİTE BALİTE C3A C4AF

1.5

1.7

2.0

2.3

2.5

2.8 50

54

58

61

63

65 19

17

16

15

14

14 21

20

17

16

16

15 10

9

9

8

7

6

Kireç faktörü %95, silika modülü 2.0

ALÜMİNO MODÜLÜ ALİTE BALİTE C3A C4AF

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2.8 68

65

63

58

56

65 14

14

15

16

16

14 0

6

10

17

20

15 18

15

12

9

8

6

Silika modülü 2.0, alümino modülü 2.0

KİREÇÇ FAKTÖRÜ ALİTE BALİTE C3A C4AF

85

90

95

100

105 39

50

.58

69

71 37

26

16

4

6 15

15

17

17

17 9

9

9

10

CaO

160

160

140 140

120

100 100

80

60

silika modülü

Görüldüğü üzere alümino modülü yükseldikçe mukavemet düşer, silika modülü yükselirse ise artar, C4AF ve C3A’nın bu modüllerde düştüğünü görürüz. Demektir ki C4AF ve C3A’nın mukavemetle ters bir orana sahiptir. Kireç faktörü, incelik ve C3S’le ise tam bir doğru orantı içindedir.[5]

5.4. Mukavemetin formüle edilmesi.

Yapılan incelemeler göstermiştir ki mukavemetin formülü:

Mukavemet=1,66 x %C3S – 1,52 x %C4AF – 0,72 x %C3A + 0,12 incelik – 3,2[5]

Previous

Ahmet Özal

Anı Ve Anının Özellikleri

Next

Yorum yapın