Çimento Üretimi

|

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Çimento üretim ve kullanım teknolojilerinin birlikte bir yüzyılı aşan gelişmesi sonunda, günümüz değişik ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli cinslerde çimentonun üretildiği büyük bir endüstri dalının oluştuğu bir gerçektir. Bu gerçeğin, ülkemizde de, 1950’lerden sonra başlayan ve halen devam etmekte olan hızlı bir gelişme sürecinin içerisinde bulunduğu bilinmektedir.

Üretim aşamalarının ana başlıkları hammadde prosesi ve boyut küçültme prosesi olarak incelenebilir. Bu ünitelerde yapılan üretim çalışmalarında üniform bir ürünün minimum harcamayla yapılması, diğer bir ifadeyle optimum üretimin gerçekleştirilmesi; kullanılan çok sayıda makinenin verimli kullanılması ve hammadde parametrelerinin kontrolü ile mümkün olabilir.

Çimento üretimi enerjinin yoğun tüketildiği bir proses olup, günümüz teknolojileri ile yapılan üretimlerde 1 ton çimento üretmek için 100 Kwh enerji harcanmaktadır.. Günümüzde artan enerji fiyatları ve çimento kalitesinde artan kalite gereksinimleri üretim aşamalarında optimizasyonu zorunlu hale getirmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda rekabet yapabilmek için çimento fabrikaları enerji ve işçilik masraflarını minimize ederken yüksek kaliteli ve üniform çimento üretmek durumundadır. Üretimde kullanılan makinelerin iyi işletilmeleri bu yönden önemlidir. Makinelerin kullanılabilirlik oranının maksimize edilmesi için bakım onarım planlamasının yapılması zorunluluk arz eder. Ayrıca çevre açısından üretimlerin sorun teşkil etmemeleri gerekir. Günümüzde üretilen 1 ton çimentonun maliyetinin % 33’ünü yakıt, % 33’ünü elektrik enerjisi, % 5-7’sini işçilik giderleri, % 29-27’sini ise bakım onarım masrafları oluşturmaktadır.

Çimentonun kalitesine etki eden diğer bir konuda çimentonun mukavemetini etkileyen şartların bulunup onların kalitesini de araştırmaktır.

Previous

Büyü Akademisi

Ahmet Şahin

Next

Yorum yapın