Metaller;

|

ÖZET OLARAK;

Metaller;

òBilesiklerinde (+) yüklüdürler.

òOda koşullarında katıdırlar.

òElektrik ve ısı iletkenliği yüksektir.

òKendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

òAmetaller ile iyonik yapılı bileşikler yaparlar.

òOksit ve hidroksit bileşiklerinin sulu çözeltileri genellikle baziktir.

Ametaller

òOda koşullarında katı,sıvı ya da gaz olabilirler.

òElektrik iletkenlikleri çok az ya da yoktur.

òAralarında molekül yapılı bileşikler oluştururlar.

òBileşiklerinde (+) ya da (-)değerlik alabilirler.

òMetallerle iyonik yapılı bileşikler yaparlar.

òOksit ve hidrojenli bileşiklerin sulu çözeltileri genellikle asidiktir.

Previous

Nükleer Reaktörler

Peryodik Cetvel

Next

Yorum yapın