Kimyasal Tepkimeler

|

KİMYASAL TEPKİMELER

TEPKİME NEDİR ?

________________________________________

Günlük hayatta bazı olay yada olguları daha kısa bir şekilde anlatabilmek için değişik kısaltmalar kullanırız. biz bu kısaltmaları görünce bize ne anlatılmak isteğini hemen anlarız.

Mesela trafik işaretleri buna en iyi örnek verilebilir

Aşağıdaki işaretlere bakıp size neler anlatılmak istendiğini bir düşünün.

Hangi anlama geldiklerini görmek için şeklin üzerine geliniz.

________________________________________

________________________________________

İşte biz kimyacılarda kimyasal olayları daha kısa yollarla anlata bilmek için olaya katılan maddelerin sembollerini kullanırız.

" Bir kimyasal olayın sembollerle ifade edilmiş haline KİMYASAL TEPKİME" denir

MESELA;

KÖMÜR + OKSİJEN GAZI = KARBONDİOKSİT GAZI + ISI

yerine

C(katı) + O2 (gaz) CO2(gaz) + ISI

________________________________________

Tepkimede ok ( ) eşitlik anlamına gelir.

tepkime yazılırken

GİRENLER ÜRÜNLER

şeklinde yazılır

________________________________________

Maddelerin sağ alt köşelerindeki parantez içine ( fiziksel hal) yazılır.

________________________________________

Tepkimedeki ok’un yönü olayın gelişim yönünü ifade eder. Yukarıdaki gibi ok tek yönlü ise bu tepkime TERSİNİR OLMAYAN tepkimedir . Yani geri dönüşüm mümkün değildir.

Eğer Şeklinde çift yönlü ok kullanılmışsa anlatılmak istenen olayın terside mümkündür. Denmek istenmiştir. Yani aynı Ürünlerden de girenler elde edilebilir.

________________________________________

MESELA

H2O(KATI) + ISI H2O(SIVI)

Bu tepkime ne diyor biliyor musunuz?

 1 Buzu ısıtırsanız su oluşur. (sağa doğru)

 2 Suyu soğutursanız buz oluşur. (sola doğru)

TEPKİME ÇEŞİTLERİ

KİMYASAL TEPKİMELER

YANMA TEPKİMELERİ

Yanma, havanın oksijeniyle maddelerin tepkimeye girmesidir. Yanma sonucunda oksijen atomu -2 değerliğini alır. Yanma olayı Egzotermik ( ısı veren ) bir olaydır.

Bir yerde yanma olayının gerçekleşmesi için;

1- Yanıcı madde olmalı

2- Yakıcı madde ( oksijen ) olmalı

ancak yeterli değil;

3- Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına kadar ısıtılmış olması gerekir.

Bu üç şart sağlanmassa yanma olayı gerçekleşmez.

Yangını söndürmek için ;

Yanan madde ortamdan uzaklaştırılmalı

Yakıcı madde ortamdan uzaklaştırılmalı.

Yanıcı madde ile yakıcı madde arasındaki teması kesmeli.

Bir nesnenin yangın söndürücü olabilmesi için;

 Öz kütlesi havadan ağır olmalı

 Tutuşma sıcaklığı çook çok yüksek olmalı

Yanma olayı;

a) Görünür yanma ( alevli )

b) Görünmez yanma ( alevsiz )

olmak üzere ikiye ayrılır.

 Açık havada yanma olayı gerçekleşirse havanın hacimce ya da molce’ 1/5 inin oksijen gazı olduğu unutulmamalı

________________________________________

 ELEMENTİN YANMASI

Bir element oksijen ile yandığında o elementin oksidi oluşur. Ancak oksitteki element maximum pozitif değerliğini almamışsa kısmi yanma, almışsa tam yanma olayı gerçekleşmiştir.

C + ½ O2  CO + ısı kısmi yanma, görünür

C + O2  CO2 + ısı tam yanma, görünür

2 Al + 3 O2  2 Al2O3 görünmez, tam yanma

2 Fe + 3 O2  3 Fe2O3 görünmez, tam yanma

 Kısmi yanma sonucu oluşmuş bir oksit yeniden oksijen ile yanarak tam yanmayı gerçekleştirebilir.

CO + ½ O2  CO2

N2O + 2 O2  N2O5

2 FeO + ½ O2  Fe2O3

 Tam yanma sonucu oluşan oksitler artık bir daha yanmazlar

CO2 + O2  Yanmaz

N2O5 + O2  Yanmaz

Fe2O3 + O2  Yanmaz

 Birer element olan soy gazlar yanmazlar.

________________________________________

 :-):-):-):-)LLERİN YANMASI

Bir :-):-):-):-)l oksijen ile yandığında o :-):-):-):-)lin oksidi oluşur. :-):-):-):-)l oksitler genellikle baz özelliği gösterir. :-):-):-):-)llerin oksijenle tepkimesine PASLANMA ‘da denir.

 Anfoter :-):-):-):-)llerin oksitleri anfoter özellik gösterir.

2 Al + 3 O2  2 A2O3 anfoter oksit

Mg + ½ O2  MgO bazik oksit

2 Na + ½ O2  Na2O bazik oksit

 A:-):-):-):-)LLERİN YANMASI

Bir a:-):-):-):-)l yandığında a:-):-):-):-)lin oksidi oluşur. Oluşan a:-):-):-):-)l oksit nötr ya da asit özellik gösterir.

2 C + O2  2 CO nötr kısmi yanma

C + O2  CO2 asidik tam yanma

2 N2 + O2  2N2O nötr kısmi yanma

N2 + O2  2NO nötr kısmi yanma

N2 + 5/2 O2  N2O5 asidik tam yanma

2 S + 3O2  2SO2 asidik tam yanma

________________________________________

 BİLEŞİĞİN YANMASI

Bir bileşik yandığında bileşikteki her bir elementin oksidi oluşur.

Bileşiğin yanma tepkimesini şöyle sembolize edebiliriz

CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

Al4C3 + 6 O2  2 Al2O3 + 3 CO2

Mg3N2 + 4 O2  3 MgO + N2O5

2 NH3 + 4 O2  N2O5 + 3 H2O

________________________________________

 KARIŞIMLARIN YANMASI

Karışımlar saf maddelerin Fiziksel yollarla bir araya gelmesinden oluşmuşlardır. Bu nedenle karışımdaki maddelerin her biri tek başına yanar.

ÖRNEK:

Al + Mg alaşımında maddelerin mol sayları eşit ve toplam 0.6 moldür. Bu karışım tam oksitlenmesi için kaç gram O2 gazı gerekir? ( O = 16 )

ÇÖZÜM:

Mol sayıları eşit olduğuna göre 0,6 molü iki eşit parçaya bölebiliriz.

Bu oldan sonra yanma tepkimelerini yazarsak;

2 Al + 3 O2  2 Al2O3

0,3 mol 0,45 mol

2 Mg + O2  2 MgO

0,3 mol 0,15 mol

Görüldüğü gibi harcanan toplam O2 gazı ( 0,45 + 0,15 ) = 0,60 mol

O2 gazının kütlesini bulacak olursak;

m = n . MA ise

m = 0,60 . 16

m = 9,6 gram

KİMYASAL TEPKİMELER

AKTİF :-):-):-):-)LLERİN ASİTLE TEPKİMESİ

________________________________________

Aktif bir :-):-):-):-)l asit ile tepkimeye girdiğinde asidin hidrojeniyle :-):-):-):-)l yer değiştirerek :-):-):-):-)lin tuzu ve hidrojen gazı oluşur.

Na + HCl NaCl + 1/2 H2

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

Dikkat edilirse oluşan H2 ‘nin katsayısı tepkimeye giren :-):-):-):-)lin değerliğinin yarısı kadardır.

________________________________________

Bir miktar potasyum (K) yeterince H2SO4 ile etkileşence oluşan H2 gazı N.K.’da 22,4 L hacim kaplıyor. Kullanılan potasyum kaç gramdır? ( K = 39 )

Önce olayın tepkimesini yazalım…

2K + H2SO4 K2SO4 + H2

2 mol

m = n.MA

m = 2.39

m = 78 g

ANFOTER :-):-):-):-)LLERİN ASİT VE BAZLARLA TEPKİMESİ

________________________________________

ASİTLERLE TEPKİMESİ

Anfoter :-):-):-):-)l asit ile tepkimeye gererse aktif :-):-):-):-)l gibi davranır. Yani metlin tuzu oluşurken yan ürün olarak ta H2 gazı açığa çıkar.

Al + 3 HCl AlCl3 + 3/2 H2

Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2

BAZLARLA TEPKİMESİ

Anfoter :-):-):-):-)ller bazlarla tepkimeye girerse çift katyonlu tuz dediğimiz bileşikler oluşur ve yan ürün olarak yine hidrojen gazı açığa çıkar. (Bu tepkimelerin yazılmasına dikkat edelim)

Zn + 2 NaOH Na2ZnO2 + H2

Al + 3 KOH K3AlO3 + H2

Previous

Madde Ve Özellikleri

Bilinmesi Gerekli Temel Terimler..n…

Next

“Kimyasal Tepkimeler” üzerine bir yorum

Ilgın için bir cevap yazın Cevabı iptal et