Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

|

KONYA

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK TANIMA FİŞİ

1-ÇOCUĞUN KİMLİĞİ:

Adı ve soyadı

Baba adı

Doğum yeri ve tarihi

Okulu ve sınıfı

2- KARDEŞ DURUMU:

Kardeşleri var mı?

Yaşları

Cinsiyetleri

Varsa sakatlıklarının türü ve derecesi

Zeka durumları

Ölenler varsa ölüm sebepleri

Kardeşleri ile geçim durumu

3-ÇOCUĞUN BESLENME VE SAĞLIK DURUMU:

Geçirdiği hastalıklar, kazalar ve

Etkileri

Sık sık hastalanır mı?

Özürü dışında şikayetleri var mı?

Yemek seçer mi?-sevdiği besinler

4-ÖZÜRÜNE KARŞI KENDİSİNİN TUTUMU:

Kabul ediyor mu?

İyileşmek istiyor ?

5-TEMEL ALIŞKANLIKLARI:

Temel alışkanlıkları kazanıp kazanmadığı

Tuvalete gitme ihtiyacını haber verir mi?

Altını ıslatır mı?

Temizlik alışkanlığı kazanmış mıdır?

Yemek yeme durumu

6-ÖZÜRÜNÜN ŞİMDİKİ VE ÖNCEKİ DURUMU:

Özürünün türü ve derecesi

Ne zaman başladığı

Sebebi

Nasıl farkına varıldığı

Tedavi görüp görmediği

Özel eğitim okuluna gitmesini gerektirecek

Bir durum var mıdır? Neden?

Bir cihaz kullanıp kullanmadığı

Başka özürleri varsa durumu

7- DOĞUM DURUMU:

Nerede doğdu (hastanede-evde)

Doğumu kim yaptırdı?

Doğumun zor veya kolay olduğu

Doğduğu anda vücudunun görünümü

8- ZİHİNSEL ÖZELLİKLERİ VE DİL GELİŞİMİ:

Aileye göre zeka durumu

Dikkati

Ne zaman konuştuğu

Şimdiki konuşma durumu

9-RUHİ ÖZELLİKLERİ:

Neşeli-durgun

Sempatik-asık suratlı

Uysal – inatçı

Kendine güveni olup olmadığı

Aile fertlerine karşı sevgisi

Olaylar karşısındaki davranışları

Özüründen dolayı gösterdiği davranışlar

10- SOSYAL ÖZELLİKLERİ:

Oyuna düşkünlük derecesi

En çok sevdiği oyunlar

Yalnız mı, arkadaşlarıyla mı oynamaktan hoşlanır

Arkadaşları kendinden büyük mü, küçük mü?

Oyunda arkadaşlarına karşı davranışları

11- İLGİLERİ:

En çok hangi oyuncaklara ilgi duyar

Hangi mesleklere karşı ilgi gösterdiği

Hangi işlere karşı ilgi duyduğu

Resim, müzik veya spora karşı ilgisi

12- HAYAL GÜCÜ:

Kendi kendine hayal kurar,konuşur mu?

Olmayan olayları olmuş gibi anlatır mı?

Rüyalarını anlatır mı?

En çok ne çeşit rüyalar görür?

13- ÇOCUĞUN AİLESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Anne – babanın öz olup olmadığı

Annenin yaşı ve kaç yaşında evlendiği

Annenin öğrenim durumu, işi, kazancı

Anne – babanın çocuklara karşı davranışı

Babanın yaşı, kaç yaşında evlendiği

Babanın öğrenim durumu, işi, kazancı

Anne babanın çocuğun beğendiği yönü

Anne babanın çocuğun beğenmediği yönü

Anne babanın çocuğun özürüne karşı tutumu

Çevreden saklıyor mu, utanıyor mu?

Acıdığı in aşırı koruyor mu?

Özürü olduğu gibi kabul ediliyor mu?

Çocuk sık sık gezmeye götürülüyor mu?

Anne baba arasında geçimsizlik var mı?

Çocuğun yanında kavga ve tartışma yapılır mı?

Anne baba birbirlerine karşı çocuğu koruyor mu?

Ailenin gelenek ve göreneklere bağlılığı

Anne baba arasında akrabalık var mı? Derecesi

Sülalede özürlü kişi var mı? Varsa türü

14- ÇOCUĞUN YETİŞTİĞİ ÇEVREYE AİT BİLGİLER:

Çevreye ait bilgiler

Köy, kasaba, şehir

Evin bulunduğu semtin durumu

Ev kendilerinin midir?

Evin kaç odası var

Çocuğun ayrı odası ve yeri var mı?

Ev civarında oyun alanı var mı?

Çevreye göre ailenin maddi durumu

Çocuğun maddi ihtiyaçlarının temin edilip edilmediği,harçlık verilip verilmediği

VELİNİN (Bilgileri verenin)

ADI SOYADI:……………………………………. …………………………..

ADRESİ:……………………………………. ………………………………………….. ……………………………………

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .

TEL:

………../…………./…………. ………../………../…………….

İncelemeyi yapanın

ADI SOYADI-GÖREVİ Tasdik edenin

ADI SOYADI-UNVANI

İMZA İMZA

Previous

Ahmet Şahin

Üç Yakınma Üç Beklenti Anketi

Next

Yorum yapın