Sorular

|

1998-1999 Öğretim Yılı Ceylanpınar İ.H.L

10/B-C Sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı I. Dönem II. Yazılı Sorularıdır.

TUYUĞ

Hemîşe âşık gönli biryân bolur;

Her nefes garîb gözi giryân bolur.

Sûfîlerin dilegi mihrâb namaz,

Er kişinin arzûsı meydân bolur.

Kadı Burhaneddin

S-1. Yukarıdaki şiiri kısaca açıklayınız. (10 puan)

S-2. a) Yukarıdaki şiirin kafiyelerini bulunuz. (5 puan)

b) Tuyuğ hakkında kısaca bilgi veriniz. (10 puan)

S-3. Divan edebiyatının özelliklerini yazınız. (15 puan)

S-4. Aşağıdaki metinlerdeki edebî sanatları bularak, sanatları kısaca açıklayınız. (10 puan)

a) Yârim gider gemiyle b) Bülbül sordu boynunu bükerek:

Ben giderim karadan “Yavrularım, yuvam nerede?”

Ciğerim göz göz oldu Gül cevap verdi:

Görünmüyor karadan. “Rengim, kokum nerede?”

S-5. Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız: (10 puan)

“makta beyti, Mecâlis-i Seb’a, yuğ, ney, yek-ahenk gazel”

S-6. Hz. Mevlana ile Yunus Emre’nin ortak özellikleri nelerdir? (10 puan)

S-7. Aşağıdaki paragraftaki sıfatları gösteriniz. (10 puan)

“Küf yeşili yaprağın üzerinde koyu benekler vardı. Yapraktan acı bir koku geliyordu. Adam, üç beş yaprağın arasına saklanmış bir takım böceklere bakıyordu. Gözlerine inanamadı. Bir yaprağın üzerinde kırmızı böcekler vardı. Acaba kaç böcek vardı? Sayamadı. Uzun uzun seyretti bu böcekleri. Ve böcekler tül kanatlarını çırparak uzaklaştılar.”

S-8. Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. (Üzerinde gösteriniz.) (20 puan)

a) Atın başını devamlı olarak Konya’ya çeviriyordu.

b) Sezai KARAKOÇ, çocukluğumdan beri sevdiğim bir şairdir.

c) Bilmiyor kalabalıklar, yağmura bakmayı cam arkasından.

d) Kanadı kırık kuş O’ndan merhamet ister.

Süre: Bir ders saatidir.

Previous

Ahmet Şahin

Üç Yakınma Üç Beklenti Anketi

Next

Yorum yapın