Hz.ömer Devri (634-644)

|

Hz.ÖMER DEVRİ (634-644)

• Dört halife devrinin en parlak ve adaletli dönemidir.

• İslam orduları Arabistan dışında büyük fetihler yaparak İslamı yaydılar.

• Bizans’ın ön Asya’daki varlığına son verilerek Suriye,Filistin,Mısır ve Irak fethdildi.

• Sasanilerle yapılan Kadisiye,Calula ve Nihavend savaşları kazanılarak İran hakimiyet altına alındı.

• Hz.Ömer İslam Devleti’nin örgütlenme modelinin temelini oluşturur.Fethedilen ülkeleri yönetim birimlerine ayırmış,ilk kez düzenli ve sürekli ordular ve ordugahlar oluşturmuştur.(Basra,Küfe) 622 yılı Hicri Takvimin başlangıcı kabul edilerek takvim düzenlenmiştir.Hz.Ömer İranlı bir köle tarafından yaralandı ve 644 yılında öldü.

HZ.OSMAN DEVRİ(644-656)

Previous

Veda Hutbesi

Çoğul Kutsallar Arasında: Şamanizm

Next

Yorum yapın