Safha Maliyet 2

|

SAFHA MALİYET 2

ÖRNEK 2

TUBA Endüstri işletmesi ürettiği mamulün üretimini iki safhada tamamlamakta ve ürettiği mamulleri mamul ambarına devretmektedir. Nisan 1998 ayı içinde üretimle ilgili aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

I. SAFHA

DBYM Stoku ( DİMM % 100, Dİ ve GÜG % 50) 5,000 Birim

Dönemde Üretimine Başlanan Birim Sayısı 20,000 Birim

DSYM Stoku (DİMM % 100, Dİ ve GÜG % 30) 7,000 Birim

DBYM Direkt İlk Madde Maliyeti 25,000 TL

DBYM Direkt İşçilik ve GÜG Maliyeti 10,750 TL

Safhanın Direkt İlk Madde Malzeme Gideri 100,000 TL

Safhanın Direkt İşçilik Gideri 44,000 TL

Safhanın GÜG Gideri 31,680 TL

II. SAFHA

DBYM Stoku ( DİMM % 0, Dİ ve GÜG % 40) 3,000 Birim

Dönemde Üretimine Başlanan Birim Sayısı 18,000 Birim

DSYM Stoku (DİMM % 0, Dİ ve GÜG % 60) 4,000 Birim

I. Safhadan Devreden DBYM Maliyeti 27,000 TL

DBYM Direkt İşçilik ve GÜG Maliyeti 5,400 TL

Safhanın Direkt İlk Madde Malzeme Gideri 87,550 TL

Safhanın Direkt İşçilik Gideri 50,050 TL

Safhanın GÜG Gideri 31,850 TL

İSTENİLENLER:

I. Safhada tamamlanıp II. Safhaya devredilen miktar ile II: Safhada tamamlanarak mamul ambarına devredilen miktarı saptayınız.

I. ve II. Safhada üretimine başlanıp tamamlanan miktarları saptayınız.

Safhalar itibarıyla üretime giren ve çıkan miktarları saptayınız.

I. Safhanın Eş Değer Birimler Tablosunu düzenleyerek, birimde maliyetleri hesaplayınız.

I. Safhada tamamlanarak bir sonraki safhaya devredilen ile I. Safhanın Dönemsonu Yarı Mamul Stoku Maliyetini hesaplayınız.

II. Safhanın Eşdeğer Birimler Tablosunu düzenleyerek birimde maliyeti hesaplayınız.

II. Safhada tamamlanarak mamul ambarına devredilen ile II. Safhanın Dönemsonu Yarı Mamul Stoku Maliyetini hesaplayınız.

Üretim Maliyeti Tablosunu düzenleyiniz.

İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız.

Çözüm:

A-

I. Safhadan II. Safhaya Devredilen Miktar:

5,000 + 20,000 = X + 7,000

25,000 – 7,000 = X

X = 18,000 Birim

II. Safhadan Mamul Ambarına Devredilen Miktar:

3,000 + 18,000 = X + 4,000

21,000 – 4,000 = X

X = 17,000 Birim

B-

I. Safhada Üretime Başlanıp Tamamlanan Miktar:

18,000 – 5,000 = 13,000 Birim

II. Safhada Üretime Başlanıp Tamamlanan Miktar:

17,000 – 3,000 = 14,000 Birim

C-

Safhalar İtibarıyla Miktar Dengeleri:

I.Safha

5,000 + 20,000 = 18,000 + 7,000

25,000 = 25,000

II. Safha

3,000 + 18,000 = 17,000 + 4,000

21,000 = 21,000

D-

I. Safha Eşdeğer Birimler Tablosu:

BİRİMLER Tamamlanma

Derecesi (%) Hammadde Eşdeğeri İşçilik Eşdeğeri GÜG Eşdeğeri

DBYM Stok 5,000 %100, % 50, % 50 – 2,500 2,500

DÜBT 13,000 % 100 13,000 13,000 13,000

DSYMS 7,000 %100, % 30, % 30 7,000 2,100 2,100

25,000 20,000 17,600 17,600

I.Safha Birimde Maliyetler:

Direkt İlk Madde Malzeme 100,000 / 20,000 = 5 TL/Br

Direkt İşçilik 44,000 / 17,600 = 2.50 TL/Br

GÜG 31,680 / 17600 = 1.80 TL/Br

9.30 TL/Br

E-

Üretimi Tamamlanıp II. Safhaya Devredilenlerin Maliyeti:

DBYM Önceki Üretim Döneminden Gelen Maliyeti:

Direkt İlk Madde Malzeme 5,000 * 5 = 25,000 TL

Direkt İşçilik 2,500 * 2.5 = 6,250 TL

GÜG 2,500 * 1.80 = 4,500 TL

35,750 TL

DBYM Bu Dönemdeki Ek Maliyeti:

Direkt İlk Madde Malzeme –

Direkt İşçilik 2,500 * 2.5 = 6,250 TL

GÜG 2,500 * 1.80 = 4,500 TL

10,750 TL

DÜB Tamamlanan Birimlerin Maliyeti:

Direkt İlk Madde Malzeme 13,000 * 5 = 65,000 TL

Direkt İşçilik 13,000 * 2.5 = 32,500 TL

GÜG 13,000 * 1.80 = 23,400 TL

120,900 TL

Tamamlanan Birimlerin Maliyeti:

Direkt İlk Madde Malzeme 25,000 + 65,000 = 90,000 TL

Direkt İşçilik 6,250 + 6,250 + 32,500 = 45,000 TL

GÜG 4,500 + 4,500 + 23,400 = 32,400 TL

167,400 TL

I. Safhanın DSYM Stoku Maliyeti:

Direkt İlk Madde Malzeme 7,000 * 5 = 35,000 TL

Direkt İşçilik 2,100 * 2.5 = 5,250 TL

GÜG 2,100 * 1.80 = 3,780 TL

44,030 TL

F-

II. Safha Eşdeğer Birimler Tablosu:

BİRİMLER Tamamlanma

Derecesi (%) Hammadde Eşdeğeri İşçilik Eşdeğeri GÜG Eşdeğeri

DBYM Stok 3,000 % 0, % 40, % 40 3,000 1,800 1,800

DÜBT 14,000 % 100 14,000 14,000 14,000

DSYMS 4,000 % 0, % 60, % 60 – 2,400 2,400

21,000 17,000 18,200 18,200

II.Safha Birimde Maliyetler:

Direkt İlk Madde Malzeme 87,550 / 17,000 = 5.15 TL/Br

Direkt İşçilik 50,050 / 18,200 = 2.75 TL/Br

GÜG 31,850 / 18,200 = 1.75 TL/Br

9.65 TL/Br

G-

Ambara Devredilecek Mamul Maliyeti:

DBYM Ek Maliyet :

3,000 * 0.40 = 1,200 Eşdeğer birim

Direkt İşçilik ve GÜG birim maliyeti = 2.75 + 1.75 = 4.50 TL/Eşdeğer birim

Toplam Dİ ve GÜG Maliyeti = 1,200 * 4.50 = 5,400 TL

I.Safhadan Gelen Maliyet DİM Malzeme Dİ ve GÜG TOPLAM

DBYM Stok Mly. 27,000 – 5,400 32,400

DBYMS Ek Mly. – 15,450

(5.15 * 3,000) 8,100

(4.5 * 1,800) 23,550

DÜBT 130,200

(14,000 * 9,3) 72,100

(14,000 * 5.15) 63,000

(14,000 * 4.5) 265,300

157,200 321,250

II. Safhanın DSYM Stoku Maliyeti:

Direkt İlk Madde Malzeme –

Direkt İşçilik 2,400 * 2.75 = 6,600 TL

GÜG 2,400 * 1.75 = 4,200 TL

10,800 TL

I. Safhadan Devreden Maliyet (4,000 * 9.3) 37,200 TL

48,000 TL

ÜRETİM MALİYETİ TABLOSU

I. Safha II. Safha Toplam

DBYM Stok 35,750 32,400 68,150

ÜRETİM GİDERLERİ 175,680 169,450 345,130

DİMM 100,000 87,550 187,550

Dİ 44,000 50,050 94,050

GÜG 31,680 31,850 63,530

Toplam 211,430 201,850 413,280

DSYMS Maliyeti (44,030) (48,000) (92,030)

Toplam 167,400 153,850 321,250

Previous

Refah Maksimizasyonu Ve Tam Rekabet

Türkiyde Kayıt Dışı Ekonomi

Next

Yorum yapın