Tüketici Hakları

|

AYIPLI MAL

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; satın aldığınız malın varsa standardına uygun olması, standardı yoksa tatmin edici bir kalitede olması zorunludur.

Satın aldığınız mal ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yada reklam ve ilanlarında belirtilen veya satıcı tarafından size anlatılan özellikleri taşımaması yada sizin kullanım amacınıza aykırı eksiklikler taşıması durumunda o mal ayıplı(kusurlu) demektir.

HAKLARINIZ

Satın aldığınız malın ayıplı olduğunu, daha kullanmaya başlamadan anladığınız taktirde, malı teslim aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde satıcıya şikayetinizi bildiriniz.

Satın aldığınız malın kullanımı sırasında ortaya çıkan bir ayıp söz konusu ise bu gizli ayıp anlamına gelir. Bu durumda da malın teslim tarihinden itibaren 2 yıl içinde haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıldır.

Her iki durumda da 4 seçimlik hakkınız var.

1- Ödediğiniz bedelin iade edilmesini,

2- Malın ayıpsız olanıyla değiştirilmesini,

3- Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini,

4- Ücretsiz olarak tamir edilmesini,

isteyebilirsiniz.

ÇÖZÜM ORGANLARI

* Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,

* Tüketici Mahkemelerine

Şikayet konusunu içeren bir dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle( fatura, fiş, garanti belgesi,satış sözleşmesi vb.) başvurabilirsiniz.

Hakem heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.

Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan her hangi bir ücret alınmaz.

Previous

Agroekonomi

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun !

Next

Yorum yapın