İşletmede Kontrol Altına Alınamayan Tehlikeler

|

İŞLETMEDE KONTROL ALTINA ALINAMAYAN TEHLİKELER

FORM – 9

ÜRÜN İSMİ/İSİMLERİ

İşletmede kontrol edilemeyen tüm Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel tehlikelerin listesini yap

Tehlikeler

Tehlikenin nasıl kontrol altına alınacağı konusundaki önerileri belirt

(ürün etiketi üzerine pişirme önerileri, tüketici eğitimi vs)

Gelen Materyal

Biyolojik

Satın alınan etler ısıya dayanıklı stafilokok enterotoksini içerebilir

Uygulanabilecek Programlar:

– hammadde üretimi konusunda çiftçi eğitimi

– üreticilerin uygun soğutucu kullanmasını sağlamak

– uygun çalışan hijyeninin uygulatılması

– uygun taşıma koşullarının uygulatılması

Kimyasal

Satın alınan etler antibiyotik içerebilir

Uygulanabilecek Programlar:

– hammadde üretimi konusunda çiftçi eğitimi

– belli periyotlarda numunelerin alınması ve kontrollerin yapılması

Kimyasal

Satın alınan etler hormon içerebilir

Uygulanabilecek Programlar:

– hammadde üretimi konusunda çiftçi eğitimi

– belli periyotlarda numunelerin alınması ve kontrollerin yapılması

Previous

Nakit Akım Tablosu

Anneye Itaat

Next

Yorum yapın