Deniz Mili

| ,

Denizcilik, tarihte yer alan en eski 2 meslekten biridir. Denizcilikte kullanılan; M, NM veya nmi sembolleri ile gösterilen deniz mili uzunluk birimi yaklaşık olarak 1852 m’ye denk gelmektedir.

Peki neden 1852? Yani 10, 100, 500, 1000, 2000 değil de 1852. Bunun nedeni coğrafya ve tarihle alakalıdır. Bunun en temelinde öncelikle 69lık sayı sistemi yer almaktadır. Bildiğiniz üzere günümüzde 10luk sayı sistemi kullanılmaktadır. Fakat bu sistemin dezavantajları vardır, bir sayının yarısını ya da 1/5’ini hesaplamakta kolaylık sağlar. Bunun dışındaki hesaplamalar zor olmaktadır, yani aslında pratik bir sayı sistemi değil desek abartmış olmayız sanırım. Buna karşı Babiller, 60lık sayı sistemi kullanmışlardır. Bu sistem ticarette ve diğer pratik hesaplama gerektiren durumlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Çünkü 60lık sistemde bir sayının 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/12, 1/15, 1/20, 1/30 gibi oranları hesaplamak kolaylık sağlamaktadır.

Bunun yanında avucumuzu açarız, baş parmağımızla diğer parmaklarımızdaki boğumları sayarız bu da 12’ye denk gelir. Her 12’de bir diğer elimizdeki bir parmağı kapatırsak toplamda 60’a kadar sayabiliriz. Yani pratik olarak kullanılabilecek bir sayma yöntemidir 60lık sayı sistemi.

Şimdi bir diğer konudan bahsedecek olursak ekvator çevresi yaklaşık olarak 40.000 km’dir. 360 tane boylamın olduğunu düşünürsek, her bir boylam arası 111,11 km’ye denk gelmektedir. Her bir meridyen arası da 60 dakika olarak tanımlanmıştır. Burada bahsedilen dakika, bizim gerçek manada bildiğimiz dakika değildir.

Gerçek manada iki meridyen arası 4 dakikaya denk gelmektedir. Dünyada 360 meridyen var ve bu meridyenler arasındaki toplam süre farkı bir gündür yani 24 saat*60 dakika = 1440 dakika. Her meridyen arasındaki süre farkı da 1440 dakika/360 = 4 dakikadır.

Fakat yukarıda dediğimiz 60 dakikayı bir kural olarak varsayabilirsiniz. Deniz milinin tanımı, ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki 1 dakikalık mesafedir. 1 dakika hesabı yapılırken de iki merdiyen arasının 60 dakika olduğu varsayımı yapılmaktadır. Burdan 1 mil = 111,11 km / 60 dakika = 1,852 km çıkmaktadır.

Previous

Karıncaların Oleik Asite Tepkisi

FinTech ve RegTech Nedir?

Next