Yıldız Teknik Üniversitesi

|

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI-PROSES KÜRSÜSÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY RAPORU

Ad Soyad No

2003

DENEYİN AMACI:

Tesisatlarda kullanılan boruların içinden geçen akışkanların taşınabilmesi için gerekli olan pompaların seçimi için enerji kayıplarının hesaplanması gerekir. Bunun için deneyde koşullar sağlanıp yüzey üniversal yük kayıp katsayısı – doğal pürüzlülük değeri eğrisi çıkartılır.

TESİSAT ŞEMASI:

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

DENEYİN YAPILIŞI:

Pompadan basınçlı su pompalanır, hava tahliye vanaları ile borunun içinde kalan hava çıkartılır. Suyun debisi debi ayar vanası ile değiştirilir, belirli bir t süresinde belirli bir w hacmini dolduracak şekilde ölçüm yapılır ve civa seviyeleri arasındaki yükseklik farkı okunur. Deney debi değiştirilerek altı kere tekrarlanır. Ölçülen h1, h2, w, ve t değerleri not edilerek hesaplar yapılır.

HESAPLAR :

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Burada; Q debi, birimi m3/sn

w suyun hacmi, birimi ml

t geçen süre, birimi sn dır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] ve [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] olduğundan,

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG] dir. Burada V suyun hızı, birimi m/s

d boru iç çapı, birimi m dır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG] Hk enerji kaybıdır, birimi mSS dır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG] L borunun uzunluğu, g yerçekimi ivmesidir. Birimleri sırasıyla m ve m/sn2 dır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG] u suyun viskozitesidir , birimi m2/sn dir.

l üniversal kayıp katsayısıdır.

Re doğal pürüzlülük değeridir.

Re ve l birimsizdir.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG]

Bu işlemleri elde ettiğimiz deney sonuçları için yazarsak hesap tablosundaki değerler çıkar.

HESAP TABLOSU :

Deney no h1 (mm)

h2 (mm)

Dh (mm)

w (ml)

t (sn)

1 59

126

67

200

9,873

2 64

120

56

100

4,35

3 69

115

46

400

19,14

4 73

110

37

100

6,66

5 78

105

27

200

16,27

6 82

100

18

100

8,6

Q V

Hk

Hk/l

l

Re

0,0000202572672946

2,865817

0,8442

73,11525

0,011546

8597,451

0,0000229885057471

3,252208

0,7056

94,16028

0,007494

9756,625

0,0000208986415883

2,956553

0,5796

77,81841

0,007448

8869,659

0,0000150150150150

2,12419

0,4662

40,16963

0,011606

6372,57

0,0000122925629994

1,739042

0,3402

26,92348

0,012636

5217,126

0,0000116279069767

1,645012

0,2268

24,0907

0,009414

4935,037

Bu hesap tablosuna göre l – Re eğrisi çizilir.

GRAFİĞİN ÇİZİMİ:

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif[/IMG]

SONUÇ:

Yaptığımız deneyde, çıkan altı farklı nokta için Moody diyagramını uyarladık. Reynolds sayılarının hepsi 2300 ile 10000 arasında olduğu için bütün deneylerde akışlar geçiş bölgesinde çıktı.

Previous

Katodik Koruma

Bu Hafta Mekanik Endüstrinin En Önemli Unsurlarından Olan Takım Çeliklerinin Üretimin

Next

Yorum yapın