Elektrik Akımı

|

Bir yerde bir olay olması için o anda yada daha önceden orada o olayın sonucunu sağlayacak ana koşulların hazır olası gerekmektedir.

Örneğin bir arabanın hareket etmesi için mutlaka benzininin olması gerekmektedir. Bir lambanın yanması için mutlaka elektrik gerekmektedir. Elektrik devrelerinde akım akması için mutlaka voltaj gerekmektedir. Türkçe de gerilim ve voltaj aynı anlamda kullanılmaktadır. Bir gerilim kaynağı elektrik devrelerinde akım akmasını sağlar.

Gerilim kaynağını bir barajın arkasındaki su kütlesi olarak düşünülebilir. Gerilimin bir de yönü vardır. Buradaki yön sağ, sol aşağı yukarı olmayıp zamana göre (burada çok kısa zaman aralıkları düşünülmelidir)

voltaj değerinin artması, azalması, eksi olması, artı olmasıdır. Yani zamana göre değişken olmasıdır. Bir gerilim kaynağının ürettiği gerilim böyle değişkense ona (AC) alternatif gerilim kaynağı denir.

Örneğin evlerimizdeki prizlerden sağladığımız elektrik alternatif elektriktir.

Bir gerilim kaynağının ürettiği gerilim zamana göre değişmiyorsa buna da

(DC) doğru gerilim kaynağı denir.

Örnek olarak pilleri, aküleri düşünebilirsiniz.

Akım, adından da anlaşılacağı gibi bir hareket bildirir. Bunu sosyal hayatta da kullanırız. Efendim trafik akmıyor. Cereyanda kaldım boynum tutuldu. Yanlış cereyandaki gençlerimizi kurtaralım! Görüldüğü gibi akım, bir harekettir. Elektrikteki hareket, elektronların bir yerden başka bir yere gitmeleri ile olur. Aynı gerilim anlatımında olduğu gibi akımında değişken olanı (AC) ve doğru olanı (DC) vardır.

Elektrik akımı olabilmesi için yani elektronların harekete geçebilmesi için yukarıda da söylediğim gibi mutlaka bir gerilim şarttır.

Gerilim, bir barajın arkasındaki su ise akımda baraj çıkışındaki borulardan akan su gibidir. Akımın yönü aslında elektronların yönü olarak bilinmesine karşın, yani elektronca zengin olan eksi uçtan artı uca akmasına karşın pratikte artı uçtan eksi uca doğru olarak aktığı kabul edilir. Bunun sebebi formüllerde bolca eksi işareti yazmaktan kaçınmaktan başka bir şey değildir.

Bilindiği gibi matematikte, eğer bir sayının ya da bir değişkenin önünde işaret yoksa o artı değer taşır.

Aşağıdaki şekilde her iki akım yönü de gösterilmiştir.

Gerilim, akım ve direnç elektrikte sembollerle tanımlanmaktadır.

Gerilim için V, Akım için I ve Direnç içinde R kullanılmaktadır.

Birimleri ise Gerilim için (V) Volt, Akım için (A) Amper ve Direnç için

ise ohm yada W sembolü kullanılmaktadır. Bir elektrik devresinin bir noktasında, giren akım çıkan akıma eşittir.

Previous

Özkütle

Alternatif Akım Devreleri

Next

Yorum yapın