Teşekkür

|

TEŞEKKÜR Bu çalışmanın konusunu bana veren, çalışmam sırasında beni yönlendiren ve her türlü yardımını esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ’ye teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmam sırasında bana her türlü yardımda bulunan başta arkadaşım Kadir GÖK olmak üzere Doç. Dr. Ulvi ŞEKER hocama, ODTÜ Makine Bölüm Başkanı Prf. Dr. Erez SÖYLEMEZ’e, ODTÜ Makine Bölümü Arş. Görevlisi Barış CİVELEK’e benden maddi manevi desteklerini esirgemeyen Eda ŞEN’e, Yunus ÇOBAN’a, Volkan ŞİMŞEK’e, Muhlis TOSUN’a, Alper ŞERANER’e ve Erol KILIK’a teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca benim bu günlere gelmemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Aileme sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Ata YURDAKUL

Previous

Torna Tezgahları

Ali Kuşçu ( ….

Next

Yorum yapın