3.

|

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]

3.

Bu konumlandırma yapılırken en küçük potansiyel enerji ( Muther ) ilkesi benimsenmiştir. En küçük potansiyel enerji ilkesinde iş istasyonları arasındaki ilişkilere göre çekici bağ veya itici yaylar bulunduğu farz edilmektedir. Örneğin iki istasyon arasında sıkı bir ilişki varsa temsilen bu ilişki için araya lastik konulduğu kabul edilir. İlişkinin sıkılığına göre lastik sayısı arttırıldığında bu iş istasyonları birbirine daha çok yaklaşır bu da bize tesis yerleşimi yaparken bu ilişkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösterir.

4.

Yerleşim planı seçeneklerine bakıldığında en az yer gerektiren ve ilişkilere göre en iyi sıralanmış plan 1. sıradakidir. Ekte şekil-1 de şanzuman montaj hattının şu anki yerleşim planı gösterilmiştir. Eğer bu yerleşim planı yukarıdaki seçeneklere uydurulduğunda Ekte verilen şekil-2 durumuna gelmektedir ve bu yerleşim öncekine göre daha az yer kaplamış ve ilişkiler daha bir gözönüne alınarak planlanmıştır.

5.

Ulaşılan sonucun bilgisayar ortamında daha da geliştirilmesi mümkündür. Çünkü günümüzdeki bilgisayarlar çok karmaşık ve uzun işlemleri kısa sürede çözebilme kapasitelerine sahiptirler. Bu özellikleri sayesinde çok daha fazla veriyi karşılaştırıp daha uygun çözüm bulma olasılığı yüksektir.

Previous

Torna Tezgahları

Ali Kuşçu ( ….

Next

Yorum yapın