Tesis Planlaması Proje Değerlendirme Formu

|

Tesis Planlaması Proje Değerlendirme Formu

Hazırlayan : Kamuran ÇELİK 151319973014

1.Projenin adı………………….: Şanzıman Montaj Hattı İyileştirme

2.Ön proje ile karşılaştırma.:

a.Çalışma amaçlarına ulaştı mı?

Çalışma etkili bir biçimde amacına ulaşmıştır. Çalışma sonucunda atölyedeki yeni yerleşim ile alan tasarrufuna gidilmiş ayrıca yeni bant ve iş bölümlerinin yeniden yapılandırılması sonucunda ise standart süreye etkisi olmuştur.

b.Sorulara cevap bulundu mu?

İki ayrı taşıma bandı birleştirilerek işlevselliği arttırılmıştır. İş bölümleri yeniden düzenlenmiş ve darboğaz ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Kontrol istasyonundaki vinç yolu yeniden düzenlenerek iş kazası riski azaltılmaya ve işlevselliği arttırılmaya çalışılmıştır.

c.Kullandığınız tekniklerin probleminize uygunluğunu tartışın.

Zaman etüdü çalışması ile standart süreler tespit edilmiş ve darboğaz oluşan iş istasyonları belirlenmiştir. Bu süreler göz önüne alınarak metod etüdü ve hat dengeleme çalışmaları ile de yeni iş bölümleri ve yeni yerleşim planı ortaya çıkarılmıştır.

d.Ön projede belirdiğiniz çalışma süresini, gerçekleşenle karşılaştırın.

Beklenen Gerçekleşen

Veri toplama [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] 8 sa 11 sa

Veri değerlendirme [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] 8 sa 7 sa

Sonuç [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] 4 sa 7 sa

e.Proje maliyeti, karlılığı ve gerçekleştirme sürelerinde, proje ile ön proje arasındaki farkları tartışın. Nerede, nasıl ve ne kadar katkınız olduğunu belirtin.

Zaman arasındaki farklar fabrikaya gidildiğinde yararlanacak kişilerin iş yoğunluğundan zaman ayıramamalarına bağlıdır.

3.Proje çalışmanızı her madde birer sayfa olmak üzere aşağıdaki düzende verin.

b.Mevcut durumun tartışılması

Mevcut durumun gösterildiği krokide 4a ile belirtilen taşıma bandı üzerinde 2 adet fikstür bulunmaktadır. Taşıma bandının yanlış dizaynı yüzünden 2 fikstür tam randımanlı olarak çalışmamaktadır. 4 nolu tezgahta 1. fikstür üzerinde şanzıman işlendikten sonra fiktür bant boyunca ilerletilmekte ve bant sonunda son ayarlar yapımaktadır, 2. fikstür’de 4 nolu tezgahta işlenip bant boyunca ilerletildikten sonra onun üzerinde de ayarlar yapılmaya başlanmakta ancak 1. fikstür geriye getirilmemektedir. Böylece 4 nolu tezgah boş kalmaktadır.

2 nolu tezgahta çalışan işçi mil komplesini yapabilmek için krokide belirtilen 2a, 2b, 2c, 2d, 2f masa veya arabaları üzerinde bulunan yarı mamul veya hazır parçaları kullanabilmek için oldukça fazla yürümektedir. Bu ise işlem süresini uzatmaktadır.

Kontrol istasyonu ( 5 ) önündeki vinç yolu ise kullanım yolu açısından bakıldığı zaman etkisiz ve iş kazsına yol açabilecek bir yapıda olduğu belirlenmektedir.

c.Türetilen seçeneklerin tartışılması

Taşıma bandı önerilen durum krokisinde görüldüğü gibi birleştirilerek tek bir parça haline getirilmiş böylece fikstürlerin bir tarafa sıkışması engellenip akış hızlandırılmıştır.

Önerilen durumda 2 nolu tezgahta çalışan işçinin tek bir sıra halinde yanına dizi olan masa ve arabalar etrafına yerleştirilerek işçinin daha yürümesi sağlanacak böylece standart süre kısalacaktır.

Kontrol bölümündeki vinç yolu daha kullanışlı biçime getirilmiş böylece etkenliği arttırılmıştır. Ayrıca insanların dolaşamadığı yerlerden geçirilerek iş kazası riski azaltılmıştır.

Ekte şekil-1 olarak verilen zaman etüdü çalışması sonuçlarından hareketle yeni iş bölümü ise şekil-2’de verilmiştir. Buradan hareketle iyileştirmeden önce OP140 7,21 dk ile darboğaz yaratan bir tezgahtı 1 vardiyada 450 dk’lık çalışma süresi olduğu için 450/7,21=62 adet şanzıman üretilebiliyorken; iyileştirme sonrası darboğaz yaratan tezgah OP150 olmuştur. Ancak 450 / 6,63 =68 şanzıman üretim adedi artmıştır.

d.Uygulama planı

4.Projeyi yeniden ele alsaydınız yaklaşımınız nasıl olurdu?

Bu projeyi otosan’da staj yaparken bana bir görev olarak verilmişti ve orda da bu yaklaşımı kullanarak onlara bir rapor halinde sunmuştum. Bu aynı projeyi ikinci ele alışım ve farklı olarak bir şey gerçekleştirmedim. Sanırım bir kez daha aynı projeyi ele alsam bu defa çok ayrı yönlerden yaklaşırdım. Çünkü bu yolla sadece bu çözümlere ulaşabildim, ancak bence çok daha iyi ve güzel çözümlere ulaşılabilir.

Previous

Torna Tezgahları

Ali Kuşçu ( ….

Next

Yorum yapın