Deney No 1:direnç Ölçme

|

Deney No 1irenç ölçme

a)Analog ohmmetre ile direç ölçme

b)Dijital ohmmetre ile direnç ölçme

Kullanılan araç-Gereçler:

*Analog ohmmetre *Çeşitli dirençler

*Dijital ohmmetre

Deneyin yapılışı:

1-Ohmmetre’nin sıfır ayarını yapınız.

2-Uygun kademeyi seçerek dirençleri ölçünüz.Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydediniz.

3-Aynı dirençleri dijital ohmmetreyle tekrarlayınız.Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydediniz.

SORULAR ve ARAŞTIRMALAR:

1-Ohmmetre’nin sıfır ayarı nedir?Nasıl yapılır?

2-Her kademe değiştiğinde sıfır ayarı gerekir mi? Niçin?

3-Her ölçümden önce sıfır ayarı gerekir mi?Niçin?

4-Direnç değerine uygun kademeye alarak ölçümde neden önemlidir?

Bütün dirençler tek kademede ölçüle bilir mi?

Direnç

Analog Ohm

Dijital Ohm

Previous

1.fourıer Dönüşümleri

Bileşik

Next

Yorum yapın