1. Sayfa

|

1. SAYFA

MADDE VE ELEKTRİK

1-ELEKTRİKLENME VE ELEKTRİK YÜKÜ Elektrik hakkındaki ilk bilgiyi M.Ö 600 yıl öncesi Thales’ in kumaş parçalarına sürtülmüş kehribarın saman parçalarını çekmesi ve parçacıklarla temastan sonra onları itmesini gözlemesiyle başlar. Oluşan itme ve çekme kuvvetlerine elektriksel kuvvet adı verilir.

ELEKTRİKLENMENİN NEDENİ

Elektriklenmenin nedeni bir elementin kendi özelliğini taşıyan en küçük parçası olan atomun incelenmesiyle ortaya konulur.

Atomlar ( – ) elektrik yüklü elektronlar, ( + ) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur.

Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde yer alırlar. Dolayısıyla çekirdek daima pozitiftir. Elektronlar ise çekirdek çevresinde bulunan yörüngelerde dolanırlar. Bir atomda çekirdek etrafında dönmekte olan elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşit ise böyle atomlara yüksüz (nötr) atom denir.

Bir atomda elektronların sayısı protonların sayısından fazla ise ( – ) negatif, az ise ( + ) pozitif yüklüdür.

PARÇACIK

SEMBOL

YÜK

KÜTLE

Proton

p

+e

1.6726.10 (-27) kg

Nötron

n

0

1.6750.10 (-27) kg

Elektron

E (-)

-e

9.1100.10 (-31) kg

Elektriklenme olayı bir yük alışverişidir. Bu alışverişte elektron kazanmışsa ( – ) negatif, elektron kaybetmiş ise ( + ) pozitif yüklenir.

A.SÜRTME İLE ELEKTRİKLENME

Sürtme ile elektriklenme sürtülen cisimler arasındaki elektron alışverişidir. Bu alışverişte birinin kazandığı yük ve birinin kaybettiği yük birbirine eşittir.

Örnek; yüksüz bir cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde cam çubuktaki elektronların bir kısmı ipek kumaşa geçer. Elektron kazanan kumaş ( – ) yüklenir, elektron kaybeden çubuk ( + ) yükle yüklenir.

B.DOKUNMA İLE ELEKTRİKLENME

Elektrikle yüklü bir cisim nötr bir cisme dokundurulduğunda iki cisim arasında elektron alışverişi olduğu ve her ikisinin aynı cins yükle yüklendiği görülür.

Örnek; yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan yüksüz bir metal küreye ( – ) yüklü bir çubuk dokundurulduğunda kürenin ( – ) yükle yüklendiği görülür.

C.ETKİ İLE ELEKTRİKLENME

Örnekle açıklanacak olursa; ( + ) yüklü metal bir küreye yüksüz çubuk yakın bir noktaya getirildiğinde küre üzerindeki pozitif yüklerin elektronlara uyguladığı itme ve çekme kuvvetlerinden dolayı çubuğun bir ucu ( – ) diğer ucunda ( + ) yüklenir. Bir ucunun ( – ) olmasının nedeni pozitif yüklerin elektronları çekmesinde dolayıdır.

TOPRAKLAMA

Topraklama iletken bir cismi iletken bir telle toprağa bağlama olayıdır. Yerkürenin büyüklüğü nedeni ile bir cisim topraklandığında küredeki tüm yükler toprağa akar.

ELEKTROSKOP

Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, ya da yüklü bir cismin hangi cins elektrik yükü ile yüklü olduğunu bulmamıza yarayan alettir.

ELEKTROSKOPUN DOKUNMA İLE ELEKTRİKLENMESİ

Elektroskop dokunma ile elektriklenirse yapraklar ve metal küre aynı cins elektrik yükü ile yüklenir.

Previous

Fatih Sultan Mehmet (1432

7.2 Kullanılan Malzeme: Elektrikli Aydınlatma Lambaları

Next

Yorum yapın