Topraklama Ve Topraklama Sistemlerinin Tasarım Esasları

|

Topraklama ve Topraklama Sistemlerinin Tasarım Esasları

Topraklama Sistemleri

Topraklama

Elektrik tesislerinde, gerilim altında olmayan bütün iletken tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak içindeki iletkenlerle irtibatlandırılmasına “ Topraklama” denilmektedir. Topraklama, bir izolasyon hatasının baş göstermesi halinde meydana gelecek olan adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmak için yapılır. Böylece bir taraftan insan hayatı emniyete alındığı gibi diğer taraftan da işletme emniyeti şartları sağlanmış olur.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG] Adım ve Dokunma Gerilimleri Topraklama Sistemlerinin Tasarım Esasları

Topraklama yapılacak yerin öncelikle toprak özgül direnci ölçülmelidir. Ölçülen özgül direnç (ρ) değerine göre topraklayıcı düzeneği seçilmelidir. Seçilen düzenek, toprak yapısına uygun olmalı, toprak hata ve kaçak akımlarını kolayca toprağa aktarabilmelidir.

En çok kullanılan topraklama tipleri aşağıdadır.

1- Derin Topraklayıcılar Çubuk, Profil Topraklama Elektrodu

Topraklama çubuklarının olabildiğince dik çakılmasıyla yapılan topraklamadır. Çakılan çubuklar arasındaki mesafe en az bir topraklayıcının boyunun iki katı olmalıdır.

2- Yüzeysel Topraklayıcılar (Yatay gömülü elektrodlar, yuvarlak kesitli iletkenler ve şerit iletkenler)

Uygun boyda indirme iletkenin toprağa girdiği nokta etrafında bir doğrultuda veya aralarında en az 60° açı bulundurmak şartı ile yıldız şeklinde döşenmiş şeritlerle yapılan topraklamadır. şeritler toprak yüzeyinden 40 cm derinliğe gömülmeli, kesiti 3x20mm’in altında olmamalıdır. Bu tür topraklamalar genellikle kayalık zeminlerde tercih edilmektedir.

3- Levha Elektrodla Topraklama

Etkinliği nispeten az olduğundan, topraklama elektrodu olarak levha kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Levhaların toprağa dikey olarak gömülmesi ile yapılan topraklamadır. Toprak içinde kaplanan yüzeyi dolu levha yerine ağ yapıdaki levha elektrodlar tercih edilmelidir. Yatay veya dikey kullanımı mümkün olan ekonomik elektrodlardır.

Malzeme Seçimi

Malzeme Seçimi

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama malzemelerinin seçiminde elektrokimyasal korozyon dikkate alınmalıdır. Kullanılacak malzemelerin ve monte edilecek zeminin özelliklerinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde farklı metallerin yan yana gelmesinde pil olayı olarak bilinen olay meydana gelmektedir. Pil olayında gerilim değeri yüksek olan metalden , gerilim değeri düşük olan metale elektron akışı olmaktadır. Elektron kaybeden metal zamanla zayıflar. Bu nedenle metalin ömrü kısalır. Buna mani olabilmek için a) Açık Havada 0,25 Volt, b) Kapalı yerlerde 0,50 Volt’un altında olması gerekmektedir.

İlgili metalin, 25 °C’de deniz suyundaki KALAMEL Elektroda karşı gelen volt değerine ait tablo ve bazı örnekler aşağıdadır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Metallerin Gerilim Değerleri

Metaller

Gerilim Değerleri (Volts)

Metaller

Gerilim Değerleri (Volts)

Magnezyum Alaşımlılar

-1,58 V

Demir (Gri Döküm)

-0,70 V

Çinko

-1,10 V

Krom Kaplama (0,0005 On Ni)

-0,53 V

Çinko Tabanlı Alaşımlar

-1,09 V

Paslanmaz Çelik (Cr+C+Fe)

-0,45 V

Galvanizli Demir

-1,06 V

Krom Kaplama (0,0000355 On Ni)

-0,42 V

Kalay/ Çinko Alaşımı 80/20

-1,04 V

Prinç (Cu %60, Zn %39, Sn %1)

-0,30 V

Çinko/Kadmiyum Kaynağı

-1,04 V

Zamak (Cu %88, Sn %10, Zn %2)

-0,24 V

Kadmiyum Kaplama

-0,78 V

Paslanmaz Çelik (Cr+C+Ni+Fe)

-0,20 V

Alüminyum ve Alaşımları

-0,75 V

Bakır

-0,18 V

Çelik (Paslanmaz olmayan)

-0,73 V

Nikel Kaplama

-0,14 V

Yıldırımdan Korunma Tesislerinin Civarındaki İletişim Tesisleri için Topraklama Kuralları

a) Komşu Topraklayıcılar : Yıldırıma karşı koruma topraklamalarına 2 m’den daha küçük mesafede başka topraklayıcılar bulunuyorsa, bütün topraklayıcılar birbirleriyle bağlanmak zorundadır. Topraklayıcı mesafelerinin 2 ila 20 mt. arasında olması durumunda bütün topraklayıcıların birbirleriyle bağlanması tavsiye edilir.

Toprak öz direncinin 500 W mt’den daha yüksek olduğu durumlarda, aralarındaki mesafeler 20 mt’den büyük olan topraklayıcıların da yıldırıma karşı koruma topraklamasına bağlanması tavsiye edilir.

b) Binaların yıldırıma karşı korunması :İletişim sistemine ilişkin topraklama tesislerinin, binanın yıldırıma karşı koruma tesisiyle bağlanması tavsiye edilir. Bunun için, yıldırıma karşı koruma tesisinde olduğu gibi aynı iletken kesitleri ve elemanlar kullanılmalıdır.

Bu amaçla topraklama kuşaklama (ring) iletkenleri birçok kere, ancak topraklama baraları veya topraklama klemensleri sadece bir kere bağlanırlar.

İçlerinde iletişim tesisleri işletilen, yıldırım tehlikesine maruz kalabilecek yüksek binalarda

(örneğin çelik-beton haberleşme kulelerinde), atlamaları önlemek için, dikey metal kısımlar yeterli kesitteki inşaat demiri (St 37) ile sarılmış olmalıdır. Topraklama birleştirme iletkeninin,

teknik donanım için yukarıya taşınması boyunca, fonksiyon topraklaması ve koruma iletkeni (FPE)her katta, fakat en az 10 mt aralıklarla ve aynı şekilde binanın en üst ve en alt noktalarında, örneğin binanın demir iskeleti gibi sarılı dikey metal kısımlarına bağlanmalıdır.

Bu durumda bu kısımların kolay erişilebilir bağlantı noktaları bulunmalıdır.

Yıldırıma karşı koruma tesisi bir ana indirici merkezin işletme topraklamasından ayrı tutuluyorsa, bu işletme topraklamasıyla bağlanmış iletişim sistemine ilişkin topraklama tesisi, sadece eklatör üzerinden yıldırıma karşı koruma tesisiyle bağlanabilir.

Topraklama Sistemleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

Topraklama Elektrodları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

Topraklama Elektrod Yardımcı Elemanları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

Topraklama Elektrod Başlıkları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

Levha Elektrodlar

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

Topraklama Bağlantı Elemanları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

Özel Topraklama Aksesuarları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]

Topraklama Ölçü Aletleri

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Som Bakır İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Örgülü Bakır İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Bakır Şerit

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Esnek Örgülü Bakır İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

PVC Kaplı Bakır Topraklama İletkenleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Örgülü Alüminyum İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Monotron İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Çelik İletken

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Galvanizli Çelik Şeritler

Som bakır iletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken kesiti (mm2)

Ağırlık (Kg/m)

Çap Ø(mm)

CS-01

1.5

0.014

1.36

CS-02

2.5

0.022

1.76

CS-03

4

0.037

2.2

CS-04

6

0.055

2.8

CS-05

10

0.090

4

CS-06

16

0.145

5

CS-07

25

0.225

6

CS-08

35

0.315

7

CS-09

50

0.450

8

CS-10

70

0.630

10

Topraklama İletkeni Kesit Hesabı

Hata akımı oluştuğundan olay süresince erimeye dayanabilecek bakır iletken kesitinin akım değerine bağlı olarak tayini IEEE.80 standardındaki ONDERDONK bağıntısı ile bulunur.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]

I : hata akımı (A)

A : Bakır ‹letken kesiti (1 Cmil=1.974xmm2)

S : Hata akımı süresi (sn)

Tm : İletkenin dayanabileceği max. Sıcaklık

Ta : Ortam sıcaklığı (°C)

Bakır için Tm= 1083 °C alınırsa Onderdonk bağıntısı ;

I=A/(6,95.√S)

Yapılan testlerde Cadweld ek bölgesi 1083 °C sıcaklığa dayanabileceğinden aynı ifade cadweld ile yapılmış ekler için de geçerlidir. Bu halde Onderdonk bağıntısından iletken kesiti;

I=A/(6,96.√S)

Lehim veya gümüş kaynağı ile yapılmış eklerde, ekin dayanabileceği max. Sıcaklık 450 °C olduğu dikkate alındığında IEEE.80 standardlarına göre Onderdonk bağıntısı şu şekli alır.

I=A/(9,12.√S)

Civatalı veya sıkıştırmalı ekte ise ; ekin dayanabileceği max.sıcaklık, IEEE.80’e göre 250 °C olacağından;

I=A/(11,54.√S)

Sonuç olarak, belirli bir akım taşıma kapasitesi için farklı ek metotları uygulanmış topraklama sistemlerinde yukarıdaki bağıntılar dikkate alınarak gereken iletken kesitleri ile şematik gösterim aşağıdaki gibi olacaktır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg[/IMG]

Bakır İletken

Cadweld Uygulanmış İletken

Lehimli veya Gümüş Kaynaklı İletken

Civata veya Sıkıştırmalı İletken

Örgülü Bakır İletkenler

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken kesiti Ø(mm)

Tel Sayısı x Tek Tel Çapı

n(Ea.) x Øt(mm)

Ağırlık (Kg/m)

CS-01

10

7 x 1.3

0.090

CS-02

16

7 x 1.7

0.144

CS-03

25

7 x 2.1

0.225

CS-04

35

7 x 2.5

0.315

CS-05

50

7 x 3.0

0.450

CS-06

70

19 x 2.1

0.630

CS-07

95

19 x 2.5

0.855

CS-08

120

19 x 2.8

1.080

Bakır Şerit

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken Ölçüsü a x b(mm)

Ağırlık (Kg/m)

CB-01

20×3

0.540

CB-02

25×3

0.675

CB-03

30×3

0.810

CB-04

30×5

1.350

CB-05

40×5

1.800

CB-06

50×5

2.250

Esnek Örgülü Bakır İletkenler

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken Ölçüsü (mm2)

Ağırlık (Kg/m)

CF-01

6

0.045

CF-02

10

0.090

CF-03

16

0.144

CF-04

25

0.225

CF-05

35

0.315

CF-06

50

0.045

Topraklama İletkeni Kesit Hesabı

Hata akımı oluştuğundan olay süresince erimeye dayanabilecek bakır iletken kesitinin akım değerine bağlı olarak tayini IEEE.80 standardındaki ONDERDONK bağıntısı ile bulunur.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]

PVC Kaplı Bakır Topraklama İletkenleri

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken kesiti (mm2)

Tel Sayısı x Tek Tel Çapı

n(Ea.) x Ft(mm)

Ağırlık (Kg/m)

NC-01

1.5

Tek Damarlı

0.019

NC-02

2.5

0.030

NC-03

4

0.047

NC-04

6

0.067

NC-05

10

7×1.32

0.113

NC-06

16

7×1.70

0.176

NC-07

25

7×2.12

0.270

NC-08

35

7×2.50

0.370

NC-09

50

7×3.00

0.470

NC-10

70

19×2.12

0.720

NC-11

95

19×2.50

0.995

NC-12

120

19×2.80

1.235

NC-13

150

37×2.24

1.540

NC-14

185

37×2.50

1.905

NC-15

240

61×2.24

2.550

Monotron İletkenler

Örgülü Galvanizli Çelik

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken Ölçüsü (mm)

Tel Sayısı x Tek Tel Çapı

n(Ea.) x Øt(mm)

Ağırlık (Kg/m)

MH-008

8

19 x 1.60

0.400

MH-010

10

19 x 1.50

0.560

Topraklama İletkeni Kesit Hesabı

Hata akımı oluştuğundan olay süresince erimeye dayanabilecek bakır iletken kesitinin akım değerine bağlı olarak tayini IEEE.80 standardındaki ONDERDONK bağıntısı ile bulunur.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]

Örgülü Alüminyum İletkenler

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken kesiti (mm2)

Tel Sayısı x Tek Tel Çapı

n(Ea.) x Øt(mm)

Ağırlık (Kg/m)

PANSY

26.72

7×2.78

0.072

POPPY

33.63

7×3.12

0.090

ASTER

42.22

7×3.50

0.116

OXLIP

67.53

7×4.42

0.182

Çelik İletken

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken Ölçüsü Ø(mm)

Ağırlık (Kg/m)

GD-01

8

0.400

GD-02

10

0.560

Galvanizli Çelik Şeritler

İletkenler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg[/IMG] Ref.No.

İletken Ölçüsü a x b(mm)

Ağırlık (Kg/m)

CG-01

30×3

0.750

CG-02

30×5

1.300

CG-03

40×5

1.600

CG-04

30×3,5

0.850

Topraklama Elektrodları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Som Bakır Topraklama Çubuğu

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Elektroliz Bakır Kaplı Çelik Topraklama Çubuğu (20 Mic.)

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Bakır Sıvama Çelik Elektrod (1000 Mic.)

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Bakır Sıvama Elektrod (3000 Mic.)

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Paslanmaz Çelik Topraklama Çubuğu

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Galvanizli Çelik Topraklama Çubuğu

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Galvanizli Sac Topraklama Çubuğu

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Galvanizli Demir L Profil

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Şerit İletkenli Galvanizli Demir L Profil

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Yuvarlak İletkenli Galvanizli Demir L Profil

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Galvanizli Boru (Bağlantı Başlıklı)

Som Bakır Topraklama Çubuğu

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg[/IMG] Som Bakır Topraklama Çubuğu

Ref.No.

Çap (mm)

Uzunluk (mm)

Ağırlık (Kg)

TE-101.00

16

1000

1.800

TE-101.01

16

1200

2.160

TE-101.02

16

1500

2.700

TE-101.03

16

1750

3.150

TE-101.04

16

3000

5.400

TE-102.00

20

1000

2.800

TE-102.01

20

1200

3.360

TE-102.02

20

1500

4.200

TE-102.03

20

1750

4.800

TE-102.04

20

3000

8.400

Levha Elektrodlar

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Levha Topraklama Elektrodu

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Topraklama Ağı

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Statik Topraklama Levhası

Topraklama Elektrod Yardımcı Elemanları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Manşon

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Ekleme Vidası

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Çakma Vidası

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Sivri Uç

Topraklama Elektrod Başlıkları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

A (mm)

B (mm2)

Ağırlık (Kg)

CEB-101.01

Bronz / Galvanizli Çelik

16-22

16-70

0.255

CEB-101.02

16-22

70-150

0.255

CEB-101.11

16-22

16-70

0.150

CEB-101.12

16-22

70-150

0.150

Bakır

16-22

16-70

0.190

Bakır

16-22

70-150

0.190

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

A (mm)

B (mm2)

Ağırlık (Kg)

CEB-105.01

Bronz/Prinç

16

2(1×50)

0.370

CEB-105.02

20

2(1×50)

0.350

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

A Inc (mm)

B (mm2)

t (mm)

Ağırlık (Kg)

CEB-106.01

Bakır ya da Galvanizli Çelik

5/8" 16

50

3

0.200

CEB-106.02

5/8" 16

70

3

0.200

CEB-106.03

5/8" 16

95

3

0.200

CEB-106.04

5/8" 16

120

3

0.250

CEB-106.05

5/8" 16

150

3

0.250

CEB-106.06

5/8" 16

185

3

0.250

CEB-106.21

3/4" 20

50

3

0.250

CEB-106.22

3/4" 20

70

3

0.250

CEB-106.23

3/4" 20

95

3

0.250

CEB-106.24

3/4" 20

120

3

0.250

CEB-106.25

3/4" 20

150

3

0.250

CEB-106.26

3/4" 20

185

3

0.250

CEB-106.27

3/4" 20

240

3

0.250

CEB-106.28

3/4" 20

2×50

3

0.250

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

A (mm)

B (mm2)

t (mm)

Ağırlık (Kg)

CEB-107.01

Bakır ya da Galvanizli Çelik

5/8" 16

16/70

3

0.100

CEB-107.02

3/4" 20

16/95

3

0.100

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

A Inc (mm)

B (mm2)

t (mm)

Bakır Ağırlık(Kg)

CEB-110.01

Bakır ya da Galvanizli Çelik

1/2" 12

16

2

0.085

CEB-110.02

1/2" 12

25

2

0.085

CEB-110.03

1/2" 12

35

2

0.085

CEB-110.04

1/2" 12

50

2

0.085

CEB-110.05

5/8" 16

50

2

0.085

CEB-110.06

5/8" 16

70

2

0.085

CEB-110.07

5/8" 16

95

2

0.085

CEB-110.21

3/4" 20

50

2

0.110

CEB-110.22

3/4" 20

70

2

0.110

CEB-110.23

3/4" 20

95

2

0.110

CEB-110.24

3/4" 20

120

2

0.110

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

A Inc (mm)

B (mm2)

t (mm)

Bakır Ağırlık(Kg)

CEB-111.21

Bakır ya da Galvanizli Çelik

3/4" 20

95

3

0.445

CEB-111.22

3/4" 20

120

3

0.445

CEB-111.23

3/4" 20

150

3

0.445

CEB-111.24

3/4" 20

185

3

0.445

CEB-111.25

3/4" 20

240

3

0.445

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

A Inc (mm)

B (mm2)

Prinç Ağırlık(Kg)

CEB-120.01

Bronz/Bakır

3/8" 10

16/50

0.100

CEB-120.02

5/8" 16

0.100

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

Elekt. Çapı A(mm)

Şerit Boy B(mm)

Bakır Ağırlık (Kg)

CEB-201.01

Bakır ya da Galvanizli Çelik

5/8" 16

20×3

0.350

CEB-201.02

5/8" 16

20×5

0.350

CEB-201.03

5/8" 16

25×3

0.350

CEB-201.04

5/8" 16

30×3

0.350

CEB-201.05

5/8" 16

30×5

0.350

CEB-201.11

3/4" 20

20×3

0.350

CEB-201.12

3/4" 20

20×5

0.350

CEB-201.13

3/4" 20

25×3

0.350

CEB-201.14

3/4" 20

30×3

0.350

CEB-201.15

3/4" 20

30×5

0.350

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg[/IMG] Ref.No.

Malzeme

Elekt. Çap. A(mm)

Şerit Boy B(mm)

Bakır Ağırlık (Kg)

CEB-202.01

Bakır ya da Galvanizli Çelik

5/8" 16

20×3

0.350

CEB-202.02

5/8" 16

20×5

0.350

CEB-202.03

5/8" 16

25×3

0.350

CEB-202.04

5/8" 16

30×3

0.350

CEB-202.05

5/8" 16

30×5

0.350

CEB-202.11

3/4" 20

20×3

0.350

CEB-202.12

3/4" 20

20×5

0.350

CEB-202.13

3/4" 20

25×3

0.350

CEB-202.14

3/4" 20

30×3

0.350

CEB-202.15

3/4" 20

30×5

0.350

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg[/IMG]

TDK-104 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg[/IMG]

TDK-105 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg[/IMG]

TDK-106 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-107 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-201 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-401 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-108 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-301 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

MV Dağıtım Klemensi

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

T Dağıtım Klemensi

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-111 ve TDK-112 Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

MC Bağlantı Elemanları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

PMC Bağlantı Elemanları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

SS Bağlantı Elemanları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

LC Bağlantı Elemanları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-501 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

TDK-502 serisi Dağıtım Klemensleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Ek Mufları

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

H Klemensler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

C Klemensler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

U Klemensler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Tırnaklı Klemensler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Branşman Klemensler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Al-Cu Klemensler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Durdurucu Klemensler

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Kablo Papucu SKP Standart Tip

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Kablo Papucu SKP DIN 46235

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Genleşme Elemanı

Cadweld Kaynak Malzemeleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Kaynak Potası

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Pota Pensesi

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Kaynak Tozu

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Pota Kazıyıcı

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Aksesuarları

Topraklama için Özel Malzemeler

Topraklama için Özel Malzemeler

GEM topraklama direnç düşürücü ,1992 yılında geliştirilmiş olup, en zor topraklama sorunlarını çözen çok iyi bir iletkendir.

GEM, her türlü toprak çeşidinde topraklama etkisini artırır. Kayalık alanlar, dağ zirveleri, kumlu toprak gibi zayıf iletkenliği olan topraklar için ideal bir maddedir.

GEM, topraklama çubuklarının kullanılmadığı yerlerde kullanılır. Ayrıca sınırlı alan nedeniyle yaşanacak sorunları da ortadan kaldırır. Başka hiçbir madde GEM kadar toprağın direncini azaltamaz ve sürekli düşük dirençte tutamaz. Topraklama sisteminin yaşamını, yüksek iletkenlikle, GEM kadar uzun tutabilen bir sistem daha yoktur.

GEM’in performansı;

en son teknoloji ile hazırlanmış zorlu testlerden geçirilerek kanıtlanmış ve alanında duyulan güvenle perçinlenmiştir.

GEM’in Etkisi

• Toprağın direncini düşürür.

• Kullanıldığı zaman, sistemin yaşamı için, direnci sabit tutar.

• Bütün toprak çeşitlerinde çalışır.

GEM Süreklidir

• Zamanla çözülmez veya bozulmaz.

• Donma dayanıklılığını %10 artırır.

• Periyodik kontrol veya yenilenmelere gerek yoktur.

• Bakıma gerek yoktur.

• Ortamın ıslak, nemli olması bir şey değiştirmez.

GEM Çevrecidir

• Toprağa bir etkisi yoktur.

• Yer altı sularını kirletmez.

GEM’in Kullanımı kolaydır

• 11,3 kg’lık torbalarla taşınması kolaydır.

• 1 kişi montaj için yeterlidir.

• Kuru kullanılırken karıştırmaya gerek yoktur.,Sadece açıp, dökmek yeterlidir.

• Kuru kullanıldığında topraktan nemi hemen emer.

• Topraklama yapılacak alanı küçültür. Topraklama elektrodu kullanımını azaltır.

• Topraklama maliyetini düşürür.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg[/IMG]

İç Yıldırımlık

Aşırı gerilimden korunma kamusal ve özel yapılarda önemi gittikçe artmaktadır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.jpg[/IMG] Aşırı Gerilimlerin Oluşumu – Direk yıldırım boşalması,

– Enerji nakil hatlarına düşen yıldırımlar,

– Elektrikli hatlarda atmosferik alanlar,

– Enerjinin açılıp kapanması yani anahtarlama olayları,

Aşırı gerilimlerin sebebidir.

Aşırı gerilim darbeleri, ölçü ve kontrol sistemlerinde, data kablolarında ve enerji besleme hatlarında önemli hasarlara ve buna bağlı olarak iş sürekliliğinin parçalanmasına neden olmaktadır.

Uzaktan kumanda sistemleri, sinyal sistemleri, veri işletme sistemleri, Proses kontrol sistemleri, Enstrumantasyon ve kontrol sistemleri, meteorolojik sistemler, güç istasyonları ve arıtma tesislerindeki geniş alana yayılmış elektronik sistemler, trafik kontrol sistemleri aşırı gerilimlere karşı korunmak zorundadır.

Sınıf I Aşırı Gerilim Koruma

Sınıf I Aşırı Gerilim Koruma

Enerji besleme sistemlerinde yıldırım akımlarına karşı koruma görevini yerine getirmesi için dizayn edilmiştir. Bu koruma cihazları aşırı gerilim yüklerini 4 KV olarak sınırlar. Teknik açıdan tercih edilen montaj noktası binanın elektrik saatinin hemen arkasıdır. TN-C, TN-S, TT şebekelere uyabilecek modülleri mevcuttur. Bu modüller, faz (L1,L2,L3)-Nötr (N), Nötr (N)-Toprak arası (PE) koruma yaparlar. Modüller en kısa yoldan toprağa bağlanmalıdır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image031.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg[/IMG] Aşırı Gerilim Koruma Bölgeleri Sınıf II Aşırı Gerilim Koruma

Sınıf II koruma cihazları, alt dağıtım panolarında kaçak akım koruma şalterlerinin önüne takılır. Bu kademe koruma cihazları sınıf I aşırı gerilim koruyucuları üzerinde kalan artık gerilimi 2.5 KV ile sınırlandırır. Korunacak tesisin veya binaların tehlike potansiyeline bağlı olarak bazı durumlarda sınıf II koruma ile başlanması yeterli olabilir. Bu temel olarak çatılarına paratoner tesisatı veya faraday kafesi tesis edilmiş yapılar, topraklanmış metal konstrüksiyonlar, iskan mahallerinin ortasında yer alan binalar için geçerlidir. Böyle bir konumda doğrudan yıldırım isabetini statik açıdan çok az bir ihtimaldir.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image033.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg[/IMG]

Sınıf III Aşırı Gerilim Koruma

Sınıf III koruma, cihaz koruma olarak adlandırılır. Korunmak istenen cihazlara çok yakın olarak yerleştirilir.bu tip koruma sadece kablo rotası boyunca meydana gelen düşük enerjiler taşıyan aşırı gerilimlere karşı koruma amaçlı tedbirdir. Cihaz korumalar farklı tiplerde olabilir. Bağlı bulunduğu cihaz için tehlike oluşturmayacak düzeye düşürülmüş bir artık gerilim sağlanır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image035.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image036.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image037.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image038.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image039.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image040.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image041.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image042.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image043.gif[/IMG]

Previous

Telefonun Ortaya Çıkışı

Hormonlu Gıda

Next

Yorum yapın