Asgari Ücret Nedir ve Nasıl Belirlenir?

|

Asgari ücret, her yılın sonuna doğru ve yeni yılın ilk ayında sürekli gündemdedir. Ülkenin 40%’ının asgari ücretle çalıştığını düşünürsek ve ailelerini de hesaba katarsak, ülkenin çok büyük kısmını ilgilendiren asgari ücret, birçok kişinin alacağı ücreti belirler. Herkesin dilinde olan, iş başvurularında ya da çalışanların sıklıkla dile getirdiği, siyasilerin önemli vaatlerinden biri olan asgari ücret nedir peki ve nasıl belirlenir biliyor musunuz?

Büyük ihtimalle aşağı yukarı bir fikriniz vardır bu konuda, yasal olarak verilebilecek en düşük maaş gibi. Ama biz size bu yazımızda biraz daha detaylı bilgi vereceğiz.

Evet bildiğiniz gibi, asgari ücret herhangi bir iş kolunda full-time çalışan bir çalışana verilebilecek minimum ücrettir. Zaten asgari kelimesinin anlamı da minimum, en azdır. Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan miktardır. Bu temel ihtiyaçlar arasında beslenme, barınma, giyim, ısınma ve ulaşım giderleri yer almaktadır. Her ne kadar asgari ücretin ne zaman tartışılacağı ile alakalı net bir tarih olmasa da yukarıda da bahsedildiği gibi, ülkemizde her yılın başında asgari ücret ile ilgili görüşmek için bir komisyon oluşturulur ve ülkedeki yaşam standartlarındaki değişime bağlı olarak komisyonun belirlediği miktar, yeni asgari ücret olmaktadır.

Asgari ücreti belirlemek üzere toplanan komisyon aşağıdaki üyelerden oluşur:

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
  • Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
  • Hazine Müsteşarlığı temsilcisi
  • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli
  • Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci
  • Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci

Komisyon başkanının kim olacağı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, üyeler arasından belirlenir. Yeni asgari ücret belirlenirken oylama sonucunda oylar eşit olduğu durumda, komisyon başkanının oyu belirleyici olacaktır.

Bunun yanında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) adı verilen, asgari ücrete ek olarak kişinin aile yapısına (evli bekar, çocuk sayısıi eşinin çalışıp çalışmaması) bağlı olarak devlet desteği de bulunmaktadır. 2018 yılına ait bilgiler aşağıda verilen tabloda yer almaktadır.

[mom_row][/mom_row] 2018
Brüt Asgari Ücret 2.029,50 ₺
Sigorta  Primi İşçi Payı 284,13 ₺
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,07 ₺
Gelir Vergisi 258,76 ₺
Damga Vergisi 15,40 ₺
Net ücret 1.603,12 ₺
İşverene maliyeti 2.384,66 ₺
AGİ (Bekar) 152,18 ₺
AGİ (Evli-eşi çalışmayan) 182,51 ₺
AGİ (Evli-eşi çalışmayan-1 çocuk) 205,44 ₺
AGİ (Evli-eşi çalışmayan-2 çocuk) 228,16 ₺
AGİ (Evli-eşi çalışmayan-3 çocuk) 258,70 ₺
AGİ (Evli-eşi çalışmayan-4 çocuk) 258,70 ₺
AGİ (Evli-eşi çalışmayan-5 çocuk) 258,70 ₺
AGİ (Evli-eşi çalışan) 152,18 ₺
AGİ (Evli-eşi-çalışan-1 çocuk) 175,00 ₺
AGİ (Evli-eşi-çalışan-2 çocuk) 197,83 ₺
AGİ (Evli-eşi-çalışan-3 çocuk) 228,56 ₺
AGİ (Evli-eşi-çalışan-4 çocuk) 243,48 ₺
AGİ (Evli-eşi-çalışan-5 çocuk) 258,70 ₺

 

Previous

Tası Tarağı Toplamak Nerden Gelir?

Asya ve Afrika Filleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Next