Eğitim Bilimi Nedir?

|

Genellikle önceden belirlenmiş müfredatların uygulandığı, yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım edilen bilim dalıdır. Aynı zamanda belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştiren ve geliştiren bilim kolu da denebilir.

Eğitim Bilimi sözlük anlamı:

1. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı olarak yön verme, yardım etme gibi düzenlemelerin birleştiği bilim kolu.

2. Öğretmenlik mesleğine erişebilmek için gerekli uygulama bilgilerini ve becerilerini kazandırma amacıyla oluşmuş bilim dalı.

3. Pedagoji, eğitimi disiplini.

Eğitim Bilimi ile ilgili Terimler:

Eğitim Bilimleri Bölümü: Eğitimin çeşitli alanlarına uzman yetiştirmek, üniversite ya da yüksekokul mezunu olmuş ve öğretmenlik de yapabilmek isteyenler için düzenlenen programlar, eğitim araştırmaları yapmak amacıyla eğitim personeli yetiştiren bölümlerdir.

Eğitim Bilimleri Nelerdir?

Eğitim felsefesi ve tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, eğitim yönetimi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Eğitim Psikolojisi gibi alanlar eğitim bilimleri dahilindedir. Müfredat Gelişimi ve Değerlendirmesi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Teknolojileri, Öğretmen Eğitimi, Mesleki Eğitim, Öğretmen ve Öğretim Görevlisi Mesleki Gelişimi, Yetişkin Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Etkili Öğrenme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık gibi alanlar ise eğitim bilimlerinin araştırma alanlarındır.

Eğitim Bilimi cümle içinde kullanımı:

“Üniversiteden sonra eğitim bilimlerine yönelmeye karar vermişti.”

Eğitim Biliminin İngilizcesi:

1. educational sciences

2. pedagogics

3. pedagogy

Kaynakça:

http://www.tdk.gov.tr

Previous

Bitcoin Nedir ?

Mezopotamya

Next