19. Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

|

19. DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

Madde 1- Milli Eğitim Bakanlığı taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin Disiplin amirlerini tesbit etmektir.

Madde 2-Bakanlık merkez,taşra,yurt dışı teşkilatındaki personel için uygulanır.

Dayanak:

Madde 3- Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 815336 sayılı kararıyla yürürlüğe giren disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında genel yönetmelik, değişik 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi:

Madde 4- Bakanlık kurum ve kuruluşlarındaki disiplin amirleri ve bunların astlık-üstlük ilişkisi listede belirlenmiştir. Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan ana okulları ile ilkokullarda müdürlük görevini yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.

Ek listede gönderilen üst disiplin amirleri sıralamada kendinden önde gelen amire bağlanmış olan personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sayılır.

Üst disiplin amirleri tarafından açıklandığı tarzda ve ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiş azalarına itiraz varsa bu amirlerin ilk disiplin amirlerini alan üstüne yoksa ilgili disiplin kuruluna yapılır. Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden bir başka birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri fiilen görevli olduğu birimdeki disiplin amiridir.

Madde 6- Bu yönetmelik onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 7- Yönetmelik hükümleri Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.

Previous

Dünya Klasikleri Dizisi: 3candıdeya Daiyimserlik Üzerinebu Kitabın Hazırlanmasında, C

İşlem Konusu ampermetre – Voltmetre – Cosinüsfimetre Metodu İle Aktif – Reaktif – Gö

Next

Yorum yapın