Rusya

|

Rusya

(Rusya bayrağı) (Rusya arması)

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

Resmi dil Rusça

Başkent Moskova

En büyük şehir Moskova

Devlet başkanı Vladimir Putin

Başbakan Mikhail Fradkov

Yüzölçümü

– Toplam

– Su %’si Ülkeler arasında 1’inci

17.075.400 km²

%0,5

Nüfus

– Toplam (2004)

– Nüfus yoğunluğu Ülkeler arasında 8’inci

143,420,309

8,4/km²

GSMH

– Toplam

– Kişi başına GSMH (Satın alma gücü 2005 tahmini)

1,450 trilyon $ (Ülkeler arasında 9’uncu)

9,800 $

Bağımsızlık 26 Aralık 1991

12 Temmuz 19901

Para birimi Ruble (RUR)

Saat dilimi

(UTC+2 – UTC+12)

Ulusal marş Hymn of the Russian Federation

İnternet alan adı .ru

Uluslarası arama kodu 7

1 Rusya Günü

Rusya Federasyonu, ya da Rusya, doğu Avrupa ile kuzey Asya’ya yayılmış, ve 17,075,400 km2’lik yüz ölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir. Nüfus olarak ise sıralamada sekizincidir. (İlk yedi ülke: Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Brezilya, Pakistan ve Bangladeş)

Konu başlıkları

1 Nüfus

2 Sınırlar

3 Ekonomi

3.1 Dış Bağlantılar

Nüfus

143,7 milyonluk Rusya nüfusunun %27’sini kentlerde yaşayanlar, %73’ünü ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturmaktadır.

60 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu’nda başlıca etnik gruplar şunlardır; 116 milyon Rus, 9,6 milyon Tatar, 2,9 milyon Ukraynalı, 1,7 milyon Çuvaş, 1,6 milyon Başkort, 1,4 milyon Çeçen, 1,2 milyon Belorus, 1,1 milyon Moldovalı, 1,1 milyon Ermeni, 700 bin Udmurt, 100 bin Azerbaycan Türkü, 400 bin Alman.

Yaş ortalaması erkeklerde 24, kadınlarda ise 40’tır. Ortalama ömür ise sırasıyla, 59 ve 71 yıldır.

Önemli Kentler

Moskova, St.Petersburg, Nijniy Novgorod, Yekaterinaburg, Novoibirsk, Kazan, Samara

Sınırlar

Azerbaycan (284 km), Beyaz Rusya (959 km), Çin (3,645 km), Estonya (294 km), Finlandiya (1,313 km), Gürcistan (723 km), Kazakistan (6,846 km), Kuzey Kore (19 km), Litvanya (217 km), Letonya -Kaliningrad Bölgesi (227 km), Moğolistan (3,485 km), Norveç (196 km), Polonya- Kaliningrad Bölgesi (206 km), Ukrayna (1,576 km)

Rusya Federasyonu Siyasi Haritası

Ekonomi

Rusya Federasyonu SSCB zamanında ağır ve hantal ekonomik yapısına karşılık, gıda ürünleri konusunda kendi kendine yeterli, askeri araç ve gereçler başta olmak üzere sanayi ürünleri üretemi gerçekleştirebilen bir ülke durumundayken, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra, büyük ekonomik krizin yaşandığı 1998 yılına kadar ekonomisi sürekli küçülen bir ülke konumunda olmuştur. Rusya’da yaşanan büyük ekonomik krizin ardından ihracatının %70-%75’lik bölümünü teşkil eden doğal gaz ve petrol gibi doğal kaynak ürünlerinin dünya piyasalarında değerlerinin artmasının da bir sonucu olarak, Rus ekonomisi büyüme içerisine girmiştir. Rusya Hükümeti tarafından uygulanan makro ekonomik politikalar neticesinde de Rusya ekonomisinin son 5 yılda ciddi bir toparlanma süreci içinde olduğu görülmektedir. 1999 yılından başlayarak, ülkede sağlanan reel gelir artışı, uluslararası likitideyi oluşturan altın/döviz rezervinin sürekli olarak artması ve dış borç ödemelerini takvimine uygun olarak gerçekleştirmesi neticesinde uluslararası reyting Kuruluşu FITCH Rusya Federasyonu’nun kredi notunu Mayıs 2003’te “BB-“den “BB+”ya, Ekim 2003’te de yatırım reytingini "Ba2"den "Baa3" e yükseltmiştir.

2003 yılı Rusya ekonomisi bakımından oldukça başarılı geçmiştir. Rusya’da yabancı sermaye yatırımlarının çoğalması, hammadde ve enerji kaynakları üretiminin ve ihracatının artırılması neticesinde 2003 yılında Rusya GSMH’sının önceki yıla oranla %6,6 oranında büyüme sağlamıştır. 2003 yılında sanayii ürünleri üretimi %6,7 anasermaye yatırımları ise %11 oranında artış kaydetmiştir Rusya Hükümetinin toplam iç ve dış borç stoğu GSMH’nın %30’ne kadar gerilemiş durumda. Yıl sonu itibarıyla altın/döviz rezervi 77,8 milyar dolara ulaşmıştır. Halen, Rusya’nın toplam dış borcu GSMH’sının %20’ne eşit seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi, bir ülkenin yabancı yatırımlar açısından cazip sayılması için dış borc toplamının GSMH’sının %14’ni geçmemesi gerekmektedir. Rusya Maliye Bakanlığına göre, Rusya’nın dış borç yükü 2004 – 2006 yılları arasında önemli ölçüde azalacaktır. Nitekim Rusya tarafından 2003 yılı içerisinde 17 milyar dolar tutarında dış borç ödemesi yapılmıştır.

Dünya’da yaşanan ekonomik durgunluğun ve 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistana müdahalesi ve 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinin Rus ekonomisine gözle görülür olumsuz bir etkisi olmamıştır. R.F. 2003 yılında da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte başlatılmış bulunan ekonomik reformlara ara vermeden devam edilmiştir. Rusya 1999 yılından başlayarak ard arda beşinci yıl ekonomik gelişmesini sğrdürmüştür. 2003 yılında Rusya Federasyonu Devlet Duması ekonomik reform konusunda rekor sayılabilecek sayıda yasal düzenlemeyi kabul ederek, yürürlüğe sokmuştur. Ancak, yasal düzenlemeleri istenilen düzeye kavuşturmak amacıyla daha bir çok yasal düzenleme yapılması ve anılan düzenlemelerin yürürlüğe girerek işlerlik kazanması için oldukça uzun süre gerekeceği aşikardır. Aralık ayında yapılan Rusya Parlamentosu’nun alt kanadını oluşturan Duma milletvekili seçimlerinde Vladimir Putin tarafından desteklenen Birleşik Rusya Partisi büyük başarı elde etmiş ve anılan partiye katılan bazı milletvekilleri ile Duma’da Rusya Anayasasını değiştirecek sandalye sayısına ulaşmış bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu Hükümeti, hedeflenen ekonomik gelişme düzeyinin daha da artırılması veya en azından aynı seviyede tutulabilmesini temin etmek için ekonomik faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesine önem vererek, büyük ölçüde doğal ve enerji kaynaklarına dayalı ekonominin diğer sanayi kolları tarafından da desteklenmesini sağlamak amacıyla üretim faaliyetinde bulunan kuruluşları desteklemeyi hedeflemektedir.

2003 yılı, RF için ekonomik krizin yaşandığı 1998 yılından sonra ard arda ekonomik gelişmenin sürdüğü beşinci yıl olmuştur. RF’nin ihracat gelirinin yaklaşık olarak % 75’î doğal kaynak ihracatından elde edilmiştir. Rusya Hükümeti ekonomik faaliyet alanlarını çeşitlendirmek amacıyla 2003 yılında da sürdürülen mevzuat değişikliklerine devam etme arzusu içerisinde olduğu görülmüştür. Ancak, ekonomilerin istikrarlı bir şekilde gelişmelerini sağlayan en büyük faktörler arasında olan bankacılık ve mali mevzuatlarını istenilen düzeye çıkaramamış olması ve ihracat gelirinin çok büyük bir kısmının hala doğal kaynak ihracatından elde ediliyor olması RF ekonomisinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.

Rusya ekonomisinde 2003 yılında yaşanan iyileşmeye rağmen Rus ekonomisinin petrol fiyatlarına bağımlılığının artması nedeniyle Rus ekonomisinin önümüzdeki günlerdeki seyri belirsizliğini korumaktadır. 2003 yılı Rus ekonomisini incelediğimizde, Rusya Federasyonu’nda sanayi ürünleri üretimimin 2002 yılına göre %6,7 oranında artmış olduğu görülmektedir. 2002 yılındaki üretim artışı %4,6 olarak gerçekleşmişti.

Bütün bunların ışığında Rus ekonomisinin gelişmesinin dünya petrol fiyatlarına bağımlılığının sürmekte olduğu görülmektedir. 2003 yılında Rusya’da iç piyasada yapılan en büyük on ticari işlemin hepsinin ham madde sektöründe gerçekleştirildiği görülmektedir. Yine aynı şekilde Rusya’nın yabancı ülkelerle gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemin ilk beşi ham madde sektöründe gerçekleşmiştir. Rusya Federasyonu’nun 2003 yılında ham madde kaynakları dışındaki en büyük ihracat kalemlerini, tarım ürünleri ile askeri silah ve teçhizatın oluşturduğu görülmektedir.

TurizmRusya Federasyonu SSCB zamanında ağır ve hantal ekonomik yapısına karşılık, gıda ürünleri konusunda kendi kendine yeterli, askeri araç ve gereçler başta olmak üzere sanayi ürünleri üretemi gerçekleştirebilen bir ülke durumundayken, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra, büyük ekonomik krizin yaşandığı 1998 yılına kadar ekonomisi sürekli küçülen bir ülke konumunda olmuştur. Rusya’da yaşanan büyük ekonomik krizin ardından ihracatının %70-%75’lik bölümünü teşkil eden doğal gaz ve petrol gibi doğal kaynak ürünlerinin dünya piyasalarında değerlerinin artmasının da bir sonucu olarak, Rus ekonomisi büyüme içerisine girmiştir. Rusya Hükümeti tarafından uygulanan makro ekonomik politikalar neticesinde de Rusya ekonomisinin son 5 yılda ciddi bir toparlanma süreci içinde olduğu görülmektedir. 1999 yılından başlayarak, ülkede sağlanan reel gelir artışı, uluslararası likitideyi oluşturan altın/döviz rezervinin sürekli olarak artması ve dış borç ödemelerini takvimine uygun olarak gerçekleştirmesi neticesinde uluslararası reyting Kuruluşu FITCH Rusya Federasyonu’nun kredi notunu Mayıs 2003’te “BB-“den “BB+”ya, Ekim 2003’te de yatırım reytingini "Ba2"den "Baa3" e yükseltmiştir.

2003 yılı Rusya ekonomisi bakımından oldukça başarılı geçmiştir. Rusya’da yabancı sermaye yatırımlarının çoğalması, hammadde ve enerji kaynakları üretiminin ve ihracatının artırılması neticesinde 2003 yılında Rusya GSMH’sının önceki yıla oranla %6,6 oranında büyüme sağlamıştır. 2003 yılında sanayii ürünleri üretimi %6,7 anasermaye yatırımları ise %11 oranında artış kaydetmiştir Rusya Hükümetinin toplam iç ve dış borç stoğu GSMH’nın %30’ne kadar gerilemiş durumda. Yıl sonu itibarıyla altın/döviz rezervi 77,8 milyar dolara ulaşmıştır. Halen, Rusya’nın toplam dış borcu GSMH’sının %20’ne eşit seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi, bir ülkenin yabancı yatırımlar açısından cazip sayılması için dış borc toplamının GSMH’sının %14’ni geçmemesi gerekmektedir. Rusya Maliye Bakanlığına göre, Rusya’nın dış borç yükü 2004 – 2006 yılları arasında önemli ölçüde azalacaktır. Nitekim Rusya tarafından 2003 yılı içerisinde 17 milyar dolar tutarında dış borç ödemesi yapılmıştır.

Dünya’da yaşanan ekonomik durgunluğun ve 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistana müdahalesi ve 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinin Rus ekonomisine gözle görülür olumsuz bir etkisi olmamıştır. R.F. 2003 yılında da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte başlatılmış bulunan ekonomik reformlara ara vermeden devam edilmiştir. Rusya 1999 yılından başlayarak ard arda beşinci yıl ekonomik gelişmesini sğrdürmüştür. 2003 yılında Rusya Federasyonu Devlet Duması ekonomik reform konusunda rekor sayılabilecek sayıda yasal düzenlemeyi kabul ederek, yürürlüğe sokmuştur. Ancak, yasal düzenlemeleri istenilen düzeye kavuşturmak amacıyla daha bir çok yasal düzenleme yapılması ve anılan düzenlemelerin yürürlüğe girerek işlerlik kazanması için oldukça uzun süre gerekeceği aşikardır. Aralık ayında yapılan Rusya Parlamentosu’nun alt kanadını oluşturan Duma milletvekili seçimlerinde Vladimir Putin tarafından desteklenen Birleşik Rusya Partisi büyük başarı elde etmiş ve anılan partiye katılan bazı milletvekilleri ile Duma’da Rusya Anayasasını değiştirecek sandalye sayısına ulaşmış bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu Hükümeti, hedeflenen ekonomik gelişme düzeyinin daha da artırılması veya en azından aynı seviyede tutulabilmesini temin etmek için ekonomik faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesine önem vererek, büyük ölçüde doğal ve enerji kaynaklarına dayalı ekonominin diğer sanayi kolları tarafından da desteklenmesini sağlamak amacıyla üretim faaliyetinde bulunan kuruluşları desteklemeyi hedeflemektedir.

2003 yılı, RF için ekonomik krizin yaşandığı 1998 yılından sonra ard arda ekonomik gelişmenin sürdüğü beşinci yıl olmuştur. RF’nin ihracat gelirinin yaklaşık olarak % 75’î doğal kaynak ihracatından elde edilmiştir. Rusya Hükümeti ekonomik faaliyet alanlarını çeşitlendirmek amacıyla 2003 yılında da sürdürülen mevzuat değişikliklerine devam etme arzusu içerisinde olduğu görülmüştür. Ancak, ekonomilerin istikrarlı bir şekilde gelişmelerini sağlayan en büyük faktörler arasında olan bankacılık ve mali mevzuatlarını istenilen düzeye çıkaramamış olması ve ihracat gelirinin çok büyük bir kısmının hala doğal kaynak ihracatından elde ediliyor olması RF ekonomisinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.

Rusya ekonomisinde 2003 yılında yaşanan iyileşmeye rağmen Rus ekonomisinin petrol fiyatlarına bağımlılığının artması nedeniyle Rus ekonomisinin önümüzdeki günlerdeki seyri belirsizliğini korumaktadır. 2003 yılı Rus ekonomisini incelediğimizde, Rusya Federasyonu’nda sanayi ürünleri üretimimin 2002 yılına göre %6,7 oranında artmış olduğu görülmektedir. 2002 yılındaki üretim artışı %4,6 olarak gerçekleşmişti.

Bütün bunların ışığında Rus ekonomisinin gelişmesinin dünya petrol fiyatlarına bağımlılığının sürmekte olduğu görülmektedir. 2003 yılında Rusya’da iç piyasada yapılan en büyük on ticari işlemin hepsinin ham madde sektöründe gerçekleştirildiği görülmektedir. Yine aynı şekilde Rusya’nın yabancı ülkelerle gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemin ilk beşi ham madde sektöründe gerçekleşmiştir. Rusya Federasyonu’nun 2003 yılında ham madde kaynakları dışındaki en büyük ihracat kalemlerini, tarım ürünleri ile askeri silah ve teçhizatın oluşturduğu görülmektedir.

Previous

21. Yüzyıla Girdiğimiz, Globalleşme Rüzgarının Estiği Şu Günlerde, Dünyada Köklü Yapı

Astım Nedir? Astım, Hava Yollarının Çeşitli Uyaranlara Artmış Yanıtının Söz Konusu O

Next

Yorum yapın