Fm Vericiler….

|

Fm Vericiler…. Fm Vericiler….

Bu tip vericiler yüksek güçlü frekans modülasyonlu sinyaller elde etmek için kullanılırlar . F M vericiler sabit genlikli sinüsoidal bir taşıyıcı çıkış sinyali veririler . Bu taşıyıcının frekansı gönderilmek istenen işarete göre değişir . Modüle edilmemiş bir çıkış sinyalinin frekansı sabittir ve bu frekansa sukunet ya da merkez frekansı denir .

Bir taşıyıcı frekans modülasyonuna tabi tutulduğunda çıkış sinyal frekansı merkez frekansının altında ve üstünde değerler alarak değişir . Şekil 1 de bir F M vericinin modülesiz çıkış sinyali görülmektedir . Burada modüle edilmemiş bir F M vericinin antene sabit genlikte ve merkez frekansında bir çıkış verdiği gösterilmiştir .

F M vericilerde çıkış modüle edilse de edilmese de taşıyıcının genliği daima sabit kalır . Bir F M verici modüle edilecek olursa taşıyıcının frekansı şekil 2 de görüldüğü gibi merkez frekansının altında ve üstünde değerler alarak değişime uğrar .

Bir f m vericide kullanılacak devrelerin tipi ve sayısı istenilen çıkış sinyali karakteristiğine göre değişir . Bununla beraber bütün F M vericilerde ortak olarak kullanılan devreler vardır . Bir F M vericiyi oluşturmak için kullanılması zorunlu blokları ihtiva eden basit bir F M verici devresi şekil 3 te gösterilmiştir . Söz konusu devre bir osilatör , bir F M modülatör , tampon ve F M güç amplifikatör katlarından oluşmuştur .

Previous

Haçli Seferleri

Nigel Steel Ve Peter Hart ..gelibolu, Yenilginin Destani

Next

Yorum yapın