Ziraat - Tarım

Tarım Takvimi

TARIM TAKVİMİ OCAK – Ekolojik koşullar gözönüne alınarak budama işlemi yapılır. – Çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise bu ayda mutlaka verilmelidir. – Kışı meyve ağaçlarında

Tarımda Yeni Dünya Düzeni.

ABD ve AB başta olmak üzere gelişmiş ülkeler, Brezilya, Hindistan, Çin, Kenya olmak üzere gelişmekte olan ülkelere karşı tarımda üstünlük kurmanın savaşını veriyorlar. Gübre, ilaç,

Enerji Tarımı Nedir?

Türkiye’nin 1 milyon 900 bin hektarlık kullanılmayan ancak tarıma uygun arazisi var. Bu arazilerde enerji tarımı yapıldığı takdirde, 1 milyon 250 bin ton biyomotorin üretimi

Tarımdaki Çözülme İşsizliği Azaltmıyor

Tarımdaki Çözülme İşsizliği Azaltmıyor Tarım sektöründe yaşanan hızlı çözülme Türkiye’deki işsizlik oranının yüzde 10’un altına inmesini engelliyor. Son bir yıllık dönemde tarım sektöründeki istihdam 876.000

Aşılama

Aşılama Gübreleri incelerken bitkilerde ürün veriminin ve kalitesinin artırılmasında özellikle baklagiller için uygulanan aşılama yönteminden de söz etmek gerekir. Baklagil bitkileri havadaki serbest azotu kendi

Gübre Ve Gübreleme Nedir?

Gübre Ve Gübreleme Nedir? İçerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini birada bulunduran bileşiklere gübre denir. Gübrelerin toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye verilmesi işlemine de

Türkiyede Zeytincilik

Dünyada arz açığı kapanmayacak tek ürün zeytinyağı. Tüketim ile üretim arasında 400.000 tonluk açık var. Ancak Türkiye yalnızca 40.000 ton zeytinyağı ihraç ediyor. </SPAN> Dünyada

Zeytinyağı Üretimi Hakkında.

Türk tüketicisi her yıl yaklaşık 70.000 ton zeytinyağı tüketiyor. Fakat bu miktarın sadece 25.,000 tonu marketlerde satılıyor. Geriye kalan 50.000 tonu ise üreticiler tarafından ’beyaz

Toprak Analizi Ve Önemi

Toprak Analizi Nedir? Toprak analizi ile toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri, Potasyum, fosfor ve kireç miktarları belirlenir. Toprağın ihtiyacı olan gübreler, bir rapor