Tekstil Bölümü

Kadife Dokuma Teknolojisi

1. GİRİŞ Dokuma kumaşlarda havlı yüzeye sahip kumaşlar çeşitli şekillerde elde edilebilir. Bunlar genel olarak kesilmiş ilmekli, kesilmemiş ilmekli ( havlu ) veya atkı havlı,

Tekstil Sektöründe Standartlar

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE STANDARTLAR I- Yeşil nokta Yeşil nokta, Alman Çevre Bakanlığı tarafından 1991 yılında uygulamaya konulmuştur. Temel amacı, tekrar kullanılabilecek ambalaj malzemelerinin toplanmasını temin etmektir

Çirçirlama

ÇIRÇIRLAMA Çekirdekli pamuk iplik yapımında kullanılmaz. Tohum ile lifin birbirinden ayrılması gerekir. Çırçırlama adı verilen bu işlem çırçır prese fabrikalarında yapılır. Kütlü pamuk eskiden Çukurova’da

Genel İhracat Ve Tekstil Sanayimiz

GENEL İHRACAT VE TEKSTİL SANAYİMİZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİNİN 2001 OCAK – EYLÜL DOKUZ AYLIK İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Tekstil ve konfeksiyon sektörü son yirmi yılda

Türkiye Tekstil Sanayi

a) TARİHÇE Arkeolojik kazılarda bulunan kitabe ve heykelciklerden,pamuk ve ketenin ilk yetiştiği bölgelerden olan Anadolu’da bu bitkilerin giyecek ve süs bitkisi olarak tarih öncesi devirlerden