Psikoloji Dersleri

Belleğin Temel İşlevleri

BELLEĞİN TEMEL İŞLEVLERİ Belleğin, kodlama, saklama ve çağırma olmak üzere üç aşamalı bir işlevi vardır. Birinci aşama kodlama aşamasıdır. Bu aşamada öğrenilecek bilgi, diğer bilgilerden

Belleğin Geliştirilmesi

BELLEĞİN GELİŞTİRİLMESİ Kümeleme ve bellek genişliği Kısa süreli belleğin 7±2 formülüyle ifade ettiğimiz bir kapasitesi olduğunu daha önce söylemiştik. Bu kapasiteyi arttırmak olanaksızdır. Ne var

Psikolojideki Araştırma Yöntemleri.

PSİKOLOJİDEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Her bilimin kendine özgü bir konusu olduğundan bilimler konularına uygun yöntemleri geliştirmek zorunda kalmışlardır. Nitekim , maddeyi inceleyen fizikle, canlıyı inceleyen biyoloji

Kişilik Ve Bozuklukları

KİŞİLİK ve BOZUKLUKLARI İnsanları birbirlerinden farklı kılan , kendisi ve çevresindekilere bakış acıları ,onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel,

Heyecan Türleri

ÇATIŞMA ÇATIŞMA, psikolojide, birlikte çözülemeyecek iki ya da daha çok güçlü güdünün bir arada ortaya çıkmasıdır. Örneğin bir genç, kendini bir grubun parçası olarak görmek

Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim; kalıtım ve çevrenin etkileşmesi sonucu ortaya çıkar.Bu gelişimi kalıtım mı,yoksa çevre mi daha çok etkiler sorusunu ortaya atar.Örneğin;çocuğun ana babasından birine benzemesi kalıtımın daha

Fenomonolojik Yaklaşım

FENOMONOLOJİK YAKLAŞIM Fenomonolojik yaklaşımın odak noktası öznel deneyimdir. Bu yaklaşım, bireyin kişisel dünya görüşüyle ve olayları yorumlamasıyla –bireyin Fenomonolojisiyle ilgilenir. Olayları ya da fenomenleri, hiçbir

Anksiyete Bozukluk Hakkındaki Herşey.

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI GİRİŞ Sıkıntı, bunaltı, endişe, kaygı, dilimizde anksiyete karşılığı olarak kullanılan kelimelerdir. Hastalar bu durumu "kötü bir şey olacakmış hissi", "hoş olmayan bir endişe

Disosiyatif Bozukluk Hakkındaki Herşey.

DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR Bu gruptaki hastalıkların ayırıcı özelliği kimlik, bellek veya bilincin normal bütünleştirici işlevinde değişiklik olmasıdır. Son zamanlarda yaşanan olaylar kişinin bilinç alanından çıkar. Bu