Muhasebe

Mali Tablolar

Bir işletmenin dönem içinde faaliyetleri sonucunda varlık,borç ve sermeye üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki bilgiler kaydedilir, sınıflandırılır ve özetlenir. Daha sonra bu bilgiler anlaşılabilir ve

Bilançonun Pasif Tarafındaki Bilgiler

A-Sermaye :İşletme sahibi veya ortaklarının , işletmeye koyduğu para veya ayni varlıklardır. B-Borçlar : İşletmenin faaliyetlerinden dolayı ilişkide bulunduğu şahıs veya kuruluşlara olan borçlarıdır. C-Kar

Bilançonun Aktifinde Yer Alan Bilgiler

A-Mevcutlar : İşletmenin elinde bulundurduğu faaliyeti için gerekli olan kıymetler ve varlıklardır.Borç Bakiyesi verir. Örneğin ; Kasa, Mal, Demirbaş vb. B-Alacaklar :İşletmenin Faaliyeti sırasında ilişkide

Bilanço Ve Gelir Tablosu

BİLANÇO : Bir işletmenin belirli bir süre sonunda sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tablodur. Bilançonun sol tarafına aktif , Sağ tarafına

Muhasebe Dökümanları…

Muhasebeci arkadaşlarımızın ve Muhasebe okuyanların çok işine yarayacağına inandığım dökümanlar… İçerik(Muhasebe kayıtları aktif uygulaması,Maliyet Muhasebesi,Enflasyon Muhasebesi,Şirketler Muhasebesi,Factoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,İşletme ve Muhasebe temel kavramları,Muhasebede kullanılan belgeler,Muhasebe