Muhasebe

Eczanelerde Vergi Ve Muhasebe Uygulamalari

GİDERLER Öncelikle ticari kazançtan indirilecek giderleri gv. 40 maddesine göre değerlendirelim; Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan tüm genel giderler, İşyerinde veya

Muhasebe Dersleri Başlamiştir Ders 1

Muhasebe Nedir? 1- MUHASEBE : Mali nitelikteki ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden sınıflandıran özetleyerek rapor eden ve sonuçları yorumlayan bilim. 2- MUHASEBENİN

Tek Düzen Hesap Planı

Hesap =Aynı tür ve özellikteki işlemlerin ve bu işlemlere ilişkin artış ve azalışların kaydedildiği kodlama sistemidir. Her hesabın mutlaka bir adı ile artışlarının ve azalışlarının

Genel Muhasebe

GENEL MUHASEBE : Herhangi bir firmaya ait işlem ve değer hareketlerinin , yetkili meslek mensupları tarafından(Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)Tek düzen hesap planı

Muhasebe Mesleği Ve Muhasebecilik

Her şeyden önce hemen şunu belirtelim ki değerli arkadaşlar ; Gerek muhasebe mesleği mensupları arasında olsun , gerekse tacirler ve çalışanlar arasında olsun , Muhasebecilik

Stok Muhasebesi Ve Yönetimi

Stoklar, işletme varlıkları arasında genellikle en önemli kalemlerden birisi olarak düşünülür. Üretim ve ticaret işletmelerinde aktiflerin %10-30 düzeyinde ve hatta bazen daha fazla bir bölümünün

Muhasebe Nedir ?

Muhasebe Muhasebenin Sözlük Anlamı Sözlük anlamı Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme,Hesap işleriyle uğraşma, Hesapların bütünü, Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık olan muhasebenin tanımı, işletmenin varlıkları ve

Genel Muhasebe

CANIAS ERP genel muhasebesi, tamamıyla diğer sistem bileşenlerine ihtiyaç duyulmadan işletilebilen entegre işletme yazılım kavramları üzerinde gelişmiştir. Fakat, operatör, en etkili kapasite kullanım oranını elde

Bilanço Ve Gelir Tablosu

BİLANÇO : Bir işletmenin belirli bir süre sonunda sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tablodur. Bilançonun sol tarafına aktif , Sağ tarafına

Genel Muhasebedeki İşlemler

-Tahsil Fişleri, -Tediye Fişleri, -Mahsup Fişleri, yardımıyla ; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire aktarılır. TAHSİL FİŞİ : Kasaya para girişleri olduğunda ,tahsil fişi kullanılır. TEDİYE