Makina & Otomotiv

Araçlarda Durma Mesafesi

ARAÇLARDA DURMA MESAFESİ : 1.Fren Yaparak Durma Mesafesi : Bu mesafe «reaksiyon mesafesi» ile «frenleme mesafesi» toplamı olarak hesaplanır. Reaksiyon mesafesi, şoförün bir tehlikeyi anlayıp

Aktif Emniyet

FREN SİSTEMLERİ Fren sitemi bir aracın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Aracın emniyetli bir şekilde yavaşlamasını ,durmasını ,park halinde sabitlenmesini sağlar. Sayılan bu görevleri yerine getirmek için

Hidrolik, Hidroliğin Temelleri

Hidrolik, Hidroliğin Temelleri Doğal ve maddesel ortamların içersinde yer alan ve dış etki karşısında şekil değiştirme hareketine maruz kalan ortamlar genel olarak akışkan ortamlar olarak

Detaylı Yağlama Sistemi

Görevi: Motorun yağlanması; birbirine sürtünerek çalışan parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltarak aşınmaları önlemek, motorun soğutulmasına yardımcı olmak, aşınmalar sonucu oluşan taşları temizlemek, boşlukları doldurarak sızdırmazlığı sağlamak.

Bor Teknolojisi

Dünyada toplam enerjinin % 85’ini kullanan sanayileşmiş ülkeler en iyimser tahminle fosil yakıtların 50 yıl sonra tükeneceği gerçeği üzerinden kendi enerji planlamalarını yapmakta, bir anlamda