Maden

Kırma Deneyi

KIRMA DENEYİ 500 gr besleme malı belirli elek fonksiyonlarında ele tart besleme malı için tablo çizeceğiz. 1000gr numune çene açıklığı 1cm olacak şekilde konileme dörtleme

Enflasyon Ve Maliye Politikası

Enflasyon ve Maliye Politikası Enflasyon, bir ekonomide, belli bir dönemde fiyatlar genel düzeyinin sürekli yükselmesidir. Enflasyon cari fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arzdan fazla olmasından

Bor Minarleri Önemi

BOR MİNARLERİ ÖNEMİ Stratejik değere sahip Bor minarelleri doğada yaklaşık 230 çeşittir.Bunlardan ticari değere sahip olanları ise boraks(tinkal),kernit(razorit),kolemanit,uleksit,p ropertit,pandermit ve bor asittir. Ülkemiz yaklaşık 2,5

Bor Elementi

BOR ELEMENTİ ********* Periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunan ve atom numarası 5 olan bor elementi, kütle numaraları 10 ve 11 olan iki kararlı izotopundan

Kadmiyum

KADMİYUM (Cadmium-Cd) Yeryüzünde nadir olarak bulunan Cd; çinko benzeri bir geçiş elemeni olup, yumuşak ve gümüş beyazı rengindedir. Peryodik tabloda çinkonun altın civanın ise üzerinde

Zorluk Ve Perspektif

1. GİRİŞ Belki de bir ekonomik analizin en zor ve en pahalı kısmı, analizi tamamlamak için gerekli tahminlerin belirlenmesidir. Biz burada tahminleme için bir perspektif

Kalıpçılıkta Malzeme Seçimi

KALIPÇILIKTA MALZEME SEÇİMİ KONULAR 1- GİRİŞ 2- PLASTİK HACİM KALIPÇILIĞI 3- ÇELİK 3.1. Çelik Seçiminin Tasarımdaki Yeri 3.2. Tasarımdaki Aşamalar 3.3. Çelik Seçiminde Temel Etmenler

Kompozit Pelet Alasımları

KOMPOZİT PELET ALASIMLARI DOLOMIT * Kimyasal Bileşimi, CaMg(CO3)2 Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Rombohedral kristaller halinde; masif, tanesel . İkizlenme, { 0001} yüzeyinde yaygın Sertlik,

Simyacı Kitabının Özeti

Simyacı Kitabının Özeti : Romanın kahramanı Santiago’nun anne ve babası rahip olması için onu papaz okuluna göndermiştir. Santiago, okuldan arta kalan zamanlarında babasına ait koyun

Özet

ÖZET 200’den fazla bor türevi 250 dolayındaki kullanım alanında farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bor ürünleri ham bor, rafine bor ve uç ürünler şeklinde 3 gurupta