Maden

Ana Klinker Minerallerinin Mukavemete Etkisi

BÖLÜM 5. ANA KLİNKER MİNERALLERİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ 5.1. Giriş Çimento klinkerinin içindeki ana minerallerinin mukavemete etkilerini laboratuar şartlarında bulabilmek için her bir mineralin miktarını tek

Alkali Metaller

ALKALİ METALLER Periyodik cetvelin birinci grubunda lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum elementleri bulunur. Bu grup elementlerinin hidroksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden, bazik anlamın

Çimento Üretimi

BÖLÜM 1. GİRİŞ Çimento üretim ve kullanım teknolojilerinin birlikte bir yüzyılı aşan gelişmesi sonunda, günümüz değişik ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli cinslerde çimentonun üretildiği büyük bir endüstri

Çimentonun Tanımı

BÖLÜM 2. ÇİMENTO 2.1. Çimentonun Tanımı Çimento, ilkel maddeleri kalker ve kil olan mineral parçalarını (kum,çakıl,tuğla,biriket… vb.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentoya bu yapıştırma özelliğini

Pç. Klinkerinin Temel Yapısı

BÖLÜM 3. PÇ. KLİNKERİNİN TEMEL YAPISI 3.1. Portland Çimentosunun Bileşim Faktörleri. Geniş hacimli bir malzeme kütlesini temsil eden normal Portland Çimentosu İngiliz Standart Şartnamesi B.S.12’de