Maden

Bor

BOR Doç. Dr. Ali KAHRİMAN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Şafak G. ÖZKAN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkan

Alaşımlar

ALAŞIMLAR Alaşım:İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir. Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva yalnız demir ve platin

Altın)

ALTIN) Doç. Dr. Ali KAHRİMAN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Araş. Gör. İlgin KURŞUN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher

Amerikyum

KAYNAK: MEYDAN LAROUSSE KONU: AMERİKYUM Transuranyum ana maddeleri serisinde plutonyum’u izleyen doksan beş atom numaralı kimyevi elemente verilen isim. Tabiatta bulunmayan Amerikyum çekirdek enerjisi üzerindeki

Anadolu’da Madenciliğin Tarihçesi

ANADOLU’DA MADENCİLİĞİN TARİHÇESİ Anadolu’da madencilik binlerce yıl önce başlamış, M.Ö. 7000 yıllarında saf bakır, M.Ö.(3000-1200) yılları arasında tunç yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonra Hititler (M.Ö.

Sonuç Ve Öneriler

BÖLÜM 7. SONUÇ VE ÖNERİLER 7.1. Sonuçlar: 6.Bölümdeki örneklerden de: Blaine ( incelik ) g/cm² : İncelik arttırılırsa mukavemet doğru yönde artar.Yani mukavemete doğru yönde

Yüzyıl Türkiye Madencilik Sektörüne Genel Bakış

20. YÜZYIL TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ GİRİŞ Bu raporda 20.Yüzyıl Madencilik Sektörünün kurumlarıyla birlikte gelişmesi, Anadolu’nun Batılaşma Hareketini dikkate alacak şekilde; Cumhuriyet Öncesi Dönem,

1973 Petrol Krizi

1973 Petrol Krizi 1967 savaşı sonunda nasıl Araplar, Filistin komandolarını İsrail’e karşı bir yıpratma savaşının vasıtası olarak kullanmaya karar verdilerse, 1973 Savaşı’nın sonunda da, "petrolü"