Maden

What İs Thorium?

What is Thorium? Thorium is a naturally-occurring, slightly radioactive metal discovered in 1828 by the Swedish chemict Jons Jacob Berzelius, who named it after Thor,

Titan

TİTAN Doç. Dr. Ali KAHRİMAN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Araş. Gör. İlgin KURŞUN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher

Topaz

TOPAZ Topaz silisli magmatik kayaçların son evrelerinde F taşıyan buharlar yardımıyla oluşur. Riyolitik lavların boşluklarında, granitlerde, özellikle de kalay içeren pegmatitlerde karakteristik bir mineraldir. Kassiterit,

Toryum

TORYUM Doç. Dr. Ali KAHRİMAN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Araş. Gör. Dr. İlgin KURŞUN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü

20. Yüzyıl Türkiye Madencilik Sektörüne Genel Bakış

20. YÜZYIL TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Giriş Anadolu’nun Batılaşma Hareketi Cumhuriyet Öncesi Madencilik 1923-1950 Madencilik Sektörü 1950-1980 Madencilik Sektörü 1980 Sonrası Madenciliğimiz Ve Özelleştirme

Türkiye’nin Bor Madenleri Özelleştirilmemelidir

Türkiye’nin Bor Madenleri Özelleştirilmemelidir BÖLÜM 1 Sizleri bir konuda aydınlatmak için bu yazıyı yazıyorum. Çoğunuzun zamanının elvermediğini düşündüğüm için bu yazıda çok fazla detaya girmek

Giriş

1. GİRİŞ 70’li yılların ortalarında rüzgar ve dalga enerjisi, biomas ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması için yapılan bütün çalışmalara rağmen, kömür dünyanın

Tüp Gaz (Lpg)

TÜP GAZ (LPG) Tanım LPG (liquiefied petroleum gas – sıvılaştırılmış petrol gazı çoğunlukla 3 ve 4 karbonlu (C3 ve C4) hidrokarbonları içeren ve düşük basınçlarda

Rotari Sondaj Sistemi

ROTARİ SONDAJ SİSTEMİ Rotari sondaj sistemi, baskı altında dönen bir matkabın kesici dişleri vasıtasıyla zemini parçalayarak kesilen parçaların bir dolaşım sıvısı veya hava-köpük vasıtasıyla dışarı

Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesi

SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESİ I. 1. Kuruluş Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na bağlı, GLİ Müessesesi bünyesinde 1 Haziran 1960 tarihinden itibaren Seyitömer Bölge Müdürlüğü olarak faaliyet